השכר בגופים הציבוריים: עלייה של 0.2% ב-2018, פחות משרות בחברות הממשלתיות

השכר הממוצע בגופים הציבוריים עלה ב-0.2% בשנת 2018 – כך על פי דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר שפורסם היום (רביעי). הנתונים נוגעים לעובדי הגופים הציבוריים – חברות ממשלתיות, שלטון מקומי, השכלה גבוהה, מערכת הבריאות ותאגידים אחרים. הוא אינו נוגע לעובדי משרדי הממשלה וגופי הביטחון.

בסה"כ מאז 2008 עלה השכר בגופים הנתמכים והמתוקצבים ב-17% – לעומת 14% לכלל המשק ו-21% לגופי הממשלה.

החברות הממשלתיות: עלייה בשכר, ירידה במספר העובדים

בחברות הממשלתיות עמד השכר הממוצע למשרה מלאה על 22,796 ש"ח, עלייה של 2.9% לעומת 2017. בחברות הממשלתיות מועסקים 54,010 עובדים – 48% במונופולים הממשלתיים – חברת החשמל, דואר ישראל, ורכבת ישראל. 43% עובדים בתעשיות הביטחוניות – רפאל והתעשייה האווירית. 6% עובדים בזרועות הביצוע הממשלתיות – החברה למתנ"סים, עמידר, נתיבי ישראל ועוד. סה"כ ירד מספר העובדים ומספר המשרות ב-5% בעשור האחרון.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בלטו בירידות מספר העובדים בתחום התשתיות, בנמלים, ובתעשייה הביטחונית – שם ירדו 9.3% מהעובדים. בלטו בעלייה – תשתיות כבישים ורכבות. את הירידה בתעשיות הביטחונות מסביר הממונה על השכר ב"תכניות התייעלות בתעשייה האווירית והפרטת תעש". לגבי הירידה במגזר הפיננסי, נכתב כי הוא "מיוחס לתכניות ההתייעלות בחברת דואר ישראל, ועיקר הירידה בחברות העוסקות בתשתיות אנרגיה ומים מיוחס לתכניות ההתייעלות בחברת החשמל".

 

 

פערי שכר מגדריים נרשמו בחברות הממשלתיות גם בין גברים ונשקים המועסקים בחוזרים אישיים בתפקידים מקבילים. מנכ"ל גבר קיבל שכר ממוצע של 52,268 שקלים, לעומר מנכ"לית שקיבלה 26,345.

 

 

שלטון מקומי: 60% מתחת לשכר הממוצע במשק

בשלטון המקומי עמד השכר הממוצע על למשרה מלאה 11,048 שקלים. סה"כ הועסקו בענף זה 193,451 עובדים, 86.2% מהם ברשויות המקומיות, 11.5% בחברות העירוניות, 1.9% במועצות הדתיות ו-0.4% איגודי הערים וועדות התכנון והבנייה.

בין 2007 ל-2018 גדל מספר העובדים ב-67%, אך מספר המשרות גדל רק ב-47%. השכר הממוצע הריאלי גדל ב-33%. רק 51% מהעובדים בשלטון המקומי עבדו במשרה מלאה. בחברות העירוניות רק 29% עבדו במשרה מלאה, ו-24% עבדו עד רבע משרה.

 

 

 

בגופים הנתמכים במערכת הבריאות עמד השכר ההמוצע למשרה מלאה על 18,830 ש"ח.סה"כ הועסקו בגופים אלה 130,492 עובדים, המחולקים בין קופות החולים (37 אלף), גופים רפואיים (29 אלף), אוניברסיטאות (34 אלף) מכללות (16 אלף) ותאגידי בריאות (10 אלף).

השכר הממוצע למשרה של עובדי קופות החולים עלה ב-5% בשלוש השנים האחרונות. שכרם של הרופאים עלה ריאלית ב-56%, והוא עומד על 39,079 שקלים.

בגופים הנתמכים במערכת ההשכלה הגבוהה עמד השכר הממוצע למשרה מלאה על 17,124 ש"ח. במערכת מועסקים 51,427 עובדים, מהם 67% באוניברסיטאות ו-33% במכללות. בעשור האחרון עלה השכר הממוצע למשרה מלאה בהשכלה הגבוהה בכ-30%. רק 39% מהעובדים במערכת הועסקו במשרה מלאה.

בתאגידים הסטטוטוריים הועסקו 18,984 עובדים, בשכר ממוצע של 18,483 שקלים למשרה מלאה.

 

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר