פתחו קצת את השיבר: ועדת הכספים אישרה העברות תקציביות בסך כ-2.53 מיליארד ₪

ועדת הכספים אישרה היום (שני) העברות תקציביות בסך של כ-2.5 מיליארד ש"ח. 1.685 מיליארד ₪ עברו במסגרת שינויים בתקציבי המשרדים בשנת 2019, ו-848 מיליון במסגרת עודפי תקציבי המשרדים שעברו לשימוש משנת 2018 לשנת 2019. חלק מההעברות אושרו בכפוף לרביזיה (הצבעה חוזרת) שתתבצע מחר (שלישי), והעברה אחת נדחתה. בין תחומים שיתוקצבו: הסעות תלמידים לבתי ספר, פעילויות חינוך בלתי פורמלי, מקלטים לנשים נפגעות אלימות וטיפול באלימות במשפחה, והקמת שכונות חדשות ביישובי הבדואים בנגב. כמו כן קיבל משרד התחבורה הרשאה להתחייב בסך מיליארד ש"ח להארכת הסכמים עם מפעילי תחבורה ציבורית, בכפוף לרביזיה.

היעדר ממשלה קבועה לאורך מרבית שנת 2019 הקשה על קביעת סדרי עדיפויות תקציביים וגם על היכולת להסיט כספים בין סעיפי תקציב במהלך השנה – פעולה רווחת מאוד במהלך שנת תקציב. גם כשהתקבלו החלטות על תקצוב סעיפים שנתקעו, דוגמת הפעלת הצהרונים ברשויות המקומיות או סעיפים שונים בתכנית הצפון, הדרך לממן אותם היתה קיצוץ רוחבי בתקציבי המשרדים ולא קביעה של סדרי עדיפויות. כתוצאה מכך עוכבו שירותים חברתיים רבים עקב היעדר תקציב.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יונתן זינדל / פלאש90)

פירוט ההעברות התקציביות שאושרו במסגרת תקציב 2019:

כ-51 מיליון ₪ מהאוצר למשרד החינוך – התקציב נועד עבור תקציב עבור תשלומי שכר למורים בבתי הספר היסודיים בנוסף מתוקצב תגבור תקצוב פעילויות לזהירות בדרכים בבתי הספר, בסכום של 25 מיליון ₪, במסגרת הסכם פוליטי עם מפלגת ש״ס. ההסכם הושג במרץ 2018, והסכום מוקצב כעת, לאחר שההליך עבר בחינה משפטית. עוד נועד התקציב, במסגרת ההסכם, למימון שעות לימוד במוסדות המעיין התורני, בהתאם לשיטת התקצוב הנהוגה, וכן פעולות הרשת, השתתפות במימון שכר עובדי העזר, והסעות לתלמידים ומורים. כן נועד התקציב למימון שעורי תגבור לקראת בגרויות, פרויקט ביה"ס של החופש הגדול, פרויקטים בתחום החינוך הבלתי פורמלי, ולחיזוק בתי ספר יהודים בתפוצות.

שינויים פנימיים בגובה כ-244 מיליון ₪ בתקציב משרד החינוך – התקציב נועד עבור תוכניות הקידום ומלגות לבני מיעוטים, לתוכניות ליוצאי אתיופיה ותלמידים עולים, עבור חינוך בלתי פורמלי במגזר הערבי, תמיכה באירגוני ותנועות נוער ומתנ"סים.

כ-57 מיליון ₪ מהאוצר וממשרדי רה"מ והמשפטים לחינוך – התקציב נועד למימון החלטת ממשלה שעניינה שמירה על מסגרות פיסקאליות לשנת 2019, הסכמים קואליציוניים ותיקון החלטת ממשלה לתקצוב הסעות תלמידים.

כ-126 מיליון ₪ שינויים פנימיים במשרד הרווחה – התקציב נועד למימון מענקים לנשים היוצאות ממקלטים לקורבנות אלימות במשפחה (10 מיליון ₪), מעונות יום שיקומיים, בינוי ושיפוץ דירות למוגבלים, ובינוי ושיפוץ במוסדות חסות הנוער. עוד נועד התקצוב לטיפול ומלחמה בעוני, וטיפול בנפגעות תקיפה ותקיפה מינית, לטיפול בנפגעי אובדן ושכול, וארגונים התומכים בהם.

