בגלל אי שקיפות מחירים: קנס של 2.6 מיליון יוטל על רשתות המזון

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיעה ל-10 חברות שונות על כוונתה להטיל עליהן קנס בסך כולל של 2.6 מיליון ש"ח בעקבות מבצע אכיפה אינטרנטי של שקיפות מחירים בו התגלו דיווחים חסרים, וביניהם סניפים שלמים שלא דווחו ואתרים שכלל לא עלו לאוויר.

מבין החברות יינות ביתן קיבלה את הקנס הגבוה ביותר בסך 468 אלף ש"ח, שופרסל עם קנס של 396 אלף ש"ח, טיב טעם עם 360 אלף ש"ח, אלמשהדאוי קינג סטור בע"מ ועוף הודו ברקת עם 324 אלף ש"ח, זול ובגדול עם 252 אלף ש"ח, חצי חינם, רמי לוי, סטופ מרקט עם קנס של 108 אלף ש"ח כל אחת וקשת טעמים עם 144 אלף ש"ח.

ההפרות שבגינן נשלחו ההודעות כוללות היו שהחברות לא פרסמו באופן רציף באתר האינטרנט את רשימת המוצרים הקיימים, את מחירם הכולל וכל מידע אחר שחובה לפרסם על פי התקנות (החל ממוצרים בודדים ועד לכל הסניפים). בנוסף , חברות לא פרסמו באופן רציף באתר האינטרנט את רשימת המבצעים, תנאיהם ומועד פקיעתן. ולסיום, החברות לא פרסמו את רשימת חנויות החברה במלואה כפי שיש לפרסם על פי החוק.

בתקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), תשע"ה-2014 נקבע: קמעונאי גדול יפרסם לציבור באתר האינטרנט את קובץ חנויות הרשת שלו וכן בנפרד לגבי כל אחת מחנויותיו את המחיר הכולל העדכני של כל מצרך שהוא מוכר בחנויותיו.

פרסום המידע ברשת האינטרנט נועד בכדי לאפשר השוואה עדכנית שוטפת של מחירי מצרכים וסלי מצרכים בחנויות החברה ובחנויות של חברות אחרות אשר מוגדרות כקמעונאי גדול לכל צרכן.

אי פרסום המחיר הכולל של כל מצרך שהחברה מוכרת ואי פרסום מידע שיש לפרסמו על פי התקנות מהווה הפרה של חוק קידום התחרות בענף המזון שבגינה ניתן להטיל עיצום כספי.

המבצע נערך כחלק מאכיפה יזומה שהרשות מבצעת. מהחקירה עולה כי החברות ביצעו מספר הפרות של חוק קידום התחרות בענף המזון.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי: "החובה החלה על קמעונאי גדול לפרסם באתר האינטרנט את מחירי מוצרי המזון שהוא מוכר בכל אחת מחנויותיו, נועדה להגביר את השקיפות, להנגיש את המידע לציבור ולאפשר לו השוואה עדכנית ושוטפת של מחירי המצרכים הנמכרים אצל כל קמעונאי גדול בכל אחת מחנויותיו. באופן הזה יוכל לכלכל את צעדיו בבחירת החנות ממנה ירכוש מוצרי מזון על פי סל המוצרים האישי שלו והכל בכדי לעודד תחרות בין עוסקים ולהפחית את יוקר המחיה. הרשות רואה חשיבות רבה בהנגשת מידע זה לציבור ופועלת כל העת כדי לוודא כי קמעונאים גדולים, עליהם חלה החובה בחוק, מקיימים את חובתם".

לחברות קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר