התמקדות בכישורים ולא בגיל: נציבות שירות המדינה בוחנת שינוי בהעסקת עובדים מבוגרים

צוות פנימי לקביעת מדיניות בנציבות שירות המדינה, ממליץ על בחינה מחדש של הקריטריון לסיום העסקת עובדים שעברו את גיל הפרישה מפרמטר של גיל לפרמטר אחר דוגמת מבחן תפקוד מקצועי ונחיצות המקצוע, זאת על רקע שינויים דמוגרפיים בחברה ובשוק העבודה.

כיום עובדים אלה מחויבים על פי רוב לפרוש, למעט עובדים המקבלים אישורים מיוחדים להאריך את כהונתם בנסיבות מיוחדות. המהלך דורש גם התייעצות וגיבוי של משרד האוצר לצורך יישומו.

גרף הפרישה: ביצועים וביקוש

על פי ההצעה יחולקו העובדים המבוגרים לארבע קבוצות, בהתאם להערכות הביצוע שהעובדים מקבלים ממנהליהם, וכן בהתאם לרמת הביקוש של עובדים במקצוע שלהם. המדינה תספק לעובדים מוערכים במקצועות עם ביקוש גבוה תמריצים להמשיך ולעבוד, בעוד באשר לעובדים עם ביצועים נמוכים במקצועות בהם הביקוש נמוך, תעודד המדינה פרישה תוך מתן הכשרות לחיזוק אזרחות ותיקה פעילה.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

המודל המארגן (מתוך: מנגנונים לשילוב עובדים ותיקים בשירות המדינה – דוח המלצות צוות מדיניות)

על פי המודל, תעודד המדינה עובדים בעלי ביצועים גבוהים במקצועות שאינם נדרשים לעבור הסבה מקצועית, ואילו במקרים של עובדים מבוגרים עם ביצועים נמוכים במקצועות נדרשים, ייבחנו בניית מנגנוני ניהול לאיתור וטיפול בגורמים לפריון הנמוך, כגון שחיקה, ירידת מוטיבציה וכו', ככל הניתן.

הכשרה לניהול צוות רב גילאי

הצוות המליץ גם לבחון מחדש את המדיניות הקיימת על פיה מועמדים לאחר גיל פרישה נבחנים למשרות רק במידה ולא נמצא עובד מתאים מתחת לגיל פרישה.

העסקת עובדים לאחר גיל פרישה תהיה על פי המלצת הוועדה בעיקר באמצעות חוזה מיוחד במודלים שונים של העסקה – משרה מלאה, חלקית או שעתית בדומה למשרות הייחודיות הקיימות כיום לסטודנטים – ואף תוך בחינה של 'העסקה' במתכונות ללא יחסי עובד מעביד כגון התנדבות או פרילנסר בליווי מגנונים שישמרו על רמת הפנסיה.

הצוות המליץ גם על הכשרת הדרגים הניהוליים בממשלה והקניית מיומנויות נדרשות לניהות צוות רב גילאי, ואף על שילוב תפיסה של עבודה בסביבה רב דורית בשגרת ההכשרה לעובדים עצמם. זאת לצד בניית הכשרות לעובדים לחיזוק המיומנויות והכישורים הטכנולוגיים הרלוונטיים.

כיום, כ-30% מהעובדים בשירות המדינה הם מעל גיל 50, וכ-11.5% מעל גיל 60. בשירות המדינה מועסקים כיום רק כ-750 עובדים מעל גיל 67. בהתאם לסעיף 18 של חוק הגמלאות, מחויב נציב שירות המדינה להפריש עובדים בגיל 67 לפנסיה, כשניתנה לו האפשרות לאשר הערכת שירות עד גיל מקסימלי של 70, וכפוף לאישור ועדת שירות המדינה.

בימים אלה פועל שירות המדינה להעלאת גיל המקסימום להארכת שירות לגיל 72, בעקבות העלאת גיל פרישה חובה מגיל 65 לגיל 67, אולם כאמור המלצת הצוות היא לבחון האם נכון בכלל להגביל את גיל הארכת השירות, זאת בין היתר על רקע פסיקת בתי הדין הקובעת כי על אף האפשרות של מעסיק להפסיק העסקתו של עובד בגיל 67, הוא מחויב לשקול את האפשרות להמשך העסקתו.​

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר