אתר חגית במוקד המאבק הנוכחי על פיתוח מאגר לוויתן

אגודת הישוב בת-שלמה טוענת כי העבודות באתר חגית אותן מבצעת נובל אנרג’י כחלק מפרויקט לוויתן, אושרו ללא שמיעת מרבית ההתנגדויות. היום (שני) נערך דיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים בעתירה המנהלית של אגודת היישוב בת-שלמה, שחלק משטחי העבודות באתר חגית הופקעו משטחה. לטענת האגודה, העבודות אושרו ברשות רישוי הגז (רשג"ז) מבלי לשמוע את מרבית ההתנגדויות להיתר העבודה. עורכי הדין של נובל אנרג’י טענו בדיון כי מדובר ב"מעשה עשוי" וכי כל מטרת הפעילות האזרחית, כולל העתירה, היא לעכב בכל דרך את מימוש פרויקט ‘לוויתן’.

למעשה, בארגון ‘שומרי הבית’ מצהירים שזו אכן מטרתם, אלא שבדרך לשם יש להם טענות ספציפיות יותר – להזיז את מיקום המיכל בתוך ‘חגית’, ולשמוע מחדש התנגדויות לעבודה שכבר הותרה.

הפגנת שומרי הבית בכיכר הבימה בתל אביב, יולי 2018. (באדיבות ארגון שומרי הבית)

באתר חגית אמור לקום מיכל אחסון לעת חירום. הוא יוקם מזרחית לתחנת הקליטה בחוף דור ותפקידו יהיה לקלוט את עודפי הקונדנסט שיופק בתהליך הזיקוק, במידה ושתי אופציות אחרות ימוצו או יקרסו.

מכלול הטענות כנגד אתר חגית

בשבועות האחרונים קבלנים בשירות חברת נובל אנרג’י עובדים על הנחת צנרת הקונדנסט בשטחים שהופקעו לצורך הקמת מתקן האחסון בחירום. השטח סמוך לתחנת הכח חגית של חברת החשמל, ובו נעצרו מספר מפגינים של ארגון ‘שומרי הבית’. פקחים של רשות מקרקעי ישראל נשלחו לשטח על מנת להשגיח כי המפגינים אינם מסיגי גבול. במקביל, מודד מטעם הארגון מצא כי שטחי העבודות שסומנו על ידי נובל אנרג’י בשטח אחר חרגו מהיתר העבודה.

הפגנת שומרי הבית מול העבודות על מיכל הקונדנסט: שני מפגינים עוכבו (צילום: שומרי הבית)

מרשות מקרקעי ישראל אמרו ל’דבר ראשון’ בשבוע שעבר: "הפקחים שלנו לא מוסמכים לבחון את סימון השטח, לשם כך דרוש מודד וזו פרוצדורה מורכבת". כלומר, ברמ"י מודים כי הפקחים נשלחו למעשה אך ורק בכדי להשגיח על פעילות המפגינים. בסופו של דבר, מודד פרטי שנשלח מטעם ארגון שומרי הבית מדד את החריגה מהשטח המורשה, ובחברת נובל אנרג’י צמצמו את שטחי העבודה שלהם, לפי אותה מדידה פרטית, בכדי להימנע מהגשת תלונה, סמוך לדיון משפטי לגבי העבודות בכללותן בסוף החודש.

ביום ראשון שעבר נמסר משותפות לוויתן "לאחר בדיקה שערכנו בשטח, פעלנו באופן מיידי להזזת הגדר במטרה להשלים זאת עד תום יום העבודה מחר. במקביל יצוין כי העבודות באתר נמשכות כסדרן". גם בדיון המשפטי לא התקבלה שום החלטה לגבי עצירה של העבודות, ולו באופן זמני.

שלומית ולנסי, חברת הארגון אמרה ל’דבר ראשון’: "ברשג"ז לא פתחו התנגדויות שנשלחו אליהם והם הוחזרו לשולח. במשפט הם טענו שאם היינו מבקשים, הם היו מסכימים לדחות את הדיון ביומיים, אבל במציאות ביקשנו מהם לדחות והם לא הסכימו". השופט העניק לרשג"ז יומיים להחליט האם יהיו מוכנים לשמוע התנגדויות נוספות בדיעבד, או שבית המשפט יקבל החלטה לפי הראיות שהוצגו בפניו. בסוף החודש תידון עתירה נוספת.

עד כה נדחו או נמחקו כמעט כל העתירות שהוגשו כנגד רכיבים בתכנית פיתוח של מאגר לוויתן. רק עתירה אחת, המכונה בג"ץ יוקנעם, הובילה לתיקון המחייב את המועצה הארצית לתכנון ולבניה לתת עדיפות לפיתוח מתקני גז בים ולא ביבשה, ללא קביעה כלשהי בשאלת המרחק מהחוף.

שר האנרגיה יובל שטייניץ, כינה את המתנגדים מספר רב של פעמים בתואר NIMBY, כלומר, תושבים הרוצים להרחיק מוקדי סיכון מבתיהם ולהפנות אותה לבתים של אחרים. עוד טען השר כי מאגר לוויתן חיוני להפחתת השימוש בפחם וסגירת התחנות הפחמיות במתחם אורות רבין. בפועל, חיבור המאגר חיוני באופן דחוף רק מהבחינה של גיבוי מאגר "תמר". בשנים הראשונות לפעולתו המאגר יאפשר הפחתה מינימאלית בשימוש בפחם, ורק ביוני 2022 לכל המוקדם יתאפשר לסגור 2 יחידות ייצור פחמיות נוספות, במועד בו אמורה להיות מוכנה לפעולה תחנת כח חלופית בגז, באותו השטח.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website