בחירות 2019, סבב ב': 48 אלף בעלי זכות בחירה חדשים נוספו

לפי נתוני הלמ"ס, מאז הבחירות האחרונות לכנסת ה-21, שנערכו באפריל 2019, גדל מספר בעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל ב-0.8%, שהם כ-48 אלף נפש, ויעמוד ביום הבחירות על כ-5.8 מליון אזרחיות ואזרחי ישראל.

כ-14% מבעלי זכות הבחירה הם צעירים בני 24-18, 30% בני 39-25, ו-31% בני 59-40. חלקם של בעלי זכות בחירה בני 60 ומעלה, עומד על כ-25%.

האומדן אינו כולל בני 18 ומעלה הרשומים במרשם האוכלוסין ואינם בעלי זכות בחירה מכיוון שאינם אזרחים. בקבוצה זו נכללים בעיקר ערביי מזרח ירושלים והדרוזים ברמת הגולן. כמו כן, האומדן אינו כולל אזרחים ישראלים בעלי זכות בחירה אשר שוהים בחו"ל תקופה ממושכת. בנוסף על כך, ראוי לציין כי גם מבנה הגילים באוכלוסייה משפיע על אחוז בעלי זכות הבחירה בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות. כך לדוגמה חלקם של הערבים בקרב הבוחרים (16%) קטן מחלקם באוכלוסייה (21%) משום שחלקם של הילדים, חסרי זכות בחירה, גדול יותר מחלקם בקבוצות אוכלוסייה אחרות.

79% מבעלי זכות הבחירה המתגוררים בישראל הם יהודים, 16% – ערבים (מוסלמים, נוצרים ערבים ודרוזים) ו-5% – אחרים (נוצרים לא-ערבים ותושבים ללא סיווג דת – מרביתם עולים ובני משפחותיהם אשר אינם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין).

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר