אושרה מכירת 'הפניקס': לראשונה, חברת ביטוח ישראלית בשליטת קרנות זרות

אחרי שש שנים של ניסיונות, חברת הביטוח הישראלית 'הפניקס' וחברת אקסלנס פנסיה וגמל יימכרו לשתי קרנות השקעה זרות – סנטרברידג' וגלטין. קבוצת דלק, שהחזיקה בפניקס, קיבלה את אישור רשות שוק ההון למכור את אחזקותיה בחברה תמורת 1.57 מיליארד שקל. מדובר בפעם הראשונה שבה חברת ביטוח ישראלית נמצאת בשליטה של קרנות זרות.

המכירה היא יישום החוק למניעת ריכוזיות שנחקק בשנת 2013, והורה לקבוצת דלק בבעלות יצחק תשובה למכור את חלקה בחברת הביטוח. במשך שש שנים לא הצליחה קבוצת דלק למצוא קונה, ורשות שוק ההון שקלה להנפיק אותה לציבור. במאי השנה נחתם הסכם המכירה בין דלק ושתי קרנות ההשקעה, והותנה באישור רשות שוק ההון, הרגולטור של ענף הביטוח.

שתי הקרנות פועלות בישראל בפעם הראשונה. קרן גלטין הוקמה בשנת 2016 ומשקיעה בתחום הפיננסים. סנטרברידג' הוקמה בשנת 2005 על ידי שני משקיעים אמריקאים – ג'פרי ארונסון ומארק גלוגליי. החברה מנהלת נכסים בשווי של כ-30 מיליארד דולר, ומחזיקה בקרנות פרייווט אקוויטי וקרנות גידור. הקרן מתמחה ברכישת אג"ח של חברות במצוקה פיננסית, שמחיריהן נמוכים עקב הסיכון הגבוה, במטרה להחזיק בו ולזכות בקרן במועד פקיעתו. על פי החברה, כ-13 מיליארד דולר מתוך נכסי סנטרברידג' מושקעים באג"ח מסוג זה.

לפי הודעת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ההיתר ניתן לקרנות לאחר "תהליך בדיקה מקיפה" שביצעה הרשות, הנוגעת לתוכניות הפעולה, אמינות והתאמת בעלי השליטה ונושאי המשרה שלהם, האמצעים הכספיים, החוסן הפיננסי ומימון עסקת הרכישה של הרוכשים.

חברת הפניקס הוקמה בשנת 1949 על ידי דוד חכמי. עובדי החברה התאגדו בהסתדרות בשנת 2014, ובשנת 2016 נחתם בחברה הסכם קיבוצי ראשון. במאי השנה נחתם הסכם קיבוצי שני בחברה, שיעמוד בתוקף עד שנת 2021.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר