אדוני ראש העיר, שים לב – הדוברים שלך צריכים להיות מועסקים ישירות

בעקבות פניית ארגון דוברי הרשויות המקומיות, יחדד משרד הפנים את ההנחיה לרשויות שיש להעסיק הדוברים בהעסקה ישירה, וכעובדים מהמניין שאינם במשרת אמון. "בימים האחרונים נכנסו לתפקידם ראשי רשויות ומועצות חדשות וחדשים. נאחל להם הצלחה רבה… אין ספק, רבים מהם אינם יודעים, משרת דובר רשות מקומית אינה משרת אמון", כתב אמנון יוסף, יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע, במכתב למנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן. "ממידע שהגיע אלי מדוברות ודוברים ישנה כוונה במספר רשויות למנות לתפקיד ללא מכרז או להסתייע ביועצים חיצוניים. למרבה הצער, מדובר בתופעה מדאיגה, בה מספר לא מבוטל של רשויות מקומיות ישתמשו ביועצים חיצוניים ליחסי ציבור ודוברות כדוברים לכל דבר ועניין".

"במילים אחרות, דוברי הרשויות המקומיות במצב הדברים נכנסים לתפקיד מן ‘הדלת האחורית’ תחת מעטה של יועץ חיצוני ו/או עוזר, שניתן למנות ללא מכרז, ולפי כך נפגעת, מבלי להרחיב, עצמאותם של דוברי העירייה, אשר מונו בהליך חוקי לאחר מכרז", הדגיש יוסף, וביקש את התערבות המשרד בנושא תוך שהוא מדגיש את החשיבות של שמירת אמון הציבור ברשויות.

בתגובה למכתבו, הדגישה מנהלת אגף בכיר לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות גלית וידרמן כי המשרד התייחס לנושא במספר חוזרי מנכ"לים ומקרים פרטניים, וקבע כאמור כי אין להעסיק את דוברי העיריות במיקור חוץ או כמשרת אמון, אלא כעובדים מן המניין בלבד. עוד הוסיפה וידרמן כי המשרד יחדד נושא זה בהתאם לתוכנית העבודה ל-2019 גם בחוזר המנכ"ל הבא.

איגוד דוברי הרשויות המקומיות, הוקם ב-2002 כעמותה שמטרתה לאפשר לדוברים פעילות משותפת בצד המקצועי, האתי, בסוגיות הנוגעות למעמד הדובר, השתלמויות, שיתופי פעולה בין הדוברים וכן בהיבט החברתי החברתי. בעמותה חברים דוברים מ- 265 רשויות המקומיות והאזוריות. הדוברים החברים בה חייבים להיות מועסקים ישירות על ידי הרשות המקומית.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website