סרטן, מחלות לב ותאונות: אלו סיבות המוות השכיחות בישראל

מחלת הסרטן היא סיבת המוות המרכזית לנשים וגברים משנת 1999 עד שנת 2016 – כך עולה מנתוני משרד הבריאות שפורסמו אתמול (חמישי). מממוצע נתוני הפטירות של השנים 2014-2016 עולה כי הסרטן לסוגיו הראשונים הוא סיבת המוות השכיחה ביותר בקרב נשים בגיל 15-74, וכן בקרב גברים בגיל 25 ומעלה. רבע מהפטירות בישראל בשנת 2016 נגרמו מסרטן.

סיבת המוות השנייה בשכיחותה לגברים ולנשים משנת 1999 היא מחלת לב. בממוצע בין נתוני השנים 2014-2016 מסתמנת אוכלוסיה שבקרבה מחלת לב היא סיבת המוות המובילה: נשים בגיל 75 ומעלה. בקרב בקרב נשים בגיל 45-74 ובקרב גברים בגיל 45 ומעלה היו מחלות לב סיבת המוות השנייה בשכיחותה. בשנת 2016, מחלות לב היו 15% מכלל הפטירות בישראל.

בממוצע השנים 2014-2016, מחלות כלי דם במוח היתה סיבת המוות השלישית בשכיחותה לנשים, גבוהה מעט מסוכרת. בקרב הגברים, הדירוג הפוך – מוות מסוכרת היה השלישי בשכיחותו, ומחלות כלי דם במוח היתה הסיבה הרביעית בשכיחותה.

בקרב גברים ונשים בגילאים הצעירים יותר עולה השכיחות של מוות מתאונות ומהתאבדויות. בממוצע השנים 2014-2016, תאונות היתה סיבת המוות הראשונה בקרב גברים ושנייה בקרב נשים בגילאי 15-24, והשלישית בגיל 0-14 וגיל 25-44 בקרב שני המינים.

בממוצע השנים 2014-2016, התאבדות היתה סיבת המוות השנייה בקרב גברים בגיל 15-44 ונשים בגיל 25-44, והשלישית בקרב נשים בגיל 15-24.

בשנים האחרונות, סיבות סב-לידתיות ומומים מולדים הינן סיבות המוות המובילות בגיל 0-4 ואחריהן תאונות, המהוות יחד כשלושה רבעים מכלל הפטירות בקרב בני 0-4.

בסך הכל נרשמה בעשור האחרון מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית סיבות המוות, ובמיוחד במחלות לב, רצח, תאונות, מחלות כלי דם במוח, מחלות כליה, התאבדות וסוכרת. לעומת זאת, נרשמה עליה בדמנציה, אלח דם ואלצהיימר בקרב שני המינים.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל, נתון המציג את שיעור מקרי המוות בטרם עת, נמוך בישראל מקנדה, ארה"ב ומרבית ארצות אירופה. בשנת 2015, ישראל מדורגת במקום הרביעי הנמוך לגברים מתוך 25 מדינות, ורק בקנדה, לוקסמבורג ושוויץ נרשם שיעור נמוך יותר, ואילו הנשים במקום השמיני הנמוך לאחר צרפת, ספרד, שוויץ, איטליה, לוקסמבורג וקנדה, שבהן נרשם שיעור נמוך יותר, ושיעור דומה בפינלנד.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל נמוך בישראל בהשוואה לארה"ב, קנדה ומרבית מדינות אירופה בסרטן, מחלות לב, מחלות כבד, אלצהיימר, תאונות והתאבדות, וכן ממחלות כלי דם במוח בהשוואה למרבית מדינות אירופה. לעומת זאת, השיעור בישראל גבוה פי 4.5 באלח דם, פי 2.7 במחלות כליה, פי 2.5 בסוכרת, ופי 1.9 ביתר לחץ דם בהשוואה לממוצע 15 מדינות המערב באיחוד האירופי בשנת 2015.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר