בג”ץ הורה לכחלון להשוות את המס על טבק לגלגול למס על סיגריות

בגצ הוציא היום (שני) צו המורה לשר האוצר כחלון להטיל מס על הטבק לגלגול, ולהשוות אותו לסיגריות. השופטים קיבלו בכך את עתירתן של עמותת המיזם למיגור העישון והאגודה למלחמה בסרטן וכן את עמדת המדינה. הם אף ביקרו במרומז את הגורם היחיד שהתנגד עד כה למהלך – שר האוצר משה כחלון, שיידרש כעת להיות זה שמפעיל סמכותו על מנת להעלות את המס.

כחלון התנגד לאורך הדרך בשל החשש מהעלאת מסים, אלא שהשופטים קבעו בפסק הדין שנמסר היום והדגישו כי מדובר במס שנועד מלכתחילה לכוון התנהגויות. "מס קנייה אינו מס הכנסה, שעיקר תכליתו היא גביית הכנסות לצורך מימון הוצאות ציבוריות וכן קידם מטרות של צדק חלוקתי", כתבו והוסיפו כי "הוא אינו נגזר ממדיניות מיסוי פרוגרסיבית. זהו מס שמיועד בעיקרו כדי לכוון התנהגויות, לרבות בכל הנוגע לצריכת מוצרים שיוצאת החצנות שליליות מבחינת החברה כולה, כדוגמת עישון".

השופטים גם התייחסו לכך שהמדינה לא הציגה עמדה אחידה. בעוד היועץ המשפטי לממשלה והגורם המקצועי, משרד הבריאות, הביעו תמיכה בהליך לאורך כל הדרך, שר האוצר כאמור התנגד. "יש לקוות כי בשלב הבא, כאשר תידרש החלטה בדבר אופן השוואת שיעורי המס, הדבר יעשה בעבודה משותפת ותוך מן משקל ראוי לכלל האינטרסים הרלוונטיים", כתבו.

העתירה להשוואת המס על הטבק לגלגול הוגשה על רקע עמדתו הקרונית של שר האוצר נגד העלאת מסים. בתגובה לשאילתה שהוגשה בכנסת במאי 2017 ענה סגן שר האוצר יצחק כהן כי "אין למשרד האוצר כוונה להעלות מסים בשום תחום. מדיניות המשרד דוגלת בהפחתת נטל המס והגדלת ההכנסה הפנויה ככל שניתן" .

העותרים טענו שהפער בין המס על סיגריות רגילות לבין המס על טבק לגלגול סיגריות, "אינו מבוסס על הצדקה עניינית ויוצר תמריצים לצריכתו של טבק לגלגול באופן שפוגע בבריאות הציבור, בהתחשב בכך שמן הבחינה הפונקציונאלית מדובר בחוויית עישון דומה. על כן, העלאת מס הקניה על סיגריות לא השיגה את מטרתה בפועל, בשל קיומה של אפשרות להוסיף ולעשן "בזול"."

העותרים טענו כי, "ההבחנה אינה במקומה, ולאמיתו של דבר היא אף שגויה, בהתחשב בכך שיש תימוכין לדעה שהנזקים הכרוכים בעישון סיגריות "מגולגלות" אף גדולים יותר. העותרות הוסיפו וטענו כי מס הקניה הוא כלי רגולטורי המאפשר למדינה לטפל גם בתופעות חברתיות בלתי רצויות, כדוגמת עישון. לשיטתן, המדינה מחויבת לשקול בהקשר זה את כלל השיקולים הרלוונטיים ולנהוג בשוויון".

ב-21.1.19 הוגשה עמדת המדינה, שבה צוין כי היא מסכימה למתן צו מוחלט בעתירה. הסכמה זו התבססה על עמדתו המקצועית של משרד הבריאות לפיה הנזק הבריאותי שנובע ממוצרי טבק לגלגול דומה לנזק שנובע מסיגריות רגילות, ועל כן "לא נמצאה הצדקה התומכת בהותרת אי-השוויון החל במישור המיסויי בין מוצרי טבק לגלגול לבין סיגריות רגילות על כנו". המדינה ציינה, להשלמת התמונה, כי מכל מקום צו שעניינו בהטלת מס טעון אישור מטעם ועדת הכספים של הכנסת. לצד האמור, צוין בעמדת המדינה כי שר האוצר עצמו עודנו מחזיק בגישה המצדדת באי-שינוי המצב הקיים, וזאת על מנת שלא להכביד בנטל המס שנושאת האוכלוסיה הצורכת את הטבק לגלגול שלהערכתו מוחלשת יותר מבחינה סוציו-אוקונומית.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website