עדיין בגדר תחזית


הכלכלן הראשי במשרד האוצר בחן את נתוני ההעסקה של הישראלים וגילה כי על אף הדימוי הרווח של השינויים בשוק העבודה לכיוון העסקה גמישה וזמנית, הנתונים מצביעים על כך שבעשור האחרון אין שינוי משמעותי שניתן להצביע…

להמשך קריאה...