אישה במקלט לנשים מוכות, ארכיון. (צילום: הדס פרוש / פלאש 90).

 

כ-8 מיליון ₪ ו-74 תקני כוח אדם מהמשרד לביטחון פנים למשרד הרווחה – התקציב מיועד להרחבת המענים והטיפול באסירים משוחררים.

כ-3 מיליון ₪ שינוי פנימי בתקציב משרד התרבות והספורט – התקציב נועד למימון שיפוצים בבניין "חפציבה" בירושלים, לצורך העברת עובדי המשרד מת"א, במסגרת החלטת הממשלה בנידון.

כ-45 מיליון ₪ מהאוצר למשרד המדע התרבות והספורט – התקציב, מרביתו בהרשאה להתחייב, נועד לממן 52 מיליון ש"ח הכנסה מיועדת ובהוצאה מותנית, בגין התחייבויות המועצה להסדר ההימורים בספורט עבור מתקני ופעילות ספורט, וכן עבור תמיכה בשימור אתרי התיישבות.

כ-34 מיליון ₪ מסעיף כלכלה ותעשייה לסעיף הוצאות פיתוח אחרות – התקציב נועד לתקצוב מענקים למעסיקים בקריית הסייבר בבאר שבע.

כ-18 מיליון ₪ מתקציב השיכון לתקציב רשויות הפיקוח – התקציב, חלקו בהרשאה להתחייב, נועד למימון תוכניות מפורטות ותוכניות מתאר להתחדשות עירונית, וכן עבור עבור מימון פרויקטים אלה והמנהלות העירוניות המקדמות אותם. – התקציב אושר בכפוף לרביזיה.

כ-29 מיליון ₪ מהאוצר לוועדת הבחירות המרכזית – התקציב הינו במסגרת תקציב הוועדה בבחירות לכנסת ה-22, ומיועד עבור השלמת התקצוב לוועדה, במסגרת ההחלטה בחודש יולי, להגדיל את תקציב הוועדה במסגרת בחירות אלה.

כ-171 מיליון ₪ מתקציב הרשויות המקומיות, רשות האוכלוסין וההגירה לתקציב משרד הפנים – התקציב, שרובו הגדול בהרשאה להתחייב, נועד למימון היערכות לחירום ורכישת ציוד מלאי לרשויות המקומיות, פרויקטי מחשוב של המשרד, פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות ולרשות לניהול המאגר הביומטרי. – אושר בכפוף לרביזיה. במסגרת דיון על ההעברה זו התפתחו ויכוח וחילופי דברים נוקבים בין ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו), לחברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, (יהדות התורה).

כ-45 מיליון ₪ מתקציב מספר משרדים וגופים לתקציב משרד החקלאות – התקציב נועד למימון תמיכות בעמותות מתנדבים בחקלאות, לפיצוי בעלי ספינות מכמורת שנגרטו, ולתקצוב החלטת ממשלה לעניין סיוע לרשויות שקלטו מפוני גוש קטיף. אושר בכפוף לרביזיה.

170 מיליון ₪ מרשות מקרקעי ישראל לרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב – התקציב, שהינו בגדר הכנסה מיועדת, נועד למימון תכנון ופיתוח שכונות ברהט, שגב שלום, תל שבע, ואבו תלול.

כ-2 מיליון ₪ מתקציב משרד החינוך למשרד לקליטת עלייה – התקציב נועד למימון בניית פרויקט דיור לעולים קשישים, לתגבור לימודי לילדי עולים וכן לתוכנית לעידוד עלייה.

כ-126 מיליון ₪ מהאוצר לסעיף הוצאות חירום אזרחיות – התקציב נועד למימון להמשך מימון התכנית למיגון וחיזוק מבני ציבור ומיגון נוסף, במסגרת התוכנית להכנת העורף למצבי חירום.

כ-153 מיליון ₪ מהאוצר למימון תשלומי הפיקדון לחיילים משוחררים. אושר בכפוף לרביזיה.

