האוצר: שוק העבודה התאושש, אבל לא בזכות הפסקת תשלומי החל"ת

לשכת התעסוקה. הגורם המעכב המרכזי לחזרה לעבודה הוא הביקוש המצרפי לעובדים שנותר נמוך (צילום: הדס יום טוב)

שוק העבודה מתאושש, אבל הביקוש הכולל לעובדים במשק עדיין נמוך ב-7.2% מזה שהיה לפני הקורונה; הפסקת דמי החל"ת לא השפיעה באופן ניכר על החזרה לעבודה, ומה שהניע את ההתאוששות הוא בעיקר השארת המשק פתוח, כך לפי ניתוח שפרסמה היום (חמישי) הכלכלנית הראשית במשרד האוצר.

גם במהלך גל התחלואה הרביעי, שיעור התעסוקה במשק הישראלי הוסיף לעלות, אבל חווה האטה בספטמבר-אוקטובר. באוקטובר עמד שיעור התעסוקה בישראל על 58.9%, לעומת 57.8% ביוני. עם זאת, נותר שיעור התעסוקה נמוך ב-2 נקודות האחוז ביחס למצב טרום המשבר, פער של כ-135 אלף מועסקים.

הביקוש המצרפי לעובדים (המחבר בין מספר המשרות המאוישות והפנויות) ממשיך לעלות מאז תום הסגר השלישי, אך נותר באוקטובר נמוך בכ-7.2% ביחס לטרום המשבר, פער של כ-220 אלף משרות לעומת הצפי אם שיעור הגידול של המשרות היה נותר יציב בדומה לערב המשבר.

המשרות הפנויות בישראל (מקור: משרד האוצר)

הביקוש המצרפי לעובדים נותר נמוך באופן משמעותי בכל הענפים, למעט בענפי הבריאות, הרווחה, המידע והתקשורת. עם זאת, מרבית הענפים נמצאים במגמת התאוששות (מלבד בשירותים הפיננסיים ובתעשייה) והביקוש המצרפי בהם מוסיף לעלות גם מאז יוני (ערב גל התחלואה הרביעי). בולט במיוחד ענף האירוח והאוכל, שהביקוש המצרפי בו לעובדים עלה ב-23.7%.

בניגוד לתפיסה לפיה העלייה בשיעורי התעסוקה נבעה ברובה מהפסקת תשלום דמי האבטלה, באגף הכלכלנית הראשית מעריכים שהגורם העיקרי שהוביל לשיפור במצב התעסוקה מאז סיום הסגר השלישי היה הפתיחה הממושכת של המשק במינימום הגבלות על הפעילות העסקית, גם במהלך גל התחלואה הרביעי. הגורם המעכב המרכזי לחזרתם של עובדים נוספים לעבודה, הוא הביקוש המצרפי לעובדים שנמצא עדיין ברמה נמוכה לעומת טרום המשבר.

השינוי בביקוש המצרפי לעובדים (מקור: משרד האוצר)

בדו"ח ציינו שהפסקת הזכאות לדמי אבטלה לבני 45 ומטה צמצמה אמנם את התמריץ השלילי לעבוד בקבוצה זו, אולם בפועל השפיעה בעיקר על קבוצת הגיל של בני 24-20. בקרב קבוצה זו נרשם גידול משמעותי בשיעור התעסוקה בין יולי לספטמבר, שאותו ניתן לקשור להפסקת האבטלה, אולם בקרב בני 45-25 לא נצפו הבדלים משמעותיים במגמות התעסוקה לעומת בני ה-64-45, שתשלום דמי האבטלה שלהם נמשך עוד כמה חודשים.

הכלכלנית הראשית הציגה גם שורה של מחקרים ראשוניים שמנתחים את השפעתה של עצירת דמי האבטלה על התעסוקה בארצות הברית בחודשים האחרונים. אחד המחקרים בחן את ביטול הזכאות למענק פדראלי ב-22 מדינות ביוני 2021, ומצא ששיעור התעסוקה בשבוע הראשון של אוגוסט של מי שהיה מובטל באפריל במדינות שהפסיקו את המענק עלה ב-4.4 נקודות אחוז ביחס למדינות שבהן לא בוטלו המענקים. עם זאת, רק 13% מהמובטלים שזכאותם למענק הופסקה מצאו עבודה בתחילת אוגוסט.

מחקר נוסף העלה גם שהעלייה הצנועה בהיקף התעסוקה בקרב המובטלים שזכאותם לדמי אבטלה הופסקה, באה בחלקה על חשבון עלייה בתעסוקה בקרב קבוצת המובטלים שמלכתחילה לא הייתה זכאית לדמי אבטלה, כך שהעלייה המצרפית בתעסוקה בעקבות ביטול דמי האבטלה הייתה צנועה עוד יותר.

דבר היום
כל בוקר אצלך במייל

הרשמה

על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר