משרד הרווחה הודיע על הגברת הפיקוח על מפעילי מסגרות הדיור הפרטיים

מחאה סמוך למעון 'בית דפנה' בחולון. (צילום ארכיון: יולה זובריצקי)

משרד הרווחה הודיע הבוקר (שני) על שורת צעדים להגברת האכיפה והפיקוח על מפעילי שירותי הרווחה במסגרות החוץ ביתיות ובקהילה. הודעה באה בעקבות האירועים במעון 'בית דפנה' בחולון, בו מתו שלושה בני אדם עקב הרעלת מזון, ופרשת ההתעללות בחוסים במעון 'בני ציון' בראש העין.

במסגרת הנהלים החדשים, תינתן למפקחי המשרד סמכות להטיל סנקציות כלכליות משמעותיות על מפעילי המסגרות הפרטיים. בין היתר, יוכל מערך הפיקוח של המשרד להטיל: עצירת השמות של אנשים עם מוגבלות במסגרת המבוקרת ואי הארכת השמות קיימות. לפי הודעת המשרד, השמת דייר מלווה בתשלום סכומים ניכרים למסגרת, כך שמדובר בסנקציה משמעותית.

הנהלים החדשים מאפשרים גם קיזוזים כספיים מתשלומים שמגיעים למסגרת אם לא עמדה בהתחייבותה בהתאם לתנאי ההתקשרות.

לרשות מפקחי המשרד סנקציות במדרג של הקל עד לכבד עד כדי אי חידוש הסכם התקשרות, ובמקרי קיצון אף סגירה של מסגרות באופן חד צדדי. המשרד יוכל גם לנקוט בסנקציה של אי חידוש רישיון למסגרות שחייבות ברישיון כזה.

לפי ההודעה, במקביל להחלטה על הנהלים החדשים, החל המשרד ביישום של תכנית פיקוח חדשה על מסגרות אלה, שכוללת גם גם פיקוח חשבונאי. במכרז לביצוע הפיקוח החשבונאי זכו שלוש חברות רואי חשבון: גיא, גופר, יהב, גילמן אדם ושו"ת, בן-דוד שלו ושות', ושמידט בן-צבי פרלשטיין. במסגרת הפיקוח תתבצע בדיקה של ההתנהלות הכספית של המסגרות, איתנות פיננסית, תקינה מול כוח אדם והוצאות מול הכנסות.

לאחר האירוע שנחשף במעון בני ציון נקט המשרד בשורה של צעדים והנחיות להגברת הפיקוח ביניהם נוהל חדש המחייב את כל המפעילים להתקין מצלמות בכל המרחבים הציבוריים במסגרות והסמיך את מפקחי המשרד לבצע בדיקה מדגמית של המצלמות ככלי פיקוח מרכזי לצורכי מניעה, וזאת בניגוד לנוהל הקודם שאפשר שימוש בחומרים המצולמים אך ורק כשמתרחש אירוע.

לפי המשרד, הוקצו גם עשרות תקנים ייעודיים לעיבוי מערך הפיקוח והוא פועל מול האוצר לקבלת תקנים נוספים. נוהל ועדות בדיקה משרדיות שונה כך שיאפשר בחלק מהמקרים לצרף נציגי ציבור לוועדה, שופר מערך השירות לבני המשפחות של הדיירים והוקם קו חם במוקד 118 הפועל 24/7. במסגרת השינויים שינה המשרד את נוהל הדיווח על אירועים חריגים כך שיאפשר מעקב טוב יותר אחר אירועים אלו, תחקורם ותיקון הליקויים שהתגלו.

דבר היום
כל בוקר אצלך במייל

הרשמה

על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

תגיות:

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר