אישור הטורבינות בגולן יידחה בשל פגמים במפת התכנון של התכנית

תכנית תת"ל 47 להקמת עשרות טורבינות רוח בגולן תוחזר לועדה לתשתיות לאומיות בעקבות מציאת פגמים מפת תכנון התכנית. לתכנית קיימת התנגדות בקרב תושבים דרוזיים, בשל הקמת הטורבינות על אדמות חקלאיות בגולן של חלק מהתושבים, מחשש להשפעות סביבתיות שיפגעו בשטחים נרחבים.

מכתב בנוגע לתחנות הרוח בגולן

לפי מכתב מאת עליו חתום גבי גולן, סגן מזכיר הממשלה, תוסר הצעת ההחלטה לקבינט הדיור בדבר אישור תכנית תת"ל 47. לפני כשבוע ביקש שר האוצר מקבינט הדיור לאשר את ההצעה, אך כעת מסתבר שנפלו בה פגמים. גולן כותב כי "על פי החלטת היועצת המשפטית של הוועדה לתשתיות לאומיות, התכנית תידון מחדש במליאת הועדה ולאחר הדיון במליאת הות"ל, תוגש התכנית המתוקנת לאישור הקבינט הדיור".

סימני השאלה לגבי התכנית

היום (שלישי) עודכנו גורמים הנוגעים לתכנית לגבי המכתב שיישלח מחר לאתר המעטפה. לא ברור כיצד התגלו הפגמים בתכנית, לאחר שהיא כבר אושרה ע"י הות"ל. גם גורמים הפעילים בהתנגדות לתכנית וגם גורמים בסביבת היזם – חברת אנרג’יקס – לא ידעו לספר כיצד התגלו הפגמים, אך בשני הצדדים מעריכים כי יש לכך קשר ישיר או עקיף להתנגדות הציבורית לתכנית. לפי המכתב, מדובר שני פוליגונים בעלי יעוד "שטח הנדסי" שחרגו מהשטח שהועבר להשגות והערות.

בחברת אנרג’יקס, היזמת של הפרויקט, סבורים כי מעבר לאינטרס העסקי, הפרויקט ייטיב עם תושבי האיזור בדמות פיתוח תשתיות החשמל, תוספת משרות וכן תשלומים לבעלי האדמות בהן יותקנו טורבינות. בחברה הדגישו בתגובתם לידיעה על הליכי אישור התכנית בממשלה, כי כל נציגי משרדי הממשלה אישרו את התכנית בהליך התכנוני וההשגות עליו נבחנו כנדרש. בנוסף, שימוש באנרגיית רוח מאזן במידת מה את השימוש באנרגיה סולרית ומפחית את הצורך בגיבוי בדלקים פוסילים משום שהרוח והשמש מייצרים אנרגיה בשעות שונות, שיכולות להשלים זו את זו.

המתנגדים לתכנית, תושבי היישובים הדרוזים בגולן, סבורים שהטורבינות יגרמו להשפעות סביבתיות שליליות, כאשר יסבלו מהן כל החקלאים, אך רק אותו מיעוט בעל שטח שמתאים להתקנת טורבינה וחתום על הסכם מול היזם, יהנה מתמורה כספית. עוד סבורים המתנגדים כי מדובר בתמורה קטנה לעומת רווחי היזם וכי שהייתם המרובה של החקלאים הדרוזים בשטחי המטעים לאורך השנה הופכת את חישוב המרחקים של הטורבינות מבתי המגורים לבלתי רלוונטי למציאות שתיווצר בגולן לאחר השלמת הפרויקט.

ראשי 13 יישובים יהודיים בגולן, בהר חברון ובגליל כתבו לפני שנתיים מכתב לשר האוצר משה כחלון ומסודות התכנון הקובל על ההליכים הבירוקרטיים בקדום מיזמים של אנרגיית רוח, ומציינים בברכה את היוזמות הללו, תוך שהם מציינים כי השימוש בטורבינות איננו מצריך מים, לעומת פאנלים סולריים המצריכים שטיפה כל תקופה קבועה.

על פי המשרד להגנת הסביבה, יש לבחון כל תכנית לפי מאפייניה הפרטניים בסקר השפעה על הסביבה, מבלי לקבוע קביעות שרירותיות לגבי אנרגיית רוח. התכנית הצפון הגולן עומדת במרחקי ההפרדה הפורמליים הנדרשים, אך אלו נמדדים מבתי המגורים ולא חושבו בהתאמה להשפעות על חקלאים השוהים בשטח החקלאי ולא בבית המגורים מספר ימים רב בשנה.​

Leave a Reply

Name *
Email *
Website