אישה תחוייב לשלם 1,000 ש”ח על כל מפגש טיפולי שיחסירו ילדיה עם אביהם

בית משפט השלום בתל אביב פסק באופן חריג כי אישה שילדיה לא הגיעו למפגשים עם אביהם במסגרת טיפול במכון "מפגשים", תיאלץ לשלם 1,000 שקלים עבור כל מפגש שיחסירו. בעקבות הפסיקה ביקשה האם לוותר על המשמורת על ילדיה, כאשר לדבריה היא אינה יכולה עוד להתמודד כלכלית עם ההליכים המשפטיים אליהם היא נדרשת לאחר שבע שנים של תביעות של האב נגדה.

הילדים, בני 16, 14 ו-10 מסרבים להפגש עם אביהם וטוענים שהיה אלים כלפיהם. האב טען כי האם גורמת ל"ניכור הורי" ולעומתו טענה האם כי המפגשים הטיפוליים במכון "מפגשים" אליהם בית המשפט חייב אותה ואת הילדים ללכת, הם חד-צדדיים לטובת האב.

חשוב להדגיש כי אמהות שמחויבות על ידי בית המשפט לטיפולים במכונים השונים צריכות לשלם על הטיפול מכיסן. במהלך המשפט, לאחר שהאם פנתה לשופט וביקשה להעביר את המשמורת על ילדיה, קבע השופט שני העברת משמורת לאב. לדברי האם, יומיים לאחר מכן הגיעו הילדים להפגש עם אביהם אך הוא לא הגיע לקחתם.

בהחלטתו אמר השופט כי הוא "סבור, בהצטברות הנתונים הקיימת כעת, כי האם היא  הורה מנכר, מחמת חרדות, כנראה בלתי רציונאליות כלפי האב והרי היא עצמה טוענת למצבה הנפשי הקשה. אנו מכירים את התופעה ולפיה במקום מסוים כבר אין ההורה המנכר צריך לעשות דבר. ה’קטין’ רץ לבד ועושה זאת בצורה בוטה הרבה יותר מאשר ההורה המנכר וכדי כך יוצאים הדברים לעתים משליטה, שלא תמיד גם ההורה המנכר יכול לסייע באמת ‘להחזיר את הגלגל אחורה’".

עוד התייחס השופט לבחירה של הילדים להפגש רק עם אחד מהוריהם: "כתבתי בעבר כי במסגרת הדין הקובע זכויות וחובות לקטין, קטין אינו רשאי גם אם אין למי מהוריו תרומה לעניין זה, להחליט שהוא מנתק את הקשר עם מי מהוריו. אם זוכר אני נכון, המקרה שלפניי הוא לא מקרה ראשון בו לכאורה מתקיימות הוראות בית המשפט, הקטינים מופיעים לטיפול והם מסרבים להשתתף בו או ‘מדקלמים’ כי אין הם רוצים בקשר עם אביהם".

לאחר שפירט השופט בגינן קבע שהאם היא הורה מנכר, הוא הוציא צו המחייב אותה ואת ילדיה "להשתתף בכל טיפול ולציית לכל הוראה של מכון ‘מפגשים’, ואף לדאוג לכך שהילדים לא יודיעו למכון ‘מפגשים’הכי אין הם משתתפים בטיפול או לא מצייתים למי מהוראותיו". כמו כן, חייב השופט את האם להיות זמינה בטלפון במהלך כל טיפול או מפגש המתקיים במכון ‘מפגשים’. השופט קבע כי במידה והאם תפר את הוראותיו היא תישא בסנקציה כספית בגובה 1,000 לכל מפגש והוסיף, "אל יהא ספק – צריכים הקטינים להבין כי יכול אני על נקלה לקבל מצב בו פגישותיהם עם אביהם הופכות בשלב הראשון להיות בנוכחות צד ג’, בחדר טיפולים, אך כל עוד תהא סרבנות הקטינים לפגוש באביהם או ללכת עמו – יימשך הטיפול אצל גורמים מקצועיים המחזיקים בידע בעניין".

מעו"ד יוסי נקר המייצג את האם נמסר כי "במשך 17 שנים דואגת האם לילדיה, מטפחת אותם ומפרנסת אותם. מאז גירושי הצדדים משמיע האב טענות הזויות לניכור הורי. האם נאלצה ללכת לכל הטיפולים ולהוציא מאות אלפי שקלים. לאחרונה הפנה השופט ארז שני את המשפחה למכון ‘מפגשים’ בהדרכת מטפלת שטוענת כי כל אשה היא אשה מנכרת. שיטותיה שנויות במחלוקת והן מגיעות כדי המלצה לאמהות לנקוט אפילו באלימות כלפי ילדים שיש להם סרבנות עצמאית מסיבות לגיטימיות לקשר עם האב."

עוד הוסיף נקר כי "האם החליטה שהיא מפסיקה להילחם בהאשמות שווא ובטיפולי שווא מונחים באג’נדה אלימה נגד נשים ולכן הודיעה לשופט ארז שני שהוא מוזמן להעביר משמורת על הילדים מידית. יצוין כי באותו דיון בא כח האב הודיע שהעברת הילדים לאב תגרום להם נזק וזה אפילו כתוב בפרוטוקול. אבל לשופט ארז שני אין בעיה לגרום נזק לילדים על פי דברי האב. אלא שהאב עצמו לא רוצה את הילדים ולא בא עד כה לקחת אותם. הסיכוי של אב חרדי הנשוי לאשה חרדית לחוצה על שלושת ילדיה שלה לגדל בירושלים שלושה ילדים חילוניים בגילאים האלו הלומדים בתל אביב הוא אפס. לכן האב הודיע למשטרה שהוא אינו רוצה בילדים.

"כל זה לא מונע מהשופט ארז שני להמשיך לנהל הליך סודי להעברת הילדים לאב. האמא לא תמשיך להיות קורבן של מערכת מונעת אג’נדה מעוותת. ברור שהאב לא יחזיק מעמד עם הילדים ואז נראה איך ינסו לפתור את הבעיה שיצרה האג’נדה המעוותת עם נסיון עתידי שיקרה להכריז על הילדים כילדים נזקקים.

"אני לא חושש מתלונה ללשכת עורכי הדין עקב אמירה שההתנהלות של השופט כנגד האמא היתה מתוכננת משום שלילדים יש אופוטרופוס לדין שאמורה להביע את רצונות הילדים והשופט מנע במכוון את השתתפותה בישיבה משום שתכנן מראש לתת החלטה כנגד האם מבלי להתחשב ברצון הילדים, אחרת לא ניתן להבין מדוע פיטר השופט את האפטרופוסית לדין, ועל כך הערתי לשופט שני בתחילת הדיון."

מעו"ד אברהם קורוחוב שמייצג את האב נמסר: "אנו מברכים את בית המשפט שקיבל את העמדה שלנו ומצרים על כך שיש תופעה של ניכור הורי. זו תופעה נרחבת ממה שאנשים חושבים. אנו מקווים שהורים מנכרים יראו את הפסיקה ויבינו שלניכור הורי יש השלכות ושהם יראו שאם הם מנכרים הם מסתכנים בכך שהמשמורת תועבר מהם להורה האחר".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website