מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש יולי

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש יולי 2020, זאת בניגוד למגמה שנרשמה בחודשים האחרונים. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הפירות הטריים (1.4%), תרבות ובידור (1.1%) ותחבורה (0.8%). מנגד, נרשמה ירידת מחירים בולטת בסעיף הלבשה והנעלה (5.9%).

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.6%. ירידה בשיעור זהה נרשמה בשניים עשר החודשים האחרונים (יולי 2020 לעומת יולי 2019).

מנתוני המדד נראה כי, למרות הקורונה, נרשמה גם ביולי יציבות במחירים. הירידה בסעיפי הלבשה והנעלה עלולה לרמז על ירידה בביקושים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עלייה של 1.9% במחירי הדירות בחודשים מאי-יוני

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי ויוני 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל ומאי 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.4% ובכך השלימו עלייה של 1.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2019– יוני 2019).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי ויוני, לעומת אפריל ומאי, נמצאו עליות מחירים במחוזות: מרכז (1.5%), תל אביב( 0.5%) ודרום (0.1%); לעומתם נמצאו ירידות מחירים במחוזות: צפון (0.4%), ירושלים (0.3%) וחיפה (0.1%).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי ויוני 2020 לעומת מאי ויוני 2019, נרשמה עליית מחירים בולטת של 3.9% במחוז תל אביב. במחוז חיפה נרשמה ירידת מחירים של 1.6%. יתרת המחוזות רשמו עליות או ירידות מתונות יחסית.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי בחודשים מאי-יוני 2020 נרשמה ירידה של 2.9% לעומת התקופה במקבילה אשתקד.

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה עמד ברבעון השני של 2020 על כ-1.53 מיליון שקלים. ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על כ-1.62 מיליון שקלים.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר