שר האוצר מקדם הטבת מס בגובה 2 מיליארד שקלים להשקעות בציוד ומיכון

שר האוצר ישראל כ"ץ הודיע הבוקר (שישי) כי לקדם "פחת-מואץ" בהיקף של כ-2 מיליארד שקלים, כאמצעי מידי לעידוד השקעות והאצת הפעילות במשק. מדובר בהטבת מס שתאפשר לעסקים הכרה מהירה יותר ברכישת במכונות וציוד קבוע, כהוצאה מוכרת.

על פי הודעת השר, במסגרת הוראת שעה יקבע כי מכונות וציוד המשמשים לפעילות יצור בתחומי התעשייה בישראל, כולל ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות, בנייה והפעלת בית מלון, יהיו זכאים לקבל פחת בשיעור כפול משיעור הפחת לו היו זכאים בגין נכסים אלו ("כפל פחת"), כל עוד שסך כל הפחת לא יעלה על ההשקעה המקורית, ובהתאם לתנאים שנקבעו בהוראת השעה.

החלטה לקדם את המהלך התקבלה, על פי השר, בהמשך לשיחות שהתקיימו עם נציגי המגזר העסקי על האצת המשק, וכחלק ממדיניות שר האוצר לעידוד המגזר העסקי.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הוראת השעה תחול על נכסים שיירכשו בתקופה שבין ה-1 בספטמבר 2020 וה-30 בנובמבר 2021. עלות הצעד תמומן מתוך מסגרת התקציב הקיימת שאושרה עבור התמודדות עם נזקי מגפת הקורונה.

טיוטת תקנות בדבר הוראת השעה הופצו להערות הציבור, לאחריהן תובא הטיוטה לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

השר כ"ץ אמר הבוקר כי "זהו צעד משלים לצעדים שננקטו עד כה בכדי לסייע לעסקים ובכדי לעודד השקעות ולהאיץ את המשק. בשעה זו על המדינה לסייע לעסקים בכדי לאפשר להם לחזור למסלול של צמיחה ותעסוקה".​

כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
אתר