ממשיך לרדת: מדד המחירים ירד ב-0.3% בחודש יולי

מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.3% בחודש יולי 2019, כך פרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת, לאחר שבחודש קודם גם ירד המדד, בשיעור של 0.6%. ירידת המחירים, יחד עם החרפת התנאים העולמיים, צפויים להשפיע על החלטת הריבית בסוף החודש ולגרום לבנק ישראל להשאיר את הריבית על כנה.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי הלבשה והנעלה 6.4%, ירקות ופירות טריים 4.9%, ריהוט וציוד לבית 0.7% ותחבורה 0.4%. מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6% ובשנים עשר החודשים האחרונים עלה ב-0.5%.

במחירי שוק הדירות, שאינם חלק ממדד המחירים לצרכן, נרשמה דווקא עלייה: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני , לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל – מאי, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.5% ובכך השלימו עלייה של 1.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מאי 2018 – יוני 2018).

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מאי יוני, לעומת החודשים אפריל מאי, נמצא כי נרשמו עליות ברוב המחוזות בחלוקה הבאה: תל אביב 1.8%, חיפה 0.4%, דרום 0.3% ומרכז 0.1%; לעומתם מחוז הצפון נותר ללא שינוי ובמחוז ירושלים נרשמה ירידה של 0.7%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי 2019 – יוני 2019 לעומת מאי 2018 – יוני 2018, נמצא כי עליות מחירים בולטות נרשמו בעיקר במחוזות הבאים: צפון 4.1%, חיפה 2.5%, תל אביב 1.3% ודרום 1.0%. מאידך, במחוז ירושלים בלבד נרשמה ירידת מחירים מזערית של 0.2%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו בחודשים מאי 2019 – יוני 2019 לעומת אפריל 2019 – מאי 2019 ב-0.8%. אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 36.3% בהשוואה ל-38.5% בתקופה הקודמת (אפריל 2019 – מאי 2019).

מהשוואות העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מאי 2019 – יוני 2019 לעומת מאי 2018 – יוני 2018, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-2.4%.

ברבעון השני של שנת 2019, מחירה הממוצע של עסקה לרכישת דירה (חדשה ויד שנייה) עמד על 1,563 אלפי ש"ח, בעוד שברבעון הראשון של שנת 2019 המחיר הממוצע עמד על 1,529.9 אלפי ש"ח.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד המשקף את העלייה או הירידה ביוקר החיים בחודש הקודם. את המדד מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מפורסם בתאריך ה-15 בכל חודש, ומתייחס לנתונים מהחודש הקודם. שינויים חדים במדד יכולים להביא את בנק ישראל, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לשמור על יציבות המחירים, לנקוט בצעדים במטרה לאזן את המחירים.

סל המחירים לצרכן (גרפיקה: דבר ראשון).

בתחילת 2019 עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה לפיהן מחושב מדד המחירים לצרכן. בכדי לחשב את המדד נדרש הלמ"ס להעריך את סך ההוצאה החודשי הממוצע למשק בית בישראל, ולבחון את העלייה או הירידה בכל אחד מרכיבי הסל כחלק מההוצאה הכוללת. בכדי שהמדד יהיה מדויק ככל הניתן, מעדכן הלמ"ס אחת לשנתיים את מבנה המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה בהתאם לממוצע ההוצאה של משקי הבית בישראל בשנתיים האחרונות.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר