אושרה תוספת של 69 מיליון ש”ח לקצבאות ניצולי השואה ונכי המאבק בנאצים

ועדת הכספים אישרה היום (שני) את עדכון שיעורי הקצבאות של בעלי נכות הנובעת מפשעי הנאצים וכתוצאה מהמלחמה בנאצים, בעלות שנתית כוללת של 69 מיליון. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "לבקשתנו הקצבאות הוצמדו למדד הקהילתי, הגבוה יותר. נמשיך ונפעל למען הניצולים והלוחמים".

צעדה למען שיפור תנאי חייהם של ניצולי השואה שעדיין בחיים, ארכיון (צילום: תומר נויברג / פלאש 90).

חוק נכי המלחמה בנאצים וחוק נכי רדיפות הנאצים, קובע כי שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים, להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעורי התגמולים השונים על פי החוקים הללו, וכן את התגמולים לעניין הטיפולים הרפואיים עבורם. עדכון התגמולים נובע משינויים במדד השכר בסקטור הציבורי, אליו מוצמדים התגמולים, בהתאם למדד המתפרסם על ידי הלמ"ס. זאת בדומה לתגמולי נכי צה"ל. כך אישרה הוועדה היום עדכון רטרואקטיבי לשיעורי התגמולים מה-1 באוקטובר 2018 ועדכון נוסף מה-1 באפריל 2019 ואילך.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "ביקשנו שעדכון הקצבאות יהיה צמוד למדד הגבוה – המדד הקהילתי, בקשתנו התקבלה וזה מה שיהיה מעכשיו. נמשיך ונפעל למען הניצולים והלוחמים, כל מה שנעשה לא יהיה מספיק מול מה שהם הקריבו".

עפרה רוס, מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, פירטה את התקציב שאושר. "סך כל עלות העדכון השנתי הינה 34 מיליון ₪ בגין הסכום מאוקטובר 2018, שניתן רטרואקטיבית, ו-35 מיליון ₪ נוספים לעדכון הנוסף מאפריל". עו"ד גליה מאיר אריכה, יועמ"ש הרשות לזכויות ניצולי השואה, הסביר את האופן בו העלאת הקצבאות תשפיע כל כל אחד מהמקבלים אותה. "סך העלאה במסגרת תגמול רגיל לזכאי עומד על בין 60 ל-107 ₪ לחודש, ועבור תגמול מוגדל לזכאי על בין 105 ל-174 שקלים לחודש".

מרדכי הראלי, יו"ר ארגון עובדי הכפייה תחת שלטון הנאציים הודה לח"כ גפני, יו"ר ועדת הכספים, ולוועדה, והציב מטרה להמשך הטיפול בניצולי השואה. "אנחנו מדברים על פיצויים לנכי המלחמה בנאצים. האם אתם מודעים לעובדה שהצעיר בניהם בן 90 פלוס? קחו בחשבון שגם המאבק של ניצולי השואה שעברו את הגיהינום לא תם ונמשיך, בעזרתו של הרב גפני וועדת הכספים, כי יש דרך ארוכה. כל מה שנעשה, בוצע בשיטת טלאי על גבי טלאי. נמשיך שכשהמצב יתייצב".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website