אעשה זאת במותי

מה שלא הצלחתי
לגדל באדנית
בימי חלדי
אעשה זאת במותי.
בקיץ יביאו דרדר
בחורף כלנית
ובתקופות המעבר
יתאספו דמעות הטל
ויתאחדו באגרטל
שנותר עוד מימי חיי
על השיש הקר
שמעלי.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website