מאגר לווייתן ביקש לפלוט שיעור חריג של מזהמים בתקופת ההרצה

המשרד להגנת הסביבה פרסם אתמול (רביעי) את ההיתרים הסביבתיים למאגר לוויתן, הצפוי להיכנס בקרוב לשלב ההרצה שלו. ארגוני סביבה מוחים על הכוונה להתיר למאגר בהרצה לפלוט לאוויר במשך שעות ספורות חומרים מזהמים בהיקף העולה על הכמות השנתית המותרת בזמן הפעלה מסחרית.

המשרד הודיע כי הושלם ונכנס לתוקף היתר הפליטה לאסדת לוויתן, המופעלת על-ידי חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי. ההיתר מצטרף להיתר הזרמה לים, שניתן ב-16 באוקטובר השנה.

שלב בדרך לסגירת תחנות פחמיות

לפי המשרד, הזרמת הגז הטבעי מלוויתן היא שלב הכרחי לקראת סגירת היחידות הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין ובהפחתת שימוש בדלקים מזהמים במשק האנרגיה.

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, אמר כי "מדינת ישראל פועלת בנחישות לשיפור איכות האוויר על-ידי הפסקת השימוש בפחם ובדלקים מזהמים. אחרי ששמענו את הערות הציבור והטמענו את חלקן, ולאחר בדיקה קפדנית שכללה גם את דחיית הבקשה ודרישה לתיקונה, ניתן היתר פליטה הצפוי להפחית את המזהמים הנפלטים כיום מתחנת הכוח הפחמית בחדרה. זהו שלב מהותי במעבר של משק האנרגיה בישראל לדלקים נקיים יותר, והתבססותו על אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה"

חיבור מאגר לוויתן, בשלב זה, יתרום רק תרומה מינורית בלבד שמסתכמת במעבר למתכונת 'הפעלה עונתית' של 4 היחידות הפחמיות המיושנות ביותר בחדרה, שכבר כיום הן מופעלות בתפוקה נמוכה יחסית. לפי משרד האנרגיה, רק ביוני 2022, מועד ההשלמה המיועד להקמת תחנת כח בגז על ידי חברת החשמל באותו אתר, אמורה להתאפשר השבת יחידות ייצור פחמיות. הפעלת המאגר כן תתרום ליתירות הגז במשק האנרגיה, כך שיימנע מחסור שעתי בגז בשעות צריכת השיא, אשר מחייב שימוש מוגבר בפחם.

נובל אנרג'י מבקשת להתיר בהרצה פליטות של 49 טון ב16 שעות, לעומת 30 טון בשנה שלמה

בתקופת ההרצה, שתתחיל בשבועות הקרובים, המשרד מציב דרישות נפרדות במסגרת תוכנית הרצה שתוגש לבחינה ואישור הממונה, כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה. המשרד דרש מנובל אנרג'י לבצע תיקונים ושינויים מהותיים ביחס לתכנית שההרצה, שעדיין לא אושרה.

המשרד דיווח על כוונת מפעילת האסדה, נובל אנרג'י, לפלוט 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות בתקופת ההרצה.

הבקשה עוררה תמיהה בקרב ארגוני סביבה והפעילים. פרופסור עדי וולפסון, כראש המחלקה להנדסה כימית במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, כתב בפוסט בפייסבוק: "ואיך זה יכול להיות שבמשך 16 שעות יפלטו פי 2.5 פליטות מאשר ב-8,766 שעות (שנה), כלומר ממוצע של 3,062 ק"ג לשעה במקום 2.3 ק"ג לשעה?".

אסדה-אסדה-אסדהוהפעם-הפתעה: תקופת הרצה…אסדת לוויתן קיבלה היתר פליטה לאוויר, בהמשך להיתר הזרמה לים, ולאחר השלמת קבלת…

פורסם על ידי ‏‎Adi Wolfson‎‏ ב- יום רביעי, 6 בנובמבר 2019

מנובל אנרג'י לא נמסרה תגובה לשאלת "דבר" לגבי היקף הפליטה הגבוה בתקופת ההרצה.

בתגובה להודעה על היתר הפליטה, נמסר מיוני ספיר, יו"ר ארגון "שומרי הבית": "מצער לקרוא את ההטעיה שמבצע המשרד להגנת הסביבה את הציבור ואת גניבת הדעת. גז מסוכן לסביבה, לאדם ולמשבר האקלים יותר מאשר פחם. קיימים אינספור מחקרים בנושא. יתרה מזו, המשרד מודד את פערי הזיהום לאוויר בין גז לפחם רק בתחנת הכוח והדבר שגוי ומטעה. ישנם זיהומים אדירים לאורך כל שרשרת ההפקה והאספקה של הגז ונגזרותיו – קידוח, הפרדה, הובלה, אחסון וזיקוק. המשרד לא לוקח אותם בחשבון, בהשוואה מול פחם. עוד אזכיר כי השימוש בגז מנציח את השימוש בדלקים פוסיליים בישראל לעשרות שנים קדימה ומונע את השימוש המואץ הנדרש ואף הכרחי לשימוש באנרגיה מתחדשת ואגירתה, בשל משבר האקלים החריף".

תנאי פעולת המאגר הושפעו מהערות הציבור

היתר הפליטה הוא המסמך שמציב תנאים ומגבלות מחמירות על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר. לפי המשרד להגנת הסביבה, הגז הטבעי הוא הדלק הפוסילי הכי פחות מזהם ומשמש כדלק מעבר בדרך למשק אנרגיה המשלב באופן מיטבי אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה. ההיתר ניתן לאחר שימוע ציבורי, בו התקבלו הערות מהציבור לטיוטת ההיתר. לפי המשרד, הוטמעו בהיתר הפליטה הסופי תנאים רבים אשר התקבלו כתוצאה מהערות מהציבור. כך, הוגבל סך הפליטות ב30% בשלב הפיתוח הנוכחי, לעומת הבקשה להיתר שהביקשה סך פליטות המתאים לטיפול מוגבר בגז כבר כעת. מערך הניטור הרציף של האסדה יחובר למערך הניטור הארצי של המשרד, ויהיה זמין לעיון הציבור באתר המשרד. המשרד יעביר לאיגוד ערים שרון-כרמל את נתוני הניטור הרציף.

החמרות נוספות בהיתר הן צמצום הפליטה בעת תקלה ליחידות המדחסים בלבד. פליטות חריגות ליתר מקורות הפליטה באסדה בעת תקלות ייחשבו כחריגות מתנאי ההיתר. נוספו דרישות לדיגום של קבוצת מזהמים מורחבת בארובות המחממים, הורחבה תדירות הדיגום עבור המזהם בנזן ונוספה דרישה לביצוע דיגום סביבתי באסדה בתדירות של אחת לשבועיים עבור המזהם בנזן. דיווח על פליטות בשגרה ובתקלה יפורסמו באתר האינטרנט של בעל מקור הפליטה במקום בולט. בנוסף, הוספה דרישה בהיתר הפליטה לפרסום דוח שנתי לציבור.

המשרד להגנת הסביבה חיייב את נובל אנרג'י להקים ולהפעיל שלוש תחנות ניטור סביבתי (בקיסריה, במעיין צבי ותחנה ניידת שתוקם על חוף הים במועצה האזורית חוף כרמל) שיהיו חלק מהמערך הארצי. שתי התחנות הממוקמות בקיסריה ובמעיין צבי נדרשות לפעול טרם תחילת תקופת ההרצה וכאחד התנאים לתחילת ההרצה, והתחנה הניידת תוקם במועד מאוחר יותר ומהווה תנאי להפעלה המסחרית של האסדה. בנוסף, איגוד ערים לאיכות סביבה שרון-כרמל הקים ומפעיל שלוש תחנות לניטור איכות אוויר סביב אסדת לוויתן כתחנות רקע לפני תחילת פעילות האסדה. תחנות הניטור של האיגוד עומדות בהנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור לרבות הסמכה לתקןISO17025 . בתחנות הניטור נמדדים מזהמי האוויר הבאים: גופרית דו-חמצנית, תחמוצות חנקן/חנקן דו-חמצני, אוזון, חלקיקי PM2.5 ובנזן.

