ארגוני הסגל הזוטר: בחסות הקורונה מנסים לכפות עלינו תנאי העסקה פוגעניים

סכסוך עבודה הוכרז על ידי ועדי אנשי הסגל הזוטרים באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה, במכללת ספיר וב- 12 מכללות ציבוריות נוספות. הוועדים הודיע כי ישביתו את תחילת שנת הלימודים האקדמית, האמורה להתחיל ב-18 לאוקטובר, בשל סירובם של הנהלת המוסדות, המל"ג והאוצר לנהל מו"מ עם נציגיהם על תנאי העסקה של חברי הסגלים. חברי הסגל הזוטר עברו להוראה מרחוק בשל מגפת הקורונה.

במידה ואנשי הסגל הזוטר ישבתו בכל המוסדות הנ"ל, תתעכב פתיחת השנה של כ-200,000 סטודנטים. זו תהיה השביתה הגדולה ביותר במוסדות אקדמיים בעשרים השנים האחרונות.

כזכור, בחודש מרץ, נדרשו סגלי ההוראה המאוגדות בכוח לעובדים לחתום על הסכם קיבוצי לשינוי תנאי ההעסקה בימי קורונה. תוקפו של ההסכם תם בסוף סמסטר האביב. "משבר הקורונה חייב את סגלי ההוראה לעמידה באתגר חסר תקדים", אומר ד"ר שגיא מעין, מרצה במכללת ספיר וחבר הנהגת איגוד הסגל האקדמי במכללות הציבוריות. "סגלי ההוראה התגייסו כאיש אחד למשימה הזו ושמרו על רמת ההוראה האקדמית הגבוהה חרף הנסיבות. זו התגייסות שחייבה השקעת זמן ומשאבים רבים".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"במקביל, נכפה על סגלי ההוראה הסכם אחיד המגדיר את תנאי העסקה חרף ההסכמים הקיבוציים הנהוגים במסגרות השונות. גם כאן נרתמו הסגלים ונאותו לעבוד בתנאים החדשים. אולם כשאנחנו נמצאים ערב סמסטר חדש, לא ניתן לומר כי אנו מתמודדים עם מציאות חדשה ושונה. נדרשת היערכות והתאמה גם לתנאי העבודה של סגלי ההוראה".

בפורום המתאם של וועדי סגלי ההוראה טוענים: "הסכם מרץ נחתם באישון לילה ותוך ניצול אווירת המשבר הכללית במשק. לא נוכל להשלים עם הסכם הכולל הדרישה לעבודה ללא תשלום גם לאחר סוף הסמסטר, על שעות הכנה ללא תשלום לקורסים שילמדו בסמסטר הקרוב ועל חשש מפגיעה בשימוש בשיעורים המוקלטים, ללא אישור המרצים, שימוש שעשוי אף להחליף מרצים גם כאשר תוחזר ההוראה הפרונטלית".

גם במשרד האוצר מסכימים כי פתיחת שנת הלימודים מחייבת מו"מ לקראת חתימה על הסם חדש. במכתב לראשי המוסדות כתב קובי בר נתן הממונה על השכר במשרד האוצר: "אי הוודאות שתיווצר ביחס למוסד אשר לא ייחתם בו הסכם או יחול בו עיכוב משמעותי בחתימה, עלולה להעמיד בסימן שאלה את פתיחת שנת הלימודים במוסד". בר נתן המליץ על חתימה המבוססת על ההסכם הקיים אך ועדי הסגלים הזוטרים מתנגדים לכך.

הפנייה המשותפת לראשי המוסדות והאוצר וההכרזה המשותפת על סכסוכי עבודה היא שיתוף פעולה ראשון מצד סגלי הוראה באוניברסיטאות ובמכללות. ״מאחר והבעיות משותפות לסגלי הוראה בכל המוסדות, החלטנו על מהלך משותף כדי להסדיר במשותף את מעמד המרצים במשבר הקורונה המתגלגל". אומרת ד"ר דליה עמארה, יושבת ראש ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומרצה במחלקה לארכיאולוגיה, מקרא ומזרח קדום״.

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website