קנס של 3.1 מיליון ש"ח לחברה שהונתה קשישים ובעלי מוגבלויות

קנס בסך 3,183,200 ₪ ניתן ל'אופק המרכז למימוש זכויות בע"מ' בשל הטעיית צרכנים, ברובם קשישים ובעלי מוגבלויות. אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות להגנת הצרכן  מסרה כי"הרשות ממשיכה להילחם בתופעה בה עוסקים עושים שימוש בפרקטיקות שונות כנגד צרכנים ובמיוחד הפגיעים שבהם".

הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן הודיעה על הטלת קנס גדול לחברת אופק המרכז למימוש זכויות בע"מ, שנקראה עד אוגוסט 2018 תקווה – מרכז הכוונה וסיוע לזכויות בע”מ. דובה הקנס עומד על 3,183,200 ₪. הקנס הוטל על החברה בעקבות הטעיית צרכנייה לגבי רכישת שירותי הכוונה וסיוע למימוש זכויות. לצרכנים הובטחו קבלת קצבאות וזכויות שונות ובפועל הבטחות אלו לא מומשו, ובנוסף החברה סירבה לבטל עסקאות בניגוד לחוק. רובם המוחלט של הצרכנים הם קשישים או אנשים בעלי מוגבלות.

הסכום המקורי של הקנס היה  3,979,000 ₪ אך בשל היעדר הפרות קודמות הסכום הופחת ב-20%. החברה מוצגת כמי שמספקת שירותי הכוונה וסיוע למימוש זכויות מול גורמים כגון המוסד לביטוח לאומי, רשות המיסים, משרד הרישוי, חברת החשמל וחברות הביטוח. בנוסף, החברה מציעה שירותי איתור כספים אבודים והחזרי מס, סיוע בהוצאות תו נכה ועוד.

החקירה החלה בעקבות מספר רב של תלונות צרכנים ביניהן לקיחת מספר כרטיס האשראי בטענה שזה נדרש ליתר בטחון, אך בפועל חייבה החברה את הכרטיס באלפי שקלים; חיוב כרטיסי אשראי בסכומים גבוהים באופן משמעותי ממה שנאמר; דרישת תשלום של אלפי שקלים בטענה כי אי שיתוף פעולה מצד הצרכן מקנה לחברה פיצוי מוסכם על פי החוזה – כאשר בפועל לא נמצא סעיף כזה בחוזה עליו הוחתם הצרכן; הבטחות שלא מומשו למיצוי זכויות בשווי מאות אלפי שקלים מביטוח לאומי; ועוד.

שיטת העבודה של החברה הייתה מתוחכמת ופעילותה התמקדה באוכלוסיית קשישים ובעלי מוגבלויות. החברה יזמה התקשרות ראשונית אל הצרכנים באמצעות הטלפון והציעה להם לקיים בביתם פגישה ללא התחייבות על מנת לעמוד מקרוב על בעיותיהם הרפואיות ולבחון היתכנות להסתייע בשירותי החברה.

בפגישה בבית הצרכן, נקטו נציגי החברה מגוון פעולות פסולות על מנת להביא לגמר העסקה. הפעולות חזרו על עצמן כתבנית יצוקה ברוב תלונות הצרכנים.

נציגי החברה הבטיחו הבטחות באשר לתוצאות ההליך, ויצרו מצג לפיו הצרכנים יקבלו באופן וודאי הטבות כגון: סכומי כסף גבוהים מהמוסד לביטוח לאומי, קבלת תו נכה מובטחת, החזר רטרואקטיבי של קצבאות ואיתור כספים בקופות חסכון והשקעה אשר הצרכן אינו מודע לקיומם. בנוסף, טענו נציגי החברה כי היא זו שתספק את חוות הדעת הנדרשות למיצוי הזכויות.

לאחר קבלת הסכמת הצרכנים להתקשרות, לרוב תמורת תשלום אלפי שקלים ששולמו במעמד העסקה, נציגי החברה החתימו את הצרכנים בחוזי התקשרות בגרסאות שונות אשר כוללים סעיפים הסותרים לעתים זה את זה. החוזים הכילו הטעיות באשר לזכות הצרכן לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק, לעתים תנאי הביטול הושמטו לחלוטין מהחוזים. ברוב ההסכמים, הוכנסה התניה לפיה מרגע בו החלה החברה את עבודתה לרבות ייעוץ ללקוח – יישא הצרכן במלוא עלות העסקה. בניגוד לנטען בחוזה, הנציגים לא הקריאו לצרכנים את החוזה ולא הסבו את תשומת לבם לסעיף מהותי זה ולמשמעויותיו.

מיד לאחר החתימה על החוזה, נדרשו הצרכנים לענות על שאלון אשר התחיל למעשה את מתן השירות של החברה. אף אחד מהצרכנים לא עודכן כי הליך זה מבטל לחלוטין את זכותו לבטל את העסקה כולה. ומשמעותו הישירה של מילוי השאלון היא כי אלפי השקלים ששילם זה עתה אינם בני החזרה עוד. זאת חרף סעיפי הביטול לכאורה שהוצגו לראווה בחוזה.

לאחר ביצוע העסקה, צרכנים רבים פנו אל החברה בבקשה לבטלה מנימוקים שונים כגון: הפעלת שיטת מכירה אגרסיבית ללא שהות מספקת להיוועץ, חרטה לאחר שהתוודעו לראשונה לסעיפי החוזה, או כי בירור שהעלה כי את מרבית הזכויות ניתן לממש באופן עצמאי, העובדה כי החברה התנערה מהבטחותיה לספק בעצמה חוות דעת, וכן הבנה כי אין ביכולתם לעמוד בהתחייבות הכספית. במקרים לא מעטים, בקשת הביטול ניתנה ימים בודדים ואף שעות ספורות לאחר כריתת העסקה.

