ירידה בשיעור הישראלים הגרים בדירה בבעלותם, עלייה בשיעור המחזיקים שתי דירות

שיעור משקי הבית המחזיקים בשתי דירות או יותר עלה בצורה משמעותית בשנים האחרונות- מ-3.2% בשנת 2003, ל-10.1% בשנת 2018 – כך עולה מדוח שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עיקר העלייה נרשמה החל משנת 2008. שיעור האנשים ללא בעלות על דירה נשאר בתקופה זו באותה רמה, ועמד ב-2018 על 27.5%.

נתון זה מעיד על העלייה באטרקטיביות של הדירה כמכשיר השקעה, וזאת למרות ניסיונותיו של של האוצר משה כחלון להילחם במגמה זו על ידי העלאת מס הרכישה, ונסיון (שלא יצא לפועל) להטיל מס על מחזיקים ב-3 דירות למעלה. השינוי המשמעותי בשוק הדיור החל לפי הנתונים ב-2008, ערב המשבר הכלכלי הגדול, אז ירדו הריביות לרמתן האפסית בה הן נמצאות עד היום, ורבים חיפשו אפיקי השקעה סולידיים לשוק ההון.

עוד עולה מהנתונים כי 66.5% מהישראלים גרו בדירה שנמצאת בבעלותם ב-2018, ירידה של 3.7% לעומת 1997. עיקר הירידה נובע מירידה בשיעור הגרים בדירה בבעלותם בעשירוני הביניים, בעוד בעשירון התחתון חלה עלייה באחוז הגרים בדירות בבעלותם והוא הגיע ל-38.7%, ובעשירון העליון הייתה יציבות יחסית באחוז הגרים בדירות בבעלותם והוא עמד על 84.4%. אחוז הגרים בדירות בבעלות בישראל (66.5%), היה נמוך מממוצע האיחוד האירופי – 69.3%, ודורג ברבע התחתון בהשוואה לשאר מדינות האיחוד האירופי.

ההוצאה החודשית הממוצעת לשכר דירה עמדה על 3,307 ש"ח. אחוז הגרים בדירות שכורות ב-2018 היה 28.0% בממוצע הארצי, זוהי עלייה לעומת 24.3% ב-1997.

התשלום הממוצע על משכנתה בעשירון העליון היה הגבוה ביותר – 5,969 ש"ח, כמעט פי 3 מהתשלום הממוצע על משכנתה בעשירון התחתון – 1,804 ש"ח. ממוצע הערך הנקי לדירה בעשירון העליון היה 2,249,767 ש"ח – פי 2.2 מממוצע הערך הנקי לדירה בעשירון התחתון – 1,014,788 ש"ח.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר