בג”ץ יפסיק לעקוב באופן צמוד אחרי תהליך הבאת עובדים זרים לישראל

בג"ץ יפסיק ללוות באופן את תהליך הבאתם של עובדים זרים לישראל. מזה 12 שנה שבית המשפט מקיים דיוני מעקב בתיק שהגיש ארגון קו לעובד, התובע הבאתם של עובדים זרים לישראל רק במסגרת של הסכמים בין-מדינתיים (בילטרליים) המגנים על זכויותיהם ומונעים גביית דמי תיווך מופרזים, המשעבדים את העובדים לחובות העשויים להגיע גם לכדי "עבדות מודרנית" וסחר בבני אדם.

"לא בלי התלבטות, מצאנו כי בחלוף 12 שנים בהן העתירות תלויות ועומדות, הגיעה העת ל’פסק זמן’ בליווי שנתן בית משפט זה לנושא, ואנו מורים על מחיקת העתירות" כתבו השופטים בהחלטתם, ודחו את בקשת קו לעובד להמשיך ולעקוב אחר הנושא. עם זאת הדגיש בית המשפט כי מדובר בעתירה ראויה "שעוסקת בנושא כאוב שצריך להדיר שינה מעיניו של כל בן אנוש. מה עוד, שאותם עובדים זרים סועדים את בני משפחתנו, בונים את בתינו, ומגדלים את מזוננו". בנוסף, פסקו השופטים הוצאות משפט לזכות קו לעובד.

על פי הנתונים שהציגה המדינה בהליך, מתוך 113 אלף עובדים זרים חוקיים המועסקים כיום בישראל, 39 אלף בלבד הובאו תחת ההגנה של הסכמים בין-מדינתיים. בענף הסיעוד, לדוגמה, מוגנים רק 19.5 אלף עובדים מהפיליפינים בעקבות הסכם שנחתם לאחרונה – זאת בעוד הענף כולל 66 אלף עובדים, מתוכם  עוד 34 אלף עובדים זרים ממגוון מדינות המועסקים בענף הסיעוד כחוק, אך ללא הסכמים בין-מדינתיים, וכ-12.4 אלף עובדים זרים לא חוקיים בענף.

לזכותה של המדינה קבעו השופטים כי היא לא מתכחשת לצורך בהסדרת הבאתם של העובדים בהסכמים באופן מהיר, ואף הצהירה כי בענפי החקלאות והבניין לא מאפשרים כבר כיום כניסה של עובדים זרים בלי הסכמים בין-מדינתיים. בתקופה מאז הוגשה העתירה נחתמו הסכמים עם ממשלת תאילנד בענף החקלאות (ומתנהל פיילוט עם ממשלת סרי לנקה); בענף הסיעוד נחתם לאחרונה הסכם עם ממשלת הפיליפינים; ובענף הבנייה נחתמו הסכמים עם ממשלות רומניה, בולגריה, אוקראינה, מולדובה וסין (על האחרון מותח קו לעובד ביקורת חריפה בטענה כי הוא לא מגונן די על העובדים).

עם זאת ציינו השופטים כי המלאכה בתחום זה לא נסתיימה, והיא אף רחוקה מלהסתיים. "יודגש כי מחיקת העתירות אין משמעה כי הטיפול בנושא הושלם. רחוק מכך, ועל המדינה המלאכה ליישם בהקדם ככל שניתן את הצהרתה כי היא פועלת לחתימה על הסכמים בילטראליים עם מדינות נוספות. אנו תקווה כי הדברים ייעשו גם ללא פיקוח ו’דרבון’ של בית משפט זה" כתבו, והבהירו כי "מכל מקום, ככל שהעותרים ימצאו כי המדינה גוררת רגליים ביישום ההסכמים הקיימים או בחתימה על הסכמים נוספים או באי אכיפת החוק, הרי שדלתות בית משפט זה לא ננעלו".

לדבריהם, יש לבחון את אופן היישום של ההסכם עם הפיליפינים בענף הסיעוד, להמשיך להתקדם לחתימה על הסכמים בין-מדינתיים עם מדינות נוספות, ולתת את הדעת גם לתופעות שעשויות להיות ניסיונות לעקיפת הסכמים כגון הבאת עובדים כ"מומחים", "משתלמים", "מתנדבים" או כותרות אחרות בענפים השונים.

קו לעובד יוצגו על ידי עורכי הדין מיכל תג’ר ועודד פלר. בעתירה נוספת באותו נושא שהוגשה על ידי  מכון קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל ייצג עו"ד ד"ר אבינעם כהן. המדינה יוצגה בהליך על ידי עו"ד ערין ספדי-עטילה ממחלקת הבג"צים בפרקליטות.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website