החברה דחתה את כל בקשות הביטול באופן גורף ולא ביטלה אף לא עסקה אחת, ונימקה את סירובה לבטל את העסקה בכך שמתן השירות כבר החל ובטענות נוספות. במקרים רבים, בעיקר כאשר הצרכנים דבקו בדרישתם לבטל אל העסקה, דרשה מהם החברה כי יגיעו למשרד במרכז הארץ בנימוק כי זוהי מדיניות החברה. התניה זו לא צוינה בהסכמי ההתקשרות.

באופן גורף, מסרה החברה לצרכנים חוזים אשר אינם עונים על דרישות החוק.

אניטה יצחק, סגנית הממונה על הרשות וראש אגף חקירות ומודיעין, מסרה כי: "הרשות ממשיכה להילחם בתופעה בה עוסקים עושים שימוש בפרקטיקות שונות כנגד צרכנים ובמיוחד הפגיעים שבהם. במקרה זה מדובר בהטעיה כלפי צרכנים קשישים ובעלי מוגבלויות, העוול זעק לשמים. בסופה של חקירה מאומצת נשלחה לעוסק הודעה על כוונת חיוב אשר סכומה מגלם את היקף הפגיעה וחומרתה. הרשות נחושה להילחם בתופעה ולא תאפשר את רמיסת זכויות צרכנים והפרת החוק" .

לחברה קיימת זכות טיעון על פי הוראות חוק הגנת הצרכן לטעון הן כנגד הכוונה להטיל עיצום כספי והן לעניין סכומו וזאת בתוך 45 ימים ממועד מסירת ההודעה.

החברה סייעה בשנים האחרונות לאלפי לקוחות מרוצים לממש את זכויותיהם, לקוחות שקיבלו בזכות החברה למעלה מ 100 מיליון ₪ ששינו לטובה את חייהם שם חולים וקשישים ברחבי הארץ ועל כך גאוותה של החברה! בכוונת החברה להמשיך לפעול לטובת לקוחותיה במסירות ובנאמנות למיצוי זכויותיהם!

יובהר, כי מדובר בהודעה על כוונה להטיל קנס על החברה בלבד, ולא בקנס שהוטל בפועל, טרם נשמעה עמדת החברה וטרם הוגשה התייחסותה לרשות בהליך הקבוע בדין, כאשר על פי בדיקת החברה ויועציה המשפטיים, מרבית ההפרות בהודעת הקנס מבוססות על מידע שגוי והשערות לא נכונות ביחס למועד שבו החלה החברה במתן השירות. החברה סמוכה ובטוחה כי לאחר שתישמע עמדת החברה ולאחר שיוצגו לרשות ראיות למכביר, מרבית הקנס יבוטל.

מאופק המרכז למימוש זכויות בע"מ נמסר: "החברה סייעה בשנים האחרונות לאלפי לקוחות מרוצים לממש את זכויותיהם, לקוחות שקיבלו בזכות החברה למעלה מ 100 מיליון ₪ ששינו לטובה את חייהם שם חולים וקשישים ברחבי הארץ ועל כך גאוותה של החברה! בכוונת החברה להמשיך לפעול לטובת לקוחותיה במסירות ובנאמנות למיצוי זכויותיהם!

יובהר, כי מדובר בהודעה על כוונה להטיל קנס על החברה בלבד, ולא בקנס שהוטל בפועל, טרם נשמעה עמדת החברה וטרם הוגשה התייחסותה לרשות בהליך הקבוע בדין, כאשר על פי בדיקת החברה ויועציה המשפטיים, מרבית ההפרות בהודעת הקנס מבוססות על מידע שגוי והשערות לא נכונות ביחס למועד שבו החלה החברה במתן השירות. החברה סמוכה ובטוחה כי לאחר שתישמע עמדת החברה ולאחר שיוצגו לרשות ראיות למכביר, מרבית הקנס יבוטל.

"חשוב להדגיש כי רובן המכריע של ההפרות בהודעת הקנס עוסקות בעניינים טכניים, כאשר נטען כי החברה לא דייקה במספר הימים העומדים לרשות הלקוח לביטול עסקה, או כי החברה החלה במתן השירות כבר במועד חתימת ההסכם – דבר שלא היה ולא נברא. בפועל, כפי שיתברר, החברה ביטלה עסקאות כמעט לכל לקוח שביקש זאת ממנה, לפנים משורת הדין, הרבה אחרי התקופה הקבועה בחוק ולעיתים גם לאחר שהשירות הסתיים. כמו כן, כמעט מחצית מהקנס מבוסס על טענת הרשות על כך שהחברה לא מסרה פרטים ללקוח בצורה מובלטת כמתחייב בעסקה ברוכלות (כגון שם החברה, מועד הספקת הנכס וכיוצ"ב), כאשר הרשות הודיעה על כוונתה לקנוס את החברה בלמעלה ממיליון שקלים רק בגין הפרה זו, באופן חסר תקדים וחסר כל פרופורציה".

"החברה תבקש לציין כי רובן המכריע של ההפרות הנטענות בהודעת הקנס מתייחסות לשנים 2015-2016 כאשר מאז ועד היום פעלה החברה במאמצים כבירים על מנת לחדד את חוקי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו בקרב עובדיה ונציגיה והשקיעה משאבים רבים על מנת להטמיע ציות מלא להוראות החוק ולכך שההפרות המתוארות בהודעת הרשות לא ישובו, כאשר מאמצי החברה נשאו פרי".

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר