"שלילה דה פקטו של זכות השביתה": ההסתדרות נגד 'רשימות השובתים' של האוצר

חוזר חדש שפרסם משרד האוצר לפני כחודש, קובע כי במקרים של שביתה במגזר הציבורי, ידרשו עובדים להגיש הצהרה רשמית כי אינם משתתפים בה, על מנת לקבל את מלא שכרם, ויחידות הממשלה השונות ידרשו לנהל רשימות של העובדים השובתים. בהסתדרות עובדי המדינה טוענים כי מדובר בהוראה שאינה חוקית, ודורשים את ביטולה. "הדבר עלול להביא לניכויי שכר למפרע – עוד בטרם פרצה השביתה. לראשונה, באופן תקדימי וללא אח ורע, שכר העבודה תלוי בהצהרות העובד, מראש! ולא בעבודתו בפועל",  כתב היום (חמישי) יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקובי לממונה על השכר.

הוראת הממונה על השכר מתייחסת הן למקרים של שביתות מלאות, והן למקרים של שביתות חלקיות המכונות 'עיצומים'. על פי הנחייתו, שנשלחה לסמנכ"לי משאבי האנוש במגזר הציבורי, עם פרוץ השביתה או אף קודם לכן, עם היוודע עליה, ידרשו הסמנכ"לים להעביר לידי העובדים נוסח הצהרה, עליו ידרשו לחתום כי אינם משתתפים בעיצומים, במידה וברצונם לקבל שכר מלא. זאת לצד 'הודעה לעובד בדבר תשלום שכר ראוי' המפרטת את תנאי השכר המופחתים שישולמו לעובדים הנוקטים עיצומים. הסמנכ"לים ידרשו לאסוף את ההצהרות החתומות על ידי העובדים, ולהכין על פי הן רשימות של עובדים המשתתפים בעיצומים, אותם יעבירו לחשבות האוצר לצורך הפחתת השכר.

קובי בר-נתן לתפקיד על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (צילום: משרד האוצר)

במכתבו, הדגיש יו"ר הסתדרות עובדי המדינה יעקובי, כי הכנת רשימות עובדים על בסיס השתתפותם או אי השתתפותם בצעדים ארגוניים היא אמצעי הפחדה שנועד לפגוע בזכות ההתארגנות. "הדבר מנוגד לצדק, לחוק ולשורת פסקי דין האוסרים על הכנת רשימות עובדים כאלה. זוהי שלילה דה פקטו של זכות השביתה, ופגיעה בעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית. הפגיעה בזכות של כל עובד ועובד באופן פרטני להחליט מתי לשבות ואיך, מהווה פגיעה קשה בחופש הביטוי ובכבוד האדם וחירותו".

"הנך נדרש להבהיר עד יום ג' הקרוב, כי אין להכין רשימות עובדים מראש, ואין להתנות תשלום שכר בחתימה על הצהרות כאלה ואחרות. ככל שלא תעשה כן, הסתדרות עובדי המדינה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות השבתה כללית של המשק, בטווח הזמן המידי" סיכם יעקובי.

הפסיקה בישראל, קובעת כי במצב של שביתה, חוזה העבודה שבין העובדים למעסיק מושהה – אך אינו מתבטל. לפיכך, במקרה של הפסקת עבודה מלאה, המעסיק אינו חייב בתשלום שכר עבור ימי השביתה כלל, אך אינו רשאי לפטר או להחליף את העובד השובת. במקרים של שביתה חלקית, עיצומים, קבעה הפסיקה כי המעסיק רשאי 'לסרב' לקבל את העבודה החלקית, ולאלץ למעשה את העובדים לנקוט שביתה מלאה שאינה  מזכה בשכר.

במקרים בהם ננקטים עיצומים, אך המעסיק אינו מסרב לקבל עבודה חלקית, נקבע בפסיקה כי הוא רשאי לשלם לעובדים 'שכר ראוי', המבטא את מלוא שווי עבודתם "כך שלא יהא הצד האחד מתעשר על חשבון הצד האחר, שלא כדין". בתי הדין לעבודה הם הגורם המוסמך, לקביעת השכר הראוי בהתאם לנסיבות, כשנקודת ההתייחסות היא שכרם ההסכמי של העובדים.  'השכר הראוי' מוגן על ידי חוק הגנת השכר ותשלום שכר פחות ממנו עשוי לגרור אחריו פסיקת פיצויים. מעסיקים, רשאים לפנות לבתי הדין לעבודה לקביעת השכר הראוי, עוד מבעוד מועד, במטרה שלא להיות חשופים לתביעות בגין תשלום פחות ממנו.​

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר