בטיחות בגני הילדים: היעדר אמצעי בטיחות, בדיקות לקויות ואישורים חסרים

הפעלת גנים ללא תיקי בטחון ובטיחות, אי הגשת אישורי בטיחות, היעדר אמצעי בטיחות כגון מגני אצבעות בדלתות הגן ומתקני משחקים שלא נבדקו הם רק חלק מהממצאים המדאיגים של מבקר המדינה בנוגע לבטיחות בגני הילדים ברשויות מקומיות ברחבי הארץ.

מדובר בבדיקות נקודתיות שנעשו במספר רשויות וביניהן אשקלון, יהוד-מונסון, המועצה האזורית בני שמעון, לקייה תל שבע ועוד. בשנים האחרונות חלו מספר תאונות ואף מקרים שהובילו למוות של פעוטות במשחקים בגני ילדים (בחלק מהרשויות מדובר בעשרות תאונות בתקופה הבדיקה, 2015 -2017). המבקר מציין שרבים מהגנים הפועלים כיום בארץ נמצאים בבעלויות פרטיות אך מחויבים לפיקוח וביקורת של משרד החינוך והרשויות המקומיות. הגנים צריכים לדווח למשרד החינוך והרשות, למשל ע"י שליחת דוחות בטיחות וביטחון.

גן ילדים (למצולמים אין קשר לכתבה. צילום ארכיון: סרגיי אטל / פלאש 90).

מבקר המדינה מתאר בין היתר כי עד תחילתה של שנת הלימודים התשע"ח (בספטמבר 2017) לא היו לגני הילדים במועצה האזורית בני שמעון תיקי ביטחון, ורק החל ממועד זה החלה המועצה לנהל תיקים כאלה בגני הילדים שבאחריותה; בגני הילדים במועצה המקומית רכסים, עד למועד סיום הביקורת לא נוהלו כלל תיקי ביטחון; עיריית אשקלון ניהלה תיקי ביטחון רק עבור חלק מגני הילדים שבאחריותה. אחד הממצאים החמורים שבדוח מתאר כיצד משרד החינוך איפשר את פעילותם של עשרות גני ילדים במועצות המקומיות הבדואיות לקייה ותל שבע משנת 2006 עד 2008, ללא קיומם של אישורי הבטיחות השנתיים.

במבחן ליקויי הבטיחות השכיחים ביותר דוח המבקר מראה שהגנים תחת החינוך המוכר שאינו רשמי (פרטיים או נמצאים בבעלות תאגיד או גוף ציבורי שאינו המדינה) פחות בטיחותיים עבור הילדים מאשר אלו שבבעלות המדינה. ב-76% מהגנים הציבוריים היו דלתות ללא מגני אצבעות וללא מנגנון האטה, שהוא אחד ממקדמי הבטיחות החשובים בחינוך הגיל הרך. בחינוך המוכר שאינו רשמי המנגנון הזה לא היה קיים ב-80% מהמוסדות. ב-22% מהגנים הרשמיים הרהיטים לא קובעו למקום לשם מניעת תאונות כאשר בחינוך המוכר שאינו רשמי ב-46% מהגנים החצר לא הייתה מסודרת כדי להבטיח בטיחות מרבית. זאת אל מול 21% בחינוך הרשמי. עוד מצא המבקר שברבע מהגנים בחינוך המוכר שאינו רשמי נמצאו מרכיבים חדים בגדר הגן.

בין הליקויים השונים שמצא המבקר ניתן למצוא מועצות מקומיות בהם גנים רבים בבעלות פרטית לא נערכו כלל בדיקות הבטיחות הנדרשות במתקני המשחקים, כמו למשל ב-38 גני ילדים של החינוך המוכש"ר במועצה אזורית רכסים. "העובדה כי גני ילדים פועלים מבלי שנערכו בהם בדיקות בטיחות מעלה חשש לקיום ליקויי בטיחות המסכנים את שלום הילדים" כתב המבקר והעביר ביקורת על כך שלמשרד החינוך היום יש מידע חלקי בלבד על תאונות שאירעו בגני הילדים וחוזר על כך שנוהל הבטיחות בגני הילדים מחייב את הרשות המקומית לבדוק את הסיבות לכל תאונה שהתרחשה.

"יש לראות בחומרה את המצב שבו רשויות מקומיות מדווחות למשרד החינוך על תקינות כביכול של גני הילדים שבתחומן, אף כי מרכיבים חשובים שהם נדבך מהותי בבדיקה כלל לא נבדקו. התנהלות הרשויות המקומיות בעניין זה מצביעה על אי-קבלת אחריות מלאה על ליקויי הבטיחות בגני הילדים".

מלבד ההמלצות הפרטיקולריות לכל מועצה, המבקר מטיל את האחריות הן על משרד החינוך והן על השלטון המקומי לביטחונם ושלומם של הילדים המתחנכים בגנים ברשויות. בין היתר דורש המבקר לבחון כיצד המשרד קיבל דיווחים לא מהימנים מהרשויות, וידוא שכל הרשויות הגישו בתחילת שנת הלימודים את אישורי הבטיחות הנדרשים והיערכות של המשרדים והעיריות למבדק של אחת לחמש שנים.

"על משרד החינוך, כגוף מפקח, לבחון את יישום ההנחיות על ידי הרשויות המקומיות והבעלויות" מסכם המבקר. "על הרשויות המקומיות והבעלויות לקיים בקפידה את הוראות החוק, את הנהלים, את דרישות התקן ואת ההנחיות הנוגעים לבטיחות בגני הילדים הנתונים לאחריותן".

תגובת משרד החינוך לדוח מבקר המדינה: "האחריות על הטיפול בבטיחות מבנים מצויה בידי הבעלויות על בתי הספר. יחד עם זאת, המשרד עורך מטעמו בקרות בכל מוסדות החינוך, כדי להבטיח שמדיניותו בנושא בטיחות מיושמת בבתי הספר ומבטיחה את מוגנות התלמידים. במקרים חריגים, המשרד סוגר את המוסד החינוכי עד לתיקון כל הליקויים על ידי הבעלות על המוסד. אשר למוסדות המוזכרים בדוח, המשרד מודע לליקויים והוא פועל אל מול הרשות כדי לתקן אותם באופן מידי".

טרם נתקבלה תגובה מהשלטון המקומי.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר