נציגי 187 מדינות חתמו על אמנה למניעת אלימות והטרדה בעבודה

ועידת העבודה הבינלאומית של ארגון העבודה העולמי אישרה אמנה בין לאומית חדשה למניעת אלימות, הטרדה והתעמרות בעבודה. הוועידה סיימה בשישי האחרון מושב של שבועיים בג'נבה בשווייץ שציין את שנת המאה של ארגון העבודה הבינלאומי. לצד האמנה המכוננת, פרסמה הוועידה גם הכרזה בינלאומית על עתיד העבודה שבמרכזו בני האדם.

שני האירועים המרכזיים האלה משקפים את הפער בין חזון של עולם מבוסס בני אדם ומוטה לטובתו לבין מציאות קשה יומיומית של העובדים אשר סובלים ברמה המאוד בסיסית מאלימות והטרדה בעבודה. מאה שנה לארגון העבודה וניראה שסוגיות היסוד של האדם העבודה הן פה להישאר.

באמנה שנחתמה מכירים נציגי העובדים, המעסיקים והממשלות בכך שהאלימות וההטרדות בעולם העבודה "יכולות להוות הפרה של זכויות אדם או התעללות … היא איום על שוויון הזדמנויות, אינה מקובלת ואינה מתיישבת עם עבודה הוגנת". המונח 'אלימות והטרדה' בעולם העבודה מתייחס למגוון של התנהגויות, נוהגים או איומים "המכוונים, או עלולים לגרום, או עלולים לגרום לנזק פיזי, פסיכולוגי, מיני או כלכלי", בין אם התקיימו פעם אחת ובין אם חזרו על עצמם. המונח "אלימות על בסיס מגדר והטרדה," פירושו אלימות והטרדות המופנות כלפי בני אדם בשל מינם או מגדרם או משפיעים על בני מין מסוים או על מגדר מסוים באופן לא פרופורציונלי, וכוללים הטרדה מינית. הארגון מזכיר למדינות החברות בארגון כי יש להן אחריות לקדם "סביבה כללית של אפס סובלנות".

בעולם הגלובאלי אין חוקי עבודה עולמיים. 187 המדינות החברות בארגון העבודה הבינלאומי מחליטות על אמנות בינלאומיות מחייבות והמדינות יכולות לאשר את האמנה, ובכך להתחייב לקיימה וליישמה במערכת החוקים המקומית. ההמלצות שהן לפעמים חלק מהאמנה משמשות כהנחיות לא מחייבות. במידה וישראל תבחר לחתום על האמנה נגד אלימות והטרדה בעבודה תוכל להתכתב עם החוק הישראלי בניסיון החקיקה של חוק התעמרות בעבודה.

אמנות ארגון העבודה הבינלאומי מהוות סטנדרטים בינלאומיים בעולם העבודה, כמו תקן. תקן העבודה הבינלאומי החדש נועד להגן על העובדים והעובדים, ללא התחשבות במעמדם החוזי, וכולל אנשים בהכשרה, מתמחים וחניכים, עובדים שעבודתם הופסקה, מתנדבים, דורשי עבודה ומבקשי עבודה. הוא מכיר בכך ש"אינדיבידואלים המפעילים את הסמכות, החובות או האחריות של מעסיק "עלולים להיות נתונים גם לאלימות ולטרדה".

האמנה מתייחסת ומכסה את האלימות וההטרדות המתרחשות במקום העבודה; מקומות שבהם העובד מקבל תשלום, לוקח הפסקה או מנוחה, או משתמש בשירותים, כביסה או במתקנים משתנים; במהלך נסיעות לעבודה, נסיעות, הכשרה, אירועים או פעילויות חברתיות;  ,תקשורת הקשורה לעבודה (לרבות באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת); במקומות לינה שהמעסיק מספק; וכאשר נוסעים לעבודה וממנה. הוא גם מכיר בכך שהאלימות וההטרדות עשויות לכלול צדדים שלישיים.

גיא ריידר, מזכל ארגון העבודה העולמי קידם בברכה את אימוץ האמנה. "הסטנדרטים החדשים מכירים בזכותו של כל אחד לעולם עבודה להיות חופשי מאלימות ומהטרדות", אמר. "הצעד הבא הוא ליישם את ההגנות האלו בפועל, כדי שנוכל ליצור סביבת עבודה טובה יותר, בטוחה יותר, הגונה עבור נשים וגברים. אני בטוח שבנוכח שיתוף הפעולה והסולידאריות שראינו בנושא זה, והדרישה הציבורית לפעולה, נוכל לראות בהילוך מהיר אישרור של האמנה ויישומה".

גיא ריידר, מזכ"ל ארגון העבודה העולמי (קרדיט צילום: Crozet / Pouteau)

בכנס השתתפו כ -6,300 צירים, המייצגים ממשלות, עובדים ומעסיקים מ -178 המדינות החברות בארגון, וכן ארגונים לא ממשלתיים לאומיים ובינלאומיים. לצד האמנה יצאה הכרזה על עתיד העבודה במרכזו האדם. הכרזות הן החלטות של המדינות החברות בארגון העבודה המשמשות הצהרה רשמית וסמכותית.

ההצהרה שנעשתה בועידת העבודה העולמית בוחנת את העתיד של עבודה דרך עדשה אנושית. היא שמה את הפוקס בכך שאנשים יוכלו ליהנות משינויים בעולם העבודה, על ידי חיזוק מוסדות העבודה כדי להבטיח הגנה נאותה של כל העובדים, ועל ידי קידום צמיחה מתמשכת, מקיפה ובת קיימא ותעסוקה מלאה ופורה.

אזורים ספציפיים לפעולה להגשמת רעיון עולם עבודה שבמרכזו בני האדם כוללים בהצהרה: מימוש אפקטיבי של שוויון בין המינים בהזדמנויות ובטיפול, למידה אפקטיבית לכל החיים וחינוך איכותי לכל, גישה אוניברסלית להגנה סוציאלית מקיפה ובת קיימא, כיבוד זכויות היסוד של העובדים, שכר מינימום נאות, מגבלות מקסימליות על זמן עבודה, בטיחות ובריאות בעבודה, מדיניות לקידום עבודה הגון, ולשפר את הפרודוקטיביות, מדיניות ואמצעים המבטיחים פרטיות נאותה והגנה על נתונים אישיים, ומגיבים לאתגרים והזדמנויות בעולם העבודה הנוגעים לשינוי דיגיטלי של עבודה, כולל עבודה בפלטפורמות.

"מה שאימצנו היום הוא מפת דרכים, מצפן שייקח אותנו קדימה בעתיד של הארגון הזה, כי עתיד העבודה הוא העתיד של הארגון שלנו", אמר מזכ"ל ארגון העבודה, גיא ריידר.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר