אחרי 4 חודשים: קצב ההוצאה וההכנסה מאוזן, הגרעון חורג מעט מהיעד

ארבעה חודשים מתחילת השנה, הוצאות המדינה וההכנסות ממסים שומרות על קצב ביצוע מאוזן בראייה שנתית – אחרי שליש מהשנה נכנסו לקופת המדינה 33% מיעד הגבייה השנתי, ומשרדי הממשלה הוציא 32.8% מהיעד. בכל זאת, הגרעון מתחילת השנה פותח חריגה קלה שיתכן ותאלץ את הממשלה שתקום לבצע התאמות (העלאת מסים או קיצוצים), או לשנות את כללי ההוצאה של מדינת ישראל כך שניתן יהיה להגדיל את החוב בצורה מתונה.

הכנסות: התמהיל שוויוני פחות

ארבעה חודשים מתחילת 2019 הכנסות המדינה ממסים עומדות על 106.3 מיליארד שקלים המהווים 33% מיעד הגביה השנתי שהציב משרד האוצר לרשות המסים ועומד על 323.1 מיליארד שקלים. בחודש אפריל נרשם נתון גביה מאכזב למדי של 23.7 מיליארד שקלים, אך בדו"ח ביצוע של משרד האוצר מסבירים כי בגלל חג הפסח אפשרה רשות המסים לעסקים דחייה בתשלומי המע"מ המוערכים בכ-1.3 מיליארד שקלים, שהיו אמורים להיכנס בחודש אפריל ויכנסו רק בחודש מאי.

באשר לתמהיל הכנסות המדינה ממסים, מתחילת השנה ניתן לראות החלשות ברמת הפרוגרסיביות בהרכב הכנסות המדינה ממסים. בעוד שההכנסות ממסים ישירים (מס הכנסה ומס חברות) רשמו קיטון נומינלי של 0.5% לעומת אותה התקופה בשנה שעברה ועמדו על 57 מיליארד שקלים, ההכנסות ממסים עקיפים (מע"מ ומיסי קניה) עלו בכ-1.1% לעומת אותה התקופה בשנה שעברה ועמדו על 46.9 מיליארד שקלים. עליה בולטת יותר, בשיעור של 4.3% ניתן לראות דווקא בהכנסות מאגרות, שמסתכמות ב-2.4 מיליארד שקלים מתחילת השנה .

הוצאות: באוצר צופים התמתנות

בתקציב 2019 שאושר כזכור כבר במרץ 2018 תוכנן למשרדי הממשלה יעד הוצאה של 344.6 מיליארד שקלים. מתחילת השנה הוציאו משרדי הממשלה סכום כולל של 110.8 מיליארד שקלים שהם 32.2% מהתקציב. כך למעשה, קצב העמידה ביעד של הוצאות משרדי הממשלה נמוך רק במעט מקצב העמידה ביעד ההכנסות ממסים.

את מיצוי התקציב מובילים דווקא המשרדים הכלכליים שבחלוף ארבעה חודשים מיצו כבר 39% מתקציבם. מערכת הביטחון שומרת על קצב הוצאה מרוסן יחסית לשנים קודמות ועד כה הוציאה 34.2% מתקציבה. המשרדים החברתיים לעומת זאת עומדים על קצב ביצוע נמוך של 30.9% בלבד.

במשרד האוצר מציינים כי "התפלגות הוצאות המשרדים על פני שנת 2019 אינה דומה להתפלגות על פני שנת 2018. לעומת אשתקד, שיעור גבוה יותר מההוצאות בוצע בשליש הראשון של השנה (כולל תשלום של 1.7 מיליארד שקלים לקרנות הפנסיה הוותיקות). לפיכך, במידה ולא יתרחשו אירועי מאקרו בלתי צפויים, צפויה התמתנות בשיעורי הגידול של הוצאות המשרדים בהמשך השנה".

גרעון – לפתחה של הממשלה הבאה

לשנת 2019 תוכנן גרעון של 40.2 מיליארד שקלים שהם כ 2.9% תוצר. מתחילת השנה ועד כה צברה קופת המדינה גרעון של 14.1 מיליארד שקלים – 35% מהגרעון בשליש מהזמן. ב-12 החודשים האחרונים נמדד גירעון השווה לכ-3.8% מהתוצר. עם זאת כדאי לזכור כי גם בשנה שעברה נרשמה חריגה בגרעון במהלך השנה שנכנסה אל תוך היעד בסוף השנה. על פי ההערכות במשרד האוצר, אם לא ירשמו אירועים חריגים, צפויה חריגה מסוימת ביעד הגרעון שתחייב את הממשלה שתוקם בקרוב לבצע העלאת מסים או קיצוץ בהוצאות עוד במהלך 2019, או לחלופין – לשנות את כללי ההוצאה באופן שיאפשר את הגדלת החוב של מדינת ישראל. יש לציין כי יחס החוב-תוצר של ישראל עומד על כ-59.7%, נמוך מאמנת מאסטריכט ואחד הנמוכים במדינות ה-OECD.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website