חפירות הרכבת הקלה בתל אביב, השבוע (צילום: אלון וולניץ)

356 מיליון ₪ שינוי פנימי במשרד התחבורה – התקציב נועד למימון פיתוח וקידום מערך הרכבות הקלות בגוש דן- הקו האדום, הקו הירוק והקו הסגול. 50 מיליון ש"ע במזומן למימון פיתוח פרויקט מנהרת תשתית עבור נמל המפרץ החדש. הרשאה בסך מיליארד ₪ לצורך מימון תקצוב הארכת הסכמים בין המדינה למפעילי תחבורה ציבורית.  – אושר בכפוף לרביזיה.

כ-47 מיליון ₪ ממשרד העלייה והקליטה למשרד הבינוי והשיכון – התקציב נועד למימון וסבסוד אשראי לזכאים חסרי דירה ולמימון תשלומי השתתפות בשכר דירה לעולים וותיקים.

העברה שלא אושרה היא כ-37 מיליון ₪ מהאוצר לתקציב רשויות הפיקוח – התקציב נועד למימון התכנון, לצורך תקצוב פעולות מחשוב, פעילות ועדות הערר, קידום תכנון מתארי, סיוע לוועדות התכנון המקומיות בהמשך לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה ולתקצוב יועצים מקצועיים המסייעים לפעילות ועדות התכנון. כאמור, ההעברה לא אושרה, והוגשה רביזיה ע"י יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני.

פירוט ההעברות של עודפי תקציב 2018 לשנת 2019 בתקציבי המשרדים:

כ-295 מיליון ₪ עודפי משרד החינוך – העודפים נוצרו עקב הסכמים, התקשרויות, ותוכניות חוצות שנות תקציב – התקשרות עם הרשות הארצית למדידה והערכה, עם לשכת הפרסום בגין קמפיינים שונים, עם גורם חיצוני לביצוע פעילויות חינוך עם נוער ולקליטת עלייה, תוכניות לשיפור בגרויות, הפעלת שעות הוראה ע"י זכיין חיצוני, התקשרויות במסגרת החינוך הבלתי פורמלי, הסכמים בנושא תקשוב, התקשרויות של מנהל מדע וטכנולוגיה, להקמת מגמות טכנולוגיה, לרשתות החינוך הטכנולוגי ושילוב תלמידים בתעשייה, וכן התקשרויות להשתלמויות לעובדי הוראה ומפקחים.

כ-484 מיליון ₪ עודפי משרד האוצר – התקציב נועד למימון התחייבויות חוצות שנת תקציב, ובעיקרו למימון הוצאות שוטפות של המשרד ואגפיו, רכישת ציוד לבידוק ופיקוח ביטחוני במעברי הגבול לשימוש רשות המיסים, רכש מערכת שער עולמי לניהול מכסי יבוא, התחייבות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה ועבור פרויקטים מחשובים. ההעברה התקבלה בכפוף לרביזיה.

כ-68 מיליון ₪ עודפי משרד המשפטים – העודפים נוצרו עקב התחייבויות חוצות שנת תקציב, בהן: הוצאות תפעול, הימשכות הליכים משפטיים, שירותי מיקור חוץ לעורכי דין, והוצאות מחשוב.

כ-1 מיליון ₪ עודפי המטה לביטחון לאומי – העודפים נוצרו בגין התחייבויות שלא שולמו במלואן, בהן פרויקטיי פיתוח בתחום הלוחמה בטרור והוצאות תפעוליות.

עודף תקציבי שהעברתו נדחתה על ידי הוועדה הוא כ-70 מיליון שקלים עודפי משרד האוצר –  העודף נוצר בגין התחייבויות חוצות שנת תקציב, בין ההתחייבויות: הוצאות תפעוליות, חברות ייעוץ לצורך עדכון שיטת התגמול והתמרוץ בגופי הממשלה השונים, התחייבויות לרכישת כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה, שדרוג אמצעים טכנולוגים לבידוק ופיקוח בטחוני במעברי הגבול. באופן נדיר הרביזיה שהוגשה ע"י ח"כ אחמד טיבי בגין בקשה זו התקבלה, ומשרד האוצר יצטרך להגיש בקשה זו מחדש.

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר