בג”ץ הוציא צו על תנאי בעניין כריית הפוספטים בשדה בריר

בג"ץ הוציא היום (רביעי) צו על תנאי המייעץ למדינה לנמק, בתוך 90 ימים, מדוע לא תוחזר התכנית לכרית פוספטים בשדה בריר הסמוך לערד לדיון, משום שלא נקבעה בתוכנית מתודולוגיה לבחינת ההשפעות הבריאותיות של המהלך. לטענת עיריית ערד ויישובים נוספים הסמוכים לשדה, הכרייה תגרום לנזק בלתי מקובל לבריאות התושבים ויש למנוע את אישור התכנית.

"על יסוד עתירות אלה שהובאו לפני בית משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על תנאי המכוון אל המשיבים בעתירות דנן והמורה להם להתייצב וליתן טעם מדוע לא לא תוחזר תוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה – תמ"א 14/ב (להלן: התוכנית) לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה (להלן: המועצה)" נכתב בהחלטת בית המשפט, "זאת מן הטעם שלא נקבעה בתוכנית מתודולוגיה לבחינת השפעות בריאותיות שייגזרו ממנה, ואף לא הונח לפני המועצה – עובר לאישור התכנית – מסמך הסוקר את ההשפעה הבריאותית הפוטנציאלית של התוכנית. המשיבים יגישו כתבי תשובה, אם רצונם בכך, תוך 90 ימים מיום המצאת כתב זה, לבית המשפט ולבעלי הדין ישירות".

כריית פוספטים בעבור חברת כימיקלים לישראל (כי"ל) בשדה בריר בנגב, היא נושא השרוי במחלוקת עמוקה. בשנת 2016 הוא הוקפא בוועדת הכלכלה בכנסת, בשל הטענות לליקויים בבדיקות המקדימות שאמורת להעריך את היקף ההשפעה הבריאותית שפעילות הכרייה עלולה לגרום.

השופטים אלכס שטיין, עוזי פוגלמן, ומני מזוז הוציאו צו על תנאי בעקבות דיון בכמה עתירות שונות לבג"ץ בנושא. העתירות מבוססות על כך שאישור תכנית הכרייה נעשה באופן לקוי, תוך אישור תסקיר סביבתי שלא עומד בסטנדרט המתבקש וללא בחינה ראויה של ההשלכות של הכרייה על בריאות התושבים.

בצד העותרות נמצאת עיריית ערד, לצד המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים – קרן אלסיראג’ בע"מ, ארגון עדאלה, האגודה לזכויות האזרח, ארגון "במקום" וארגון "רופאים לזכויות אדם" ותושבים מהאזור. בצד המשיבים נמצאות הממשלה, הועדה הארצית לתכנון ובניה, מרכז המועצות האזוריות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, חברת רותם אמפרט בע"מ שבבעלות חברת כי"ל.

יש לציין כי אין בהחלטת בית המשפט כדי להבין מהם סיכויי העתירה עצמה, אלא רמז לביקורת על הליך קבלת ההחלטות שנעשה עד כה לגבי השדה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website