עלייה קלה באחוזי האבטלה ביוני אך השינוי הרבעוני נשאר חיובי

עלייה קלה באבטלה: אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה (אנשים שמחפשים עבודה) עלה ל-4.1% בחודש יוני, עלייה של 0.4% מהחודש שקדם לו. שיעור התעסוקה – אחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה ירד גם הוא בהתאם ל-60.9%, ירידה של 0.2% מהחודש הקודם. למרות העלייה הקלה באבטלה, השינוי הרבעוני נותר חיובי: ברבעון השני של 2019 ירד שיעור המובטלים ל-3.9%, ירידה של עשירית האחוז.

ברבעון השני של 2019 ירד מספר המועסקים בכאלפיים לעומת הרבעון הקודם. מספר השכירים ברבעון השני 2019 הגיע ל-3.469 מיליון (לעומת 3.473 מיליון ברבעון הקודם).

בקרב המועסקים, התוספות הגדולות היו בענף בינוי (כ-11 אלף מועסקים), בענף תעשייה; כרייה וחציבה ובענף שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (כ-10 אלף מועסקים בכל אחד מהענפים), בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח ובענף שירותי בריאות רווחה וסעד (כ-8 אלף מועסקים בכל אחד מהענפים).

הירידות הגדולות היו בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (כ-8 אלף מועסקים), בענף מידע ותקשורת ובענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי (כ-5 אלף מועסקים בכל אחד מהענפים), בענף חינוך ובענף שירותים אחרים (כ-4 אלף מועסקים בכל אחד מהענפים), בענף שירותי אירוח ואוכל (כ-3 אלף מועסקים).

נתוני חודש יוני

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביוני 2019 ל-4.119 מיליון נפש. מהם 3.949 מיליון מועסקים וכ-170 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.061 מיליון היו גברים (לעומת 2.069 מיליון בחודש הקודם) ו-1.888 מיליון היו נשים (לעומת 1.892 מיליון בחודש הקודם).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-63.5% (ללא שינוי לעומת החודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים עלה ל-67.8% (לעומת 67.5% בחודש הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז זה ירד ל-59.4% (לעומת 59.6% בחודש הקודם).

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר