אין נשר בשמיים: כמחצית מאוכלוסיית הנשרים בגולן נפגעה מהרעלה

שמונה נשרים נמצאו הבוקר (שישי) מתים, ועוד שניים פגועים באירוע הרעלה חמור ברמת הגולן. עשרת הנשרים שנפגעו מהווים מחצית מכלל אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן, המונה על פי הערכות ‘רשות הטבע והגנים’ כ-20 נשרים בלבד.

ברשות הטבע והגנים הדגישו כי "מדובר באירוע חמור וקשה מאוד אשר פוגע משמעותית באוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן בתקופת הקינון." מלבד הנשרים, נמצאו בשטח גם שועל ושני תנים שמתו גם הם ככל הנראה כתוצאה מההרעלה. "הרשות תפעל בכל האמצעים על מנת למצוא את האחראים להרעלה ועל מנת למצות איתם את הדין. בית החולים לחיות בר נכנס לכוננות." ברשות הבהירו כי החוק לא מאפשר להעמיד לדין את ה

טיפול בשטח בשני הנשרים שנפגעו בניסיון להצילם. פונו לבית החולים לחיות בר להמשך טיפול :

כלל אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן מנתה טרם ההרעלה כ-20 פרטים בלבד, ועל כן מדובר בפגיעה במחצית מאוכלוסיית הנשרים ברמה, שנמצאת בשנים האחרונות במגמת התדרדרות. בעשור הקודם עמדה האוכלוסייה ברמת הגולן על כ-130 נשרים, אך הרעלות המוניות ולא חוקיות שנעשות בעיקר על ידי מגדלי בקר, פגעו קשות בנשרים, וכעת נותרו כאמור פחות מעשרה נשרים בשמי רמת הגולן.

הנשרים, עופות הדורסים אוכלי נבלות מהוות נדבך חשוב במארג האקולוגי, ומתפקדים כמעין סניטרים של הטבע. הנשרים מתחרים על המזון שלהם עם התנים ואוכלי נבלות נוספים, אך בניגוד אליהם לא מעבירים את מחלות הכלבת. על פי רוב ההרעלות אינן מכוונות כלפי הנשרים, אלא כלפי בעלי חיים אחרים הפוגעים בחקלאים. הנשרים נפגעים גם הם כתוצאה מאכילת הפגר המורעל, או באופן משני כתוצאה מאכילת פגר של בעל חיים שאכל מהפגר המורעל.

אוכלוסיית הנשרים בכלל ארץ ישראל עומדת על כ-147 נשרים בלבד, כאשר האוכלוסיית בנגב ובכרמל שם מתבצע פרויקט השבה נמצאות במגמת התאוששות לעומת הנשרים ברמת הגולן ומדבר יהודה שנמצאים במגמת ירידה במספר הנשרים ובמספר הקינונים.

הסכנות: האדם

הסכנות העיקרות העומדות בפני הנשרים הם הרעלה כתוצאה מאכילת פגרים שהודברו בחומרי הדברה רעילים והתחשמלות על קווי מתח גבוהים. סכנה נוספת שעתידה לעמוד בפני אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן, היא אישור התוכנית להקמת טורבינות רוח בתל פארס על ידי חברת אנלייט. התוכנית, שאושרה ב-2017 בוועדה לתשתיות לאומיות, עתידה על פי הערכת רשות הטבע והגנים, להביא לפגיעה בכ-5 נשרים בשנה מתוך כ-71 נשרים המהווים כיום את אוכלוסיית נשרי הצפון.

הנשרים עלולים להיפגע מהטורבינות שיתנשאו לגובה 150 מטר, אשר על פי התכנון הנוכחי ימוקמו באיזור הקינון והתעופה שלהם. התוכנית עברה בוועדה למרות התנגדות נחרצות של רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ותושבי רמת הגולן. בנוסף, גם האקולוג של הוועדה הגיש חוות דעת המתנגדת לתוכנית,, בה סבר כי לאור הסכנה הנשקפת לנשרים בישראל, אין לאשר את התכנית, אך ללא הועיל בינתיים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website