אושרה בקשת עובדי תכנית קרב לסכסוך עבודה במחאה נגד המכרז שפרסם משרד החינוך

מוסדות ההסתדרות אישרו הבוקר (שלישי) את בקשת עובדי תכנית קרב לסכסוך עובדי תכנית קרב, המונים אלפי אנשי חינוך והדרכה. העובדים מוחים כנגד משרד החינוך בשל מכרז שפורסם לאחרונה וצפוי לדבריהם, לפגוע באלפי העובדים ומאות אלפי ילדים בישראל. כאמור, עם האישור שהתקבל הבוקר על ידי מוסדות ההסתדרות, יהיו רשאים העובדים לפתוח בעיצומים תוך שבועיים.

"משרד החינוך מאיים באמצעות כתב המכרז להרוס את תכנית קרב, לפגוע קשות בעובדיה המסורים והמקצועיים ובכך להוביל לפגיעה במאות אלפי הילדים והילדות בפריפריה וברחבי הארץ הנהנים מהתכנית", מסר אורי ליברטי יו"ר ועד עובדי ועובדות תכנית קרב. "מדובר בשורת גזירות אכזריות שהונחתו על ראשם של עובדי התכנית בוקר בהיר אחד ללא כל דיון והיוועצות. אנו קוראים לשר החינוך מר נפתלי בנט להתערב מיידית ולהורות על תיקון דחוף של כתב המכרז."

לטענת הוועד כולל המכרז שפורסם על ידי משרד החינוך ביטול חד צדדי של השתתפות המדינה בעלויות חלק מפעילות התכנית בחלק מהרשויות המקומיות, וקובע באופן חד צדדי הגבלה תקרה להיקף המשרות בתכנית. צעדים אלה לדברי ועד העובדים צפויים להביא לפיטורי מאות עובדים לצד הוצאתם של מאות עובדים נוספים מההסכם הקיבוצי. עוד טוענים בוועד כי המכרז קובע גם מנגנון דרקוני, השולל מרכזי התכנית את היכולת להגן על מדריכים מפני החלטות שרירותיות של הלקוחות ומפיטורים. כמו כן נטען כי המכרז מורה בלא היוועצות ובלא בחינה מקצועית של הנושא שלא לפצל גנים לקבוצות לחוגי התכנית – החלטה שמשמעותה אף היא פיטורים של מדריכי גנים רבים בתכנית לצד פגיעה באיכות המקצועית והפדגוגית. עוד נטען כי המכרז מבקש לפצל את יחידת המיקוח של עובדי התכנית כיום תוך הוצאת עובדי התשתית להעסקה קבלנית – צעד הפוגע בעשרות עובדי התשתית ואשר יביא למעשה לפיטוריהם, וכזה המאיים על התאגדות העובדים.

רק לפני כשבועיים נחתם הסכם קיבוצי בין החברה למתנ"סים המפעילה כיום את התכנית, ההסתדרות, ונציגות העובדים – ובטקס החתימה השתתף גם שר האוצר שמשרדו ליווה את המשא ומתן. ההסכם עיגן למעשה את הסכמות ניסנקורן-כחלון הנוגעות לעובדי קרב, שהושגו במסגרת ההסכם לצימצום צורות העסקה פוגעניות ביולי 2015. בין היתר הוסדרה העסקתם הרציפה של מדריכי התכנית 12 חודשים בשנה.

נציגי משרד החינוך נעדרו מחתימת ההסכם, כשכאמור המכרז הפוגע לכאורה בזכויות העובדים פורסם כשבועיים קודם לכן. יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הבהיר במעמד החתימה כי "יש לוודא כי תנאי המכרז של משרד החינוך לא פוגעים בתנאי העובדים ביחס להסכם הקיבוצי".

במכתב ששלח בשבוע שעבר ועד העובדים לעובדי התכנית הוסבר כי במידה שכתב המכרז כלשונו כיום יתממש, המשמעויות בפועל יהיו פיטורים וצמצומי משרות המוניים, פגיעה בביטחונם התעסוקתי של העובדים ואף פגיעה בעבודה המאורגנת בתכנית.

ממשרד החינוך נמסר ל’דבר ראשון’ כי "תכנית קרב מוגדרת כתכנית העשרה במוסדות חינוך שבחרו להפעיל אותה בשיתוף של משרד החינוך, רשויות מקומיות והורים. התכנית מופעלת על ידי החברה למתנסים שאחראית על הפעילויות הכלולות בה, ובכלל זה גם העסקת המדריכים בתכנית. לפיכך, המשא ומתן צריך להתנהל בין עובדי התכנית למעסיק שלהם (החברה למתנ"סים)".

בשבוע שעבר נמסר ממשרד החינוך כי המשרד דוחה את טענות הוועד מכל וכל, וכי "אין בנוסח המכרז כדי לשנות את תנאי העסקה של העובדים, או זכויותיהם."

Leave a Reply

Name *
Email *
Website