בדרישה לקליטת עובדי קבלן: עיצומים בטרמינל 1 בנתב”ג, הטיסות לאילת יושבתו

הטיסות מנתב"ג לאילת יושבתו היום, כחלק ממאבק של עובדי רשות שדות התעופה בדרישה לקליטת עובדי קבלן להעסקה ישירה. העובדים נוקטים צעדים ארגוניים בטרמינל 1, כחלק מסכסוך עבודה שהוכרז בנובמבר האחרון. ברשות שדות התעופה קוראים לציבור הטסים להתעדכן מול חברות התעופה המפעילות את קווי אילת, ארקיע ויישראייר.

סכסוך העבודה הוכרז על רקע דרישת הוועד למימוש התחייבות לקליטתם של קבוצת עובדי קבלן וצמצום ההעסקה הקבלנית ברשות, וכן על רקע הכנסת מערכות חדשות במרכז הפיקוח ללא תיאום ושינויים חד צדדיים שנעשו בשעות העבודה.

ברשות שדות התעופה תלו את חוסר ההסכמות שהובילו לפיצוץ באוצר ומסרו כי בעקבות סכסוך העבודה בוטלו הטיסות הפנים ארציות שהיו מתוכננות היום לאילת. עוד נמסר כי הטיסות הבינלאומיות המתוכננות לצאת מחר (שלישי) מטרמינל 1 יצאו מטרמינל 3, וציבור הטסים מתבקש להתעדכן מול חברות התעופה על מועד טיסתם.

ממשרד האוצר טרם נמסרה תגובה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website