הויכוח על הניטור הרציף ב"גדר האסדה"

המשרד הוסיף דרישה לביצוע דיגום סביבתי לבנזן על האסדה בתדירות של אחת לשבועיים לתקופה של שנה ובהתאם לתוצאות, יישקל הצורך בניטור רציף "על הגדר" – אשר מסוגל לאתר פליטות לא מוקדיות, שאינן מארובות.

סוגיה זו זכתה לביקורת של איגוד ערים לסביבה שרון כרמל, אשר שלחו היום (חמישי) מכתב מחאה בנושא. במכתב, טוען ראש האיגוד יעקב אדרי, כי "לא ייתכן כי האסדה שהינה פרויקט לאומי אסטרטגי לייצור גז לאנרגיה לא תפוקח ותנוטר באופן רציף, בדומה לתעשיות גדולות ומשמעותיות בישראל". על כך הגיבו גם ב"שומרי הבית" ומסרו: " המשרד מטעה באומרו שלא קיים ציוד תקני לניטור רציף על האסדה. הצוותים המקצועיים שלנו מצאו ציודים כאלו ואנו מתכוונים לדרוש מהמשרד להורות לנובל אנרג'י להתקינם על האסדה וסביבתה ("על הגדר"), כפי שהתחייב לכך פומבית לאורך כל הדרך, לצד הצהרות מתוקשרות דומות של מנכ"ל משרד האנרגיה. כעת, ברגע האמת, המשרד נסוג מדרישה מהותית זו. יש להבין כי דיגום הוא אחיזת עיניים. הרי אפשר לדגום רגע לפני שחרור כמויות עתק של גזים מסוכנים, במקרה או לא- ע"י אותו גוף עסקי. רק ניטור רציף יכול לתת תמונת אמת".

פיקוח מעבר להיתר

בעבר, פסל המשרד את הבקשה להיתר פליטה, על בסיס קביעה שחברת נובל אנרג'י הגישה בקשה שחסר בה מידע על מרבית הרכיבים באסדה שעשויים לפלוט. כעת מסר המשרד: "מכיוון שבמהלך בדיקת הבקשה נמצא, כי במספר מקרים נמסר על-ידי חברת נובל אנרג'י מידע לא מדויק ולא מלא באשר למספר רכיבי הציוד; עמידת הרכיבים בדרישות הטכניקה הזמינה הטובה ביותר (BAT); פורקי לחץ בחירום שלא דווחו ועוד – המשרד יבחן את האפשרויות העומדות לרשותו במישור האכיפתי בהיבט זה, במקביל לפיקוח השוטף על העמידה בהיתר. במסגרת בדיקותיו, המשרד איתר את מסירת המידע הלא מהימן, דרש את תיקונו והטמעתו בהיתר, ואף דחה את בקשת ההיתר המקורית של נובל. יתרה מכך, במסגרת תנאי היתר הפליטה, נובל נדרשת להתקשר עם חברת סיווג בינלאומית (classification society), בלתי תלויה, בעלת הכשרה ומומחיות באסדות הפקה ימיות לצורך אימות המידע שניתן במסגרת הבקשה להיתר פליטה, כתנאי להפעלה מסחרית".

בשבועות הקרובים המשרד להגנת הסביבה יפרסם את היתר הפליטה הסופי של אסדת "תמר" שמול חופי אשקלון, לאחר בחינת הערות הציבור לטיוטת ההיתר.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר