חוגלה-קימברלי תפצה את הצרכנים לאחר ששיווקה ביודעין חיתולי "האגיס" פגומים

חברת חוגלה-קימברלי תפצה את הציבור ב-16 מיליון שקלים לאחר ששיווקה ביודעין חיתולים פגומים של האגיס וזאת מבלי ליידע על כך את הציבור, כך קבע בית המשפט המחוזי מרכז בתגובה לתביעת ייצוגית שהוגשה נגד החברה.

בתביעה ייצוגית שהוגשה ב-2011 נגד חוגלה-קימברלי נטען כי החברה שיווקה בסוף שנת 2010 ובתחילת שנת 2011 חיתולי כותנה אורגנית פגומים שלא ספגו נוזלים כלל, ובכך גרמו להרטבת בגדי התינוק וסביבתו, וכן לסימנים אדומים על עור התינוק עד כדי פריחה.

בתום הליך משפטי שנמשך כשמונה שנים ונדד מביהמ"ש המחוזי אל העליון וממנו בחזרה אל המחוזי, קבעה השופטת מיכל נד"ב מבית המשפט המחוזי מרכז, כי על החברה לפצות את ציבור הצרכנים.

בפסק דינה קבעה השופטת כי חברת חוגלה-קימברלי הטעתה את הצרכנים, התרשלה כלפיהם וגרמה לנזקים ולעגמת נפש, בכך ששיווקה לציבור חיתולים דולפים – וחרף ידיעתה על הפגם לא פעלה להפסקת השיווק ולאזהרת הציבור מפניו. בפסק דינה חייבה השופטת את חוגלה-קימברלי לפצות את הציבור בסך מינימלי של כ-16 מיליון שקלים על פי חישוב לפיו הופצו מאות אלפי חבילות חיתולים פגומים, ולפי מכפלת פיצוי בסך 85 שקלים עבור כל חבילה פגומה.

השופטת נד"ב קבעה בפסק דינה כי חוגלה-קימברלי ידעה אודות הפגם בחיתול "האגיס כותנה אורגנית" החדש, ימים ספורים ממש לאחר תחילת שיווקו, ולמרות זאת המשיכה החברה לייצר ולשווק את החיתול הפגום במשך שבועות נוספים, ורק כעבור כחודש תיקנה את הפגם בייצור. רק אחרי כחודשיים וחצי מתחילת השיווק, ולאחר שהופצו לשוק עשרות מיליוני חיתולים, הודיעה החברה לציבור אודות התקלה.

להגנתם טענו נציגי חוגלה-קימברלי כי נשלחה הודעה לציבור בדבר הפגם במסגרת קמפיין תקשורתי נרחב, אך בית המשפט קבע כי לא הוכח שאכן היה זה קמפיין נרחב, וכי המודעות אותן פרסמה החברה נחזו יותר כפרסומת מאשר הודעה לציבור על תקלה.

השופטת נד"ב קבעה עוד כי היה על הנתבעת לאסוף את החיתולים הפגומים מהמדפים, או לפחות ליידע את הציבור אודות התקלה, מיד בסמוך לאחר גילויה. לדברי השופטת, היה על חוגלה-קימברלי לעצור את הייצור עד להטמעת השינויים הסופיים במפרט החיתולים, ולא לשווק חיתולים בטרם עמדה עד תום על מהות התקלה. לדברי נד"ב, אילו פעלה החברה בדרך זו הייתה מונעת רכישה של חלק לפחות מהחיתולים הפגומים וכן הייתה מונעת שימוש בחיתולים פגומים על ידי צרכנים שרכשו את החיתולים.

בית המשפט קבע כי התנהלות הנתבעת עולה בגדר הטעיה על דרך מחדל כאמור בחוק הגנת הצרכן וכי התגבשו גם עילות של הפרת חובה חקוקה ורשלנות.

עוד קבעה נד"ב בפסק דינה את הליך הפיצוי: צרכנים שפוצו על כך בעבר בסכום מלא לא יפוצו שנית; עבור צרכנים שפוצו חלקית יושלמו הפיצויים לסכום חבילה מלא של 40 שקלים; צרכנים שלא ביקשו פיצוי ורכשו חיתולי כותנה אורגנית פגומים של האגיס בתחילת שנת 2011, יאמתו את טענותיהם בתצהיר בפני עורך דין בצירוף תעודת זהות להוכחת גיל הילד וכמה חבילות חיתולים הם צרכו וישלחו את הפרטים במרוכז לעורכי הדין שייצגו את התובעת. לאחר שהנתונים יישלחו לחוגלה, הם יפוצו. יתרת הכספים שלא תועבר לצרכנים הניזוקים, תועבר לקרן לרווחת תינוקות ופעוטות.

לטובת התובעת הייצוגית, גב' מיה גד מסטיי, שבחרה לנהל את המשפט הארוך הזה ונלחמה על העוול שנגרם לה ולצרכנים נוספים, פסק בית המשפט גמול מיוחד בסך 800,000 שקלים, ולעורכי דינה יואב גפני ורפאל אלמוג ממשרד עוה"ד אלמוג-שפירא, נפסק שכר טרחה בשיעור 15% בתוספת מע"מ מסך הפיצוי (2.4 מיליון שקלים).

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר