אסדת לוויתן תפלוט ב-16 שעות כמויות מזהמים המשתוות לזו שנפלטת בשנה

המשרד להגנת הסביבה אישר את תוכנית ההרצה לאסדת לוויתן אתמול בערב (שני), לאחר שחברת נובל אנרג’י השלימה את החוסרים בתכנית ההרצה. ההחלטה מאפשרת לפלוט ב-16 שעות כמות גדולה של חומרים אורגניים נדיפים, בשל הצורך להוציא מצנרת המאגר את גז החנקן, אשר מונע שריפה של אותם החומרים.

 בתחילת החודש עדכן המשרד להגנת הסביבה כי הושלם ונכנס לתוקף היתר הפליטה לאסדת לוויתן, המופעלת על-ידי חברת נובל אנרג’י מדיטרניאן לימיטד, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי.

לפי הודעת המשרד, היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירים על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר, לשם הגנה על חיי אדם ובריאותם.

המשרד מעדכן כי אישר את תוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, שתהיה מוגבלת בזמן. עבור הפעילויות באסדה בתקופה זו ניתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תוכנית שהוגשה לבחינה ולאישור הממונה, כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה.

דרישות המשרד נענו והאישור ניתן

המשרד אישר את התוכנית משמולאו ההשלמות שדרש, ובהן: פירוט השפעת הפליטות על קו החוף, סקר סיכונים, ניטור סביבתי של בנזן בתחנות ניטור המוצבות ביישובים סמוך לחוף, דיגום סביבתי על אסדת לוויתן של הפחממנים לרבות בנזן לאחר הזרמת הגז מהבארות, ביצוע בדיקות להרכב הגז הנפלט בעת הנישוב, דיגום TOC ועוד.

בארגון שומרי הבית טענו, כי אין לאשר את תכנית ההרצה ללא שימוע ציבורי גם לתקופה מוגבלת זו בלבד. לטענת הארגון, כך מתחייב על פי חוק אוויר נקי.

המשרד לא התייחס בהודעתו לדרישה זו, אך הודיע כי יבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופת ההרצה, שתימשך כחודשיים. במהלך תקופה זו, לפי הצהרת נובל, ייפלטו 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות. המשרד חייב את בעל מקור הפליטה לפרסם באופן ברור את השלבים השונים בתכנית זו ולעדכן את הציבור. בהתאם לדרישת המשרד, יופעלו שתי תחנות לניטור אוויר בתקופת ההרצה – במעיין צבי ובקיסריה.

מדוע יפלטו לאוויר חומרים רבים בתקופת ההרצה?

מהודעת המשרד משתמע כי מודל פיזור המזהמים במהלך תקופת ההרצה נעשה על ידי נובל אנרג’י והוא אושר על ידי המשרד ככזה שלא יגרום לחריגה מתקני זיהום האוויר, אף שכמויות הפליטה המצטברות במהלך 16 שעות יהיו גבוהות מסך הפליטות הצפוי במהלך שנה שלמה.

הצורך לפלוט לאוויר NMVOC בתקופת ההרצה נובע מחוסר היכולת לשרוף אותם במתקן הלפיד באסדה. הצנרת שתוליך את הגז ממאגר לוויתן בלב ים, לאסדה שממוקמת כ-10 ק"מ מול חוף דור מלאה כעת בחנקן לשם שמירה על תקינותה. הרצת המאגר תדחוק את החנקן החוצה, אך החנקן מונע באופן כימי את שריפת החומרים ולכן צפויה פליטה גבוהה, עד אשר יתאפשר להשתמש בשתי המערכות המונעות פליטות שעל האסדה: מערכת מישוב גזים, אשר מייעדת את הגזים לשריפה לשם הפקת אנרגיה על גבי האסדה, והלפיד, אשר שורף גזים עודפים, ואמור לפלוט בעיקר אדי מים ופחמן דו חמצני. גם לפי הצהרות נובל וגם לפי מי שמטיל בה ספק, יעילות השריפה בלפיד היא מעל 90% מהחומר המוזרם אליו ונעה בין 93 ל-98 אחוזים.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website