סקר כח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעיד על ירידה קלה באבטלה

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד בחודש מאי ב-0.03 נקודות האחוז ועמד על 80.3%, כך עולה מסקר כח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  כוח העבודה בגילאי 15 ומעלה בחודש זה עמד על 3.96 מיליון נפש. מתוכם, ירד אחוז האבטלה (בלתי מועסקים) מ-3.8% באפריל ל-3.6% במאי – 149.6 אלף מובטלים.

עוד עלה מהסקר כי שיעור המועסקים מקרב כלל בני 64-25 ירד ל-77.7%. מדובר בירידה של 0.2 נקודות האחוז, הן בקרב גברים ששיעור התעסוקה אצלם ירד ל-81.6% והן בקרב נשים – 74%.

מספרם של המועסקים שעובדים בדרך כלל בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) עלה ב-0.3% לעומת החודש הקודם ועמד על 79%  – תוספת של כ-9 אלף מועסקים.  בקרב הגברים אחוז זה עלה ל-87.2% (86.9% בחודש הקודם), ובקרב הנשים אחוז זה עלה ל-70.0% (69.6% בחודש הקודם).

מספרם של המועסקים שעובדים בדרך כלל בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) ירד ב-1.8% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-15 אלף מועסקים). מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בשבוע הקובע ירד ב-40.2% לעומת החודש הקודם – ירידה של כ-240 אלף מועסקים.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר