אזובי השמאל

אני אזוב
מידה סמול
לכן אני נמצא לרוב
בין אבני הכותל
בימי חול.
בשבת אני קורא בתורה
כי נפלה שלהבת
לכאורה
בארז אחד,
לכן הוא חושב
לכרות את ענף השוחד
עליו הוא יושב.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website