בדרך לחיזוק הפיגומים

משרד העבודה והרווחה הגיש היום (שני) טיוטת תקנות להחלת התקן האירופי על פיגומים בישראל, בהתאם להסכמות עם ההסתדרות. על פי התקנות המוצעות יהפוך התקן הישראלי 1139-1, המבוסס על התקן האירופי EN12811-1 ,למחייב ביחס לפיגומים מעל שישה מטרים בתוך חצי שנה מיום פרסומו, וביחס לפיגומים נמוכים נמוכים משישה מטרים בתוך שנה וחצי. כעת נדרשות התקנות לעבור את אישור ועדת העבודה והרווחה.

על פי מסמך בחינת השפעות הרגולציה שהציג המשרד לפני כשבועיים מעבר לתקן הפיגומים האירופי צפוי להציל את חייהם של 8 עובדי בניין ולמנוע כ-1680 תאונות מדי שנה. על פי הערכת המשרד, עלות המעבר לקבלני הבניה צפויה להיות כ-37.5 מיליון שקלים. "עבודה עם פיגומים שאינם בטיחותיים היא גורם משמעותי לתאונות עבודה, כולל תאונות קטלניות. בין הסיכונים העיקריים הקשורים לעבודה עם פיגומים ניתן למנות ליקויים בתכנון הפיגום, בחוזק הפיגום או בביסוסו, באופן התקנת הפיגום או פירוקו, שימוש לא נכון בפיגום (כמו העמסת יתר) ותחזוקה לקויה של הפיגומים" נכתב בדברי ההסבר לתקנות.

התקן מתייחס הן לחומרים מהם עשוי הפיגום, לאופן ההרכבה שלו, וכן להיבטים תכנוניים הלוקחים בחשבון את העומסים שעליו לשאת. עיקר יתרונו הוא בבקרת האיכות המוקפדת שיש לעמוד בה, כמוצר המחויב בעמידה בתקן. במשרד הדגישו כי כבר היום, עוד טרם התקנות החדשות, נאסר על מכירה או השכרה בישראל של פיגומים שאינם עומדים בתקן זה. אולם תקנות אלו אוסרות על הקבלנים גם את השימוש בפיגומים שאינם עומדים בתקן. בפועל, מרבית הפיגומים באתרי הבניה בישראל מיושנים ואינם עומדים בו.

"מבצע הבנייה הוא הגורם האחראי על תכנון הבנייה, על הקצאת המשאבים, על העסקת העובדים והתקשרויות עם גורמים שונים לביצוע עבודות הבנייה. לפיכך הוא זה שצריך לוודא עמידה בכל ההוראות הנוגעות לבטיחות הפיגומים באתר הבניה" נכתב בדברי ההסבר לתקנות. כבר במאי הורה השר כץ לאנשי משרדו להכין תקנות אלו לחקיקה.

על פי התקנות המוצעות הרכבת הפיגומים וכל שינוי בהם כגון תיקון, החלפת וכו’ יהיו חייבים להיעשות בהתאם להוראות היצרן, אשר הקבלן יידרש להחזיק בכתב באתר הבניה בצמוד לפנקס הכללי. מנהלי העבודה יחויבו לעצור עבודה על פיגום במידה והורכב ככל בניגוד להוראות אלו.

לצד זאת, קובעות התקנות כי ‘בונה פיגומים מקצועי’ יהא רק מי שצבר 3 שנות ניסיון בתחום תחת הנחייתו של בונה פיגומים מקצועי אחר, או טפסן מוסמך בעל הסיווג הגבוה ביותר. מי שמשמש היום כבונה פיגומים מקצועי, יוכל להמשיך לעשות כך במשך שנתיים בלא הכשרה נוספת, אך במהלכן יצטרך לעבור השתלמות מקצועית, שבסיומה יידרש לעבור בהצלחה מבחן לפי תכנית שאישר מפקח העבודה הראשי.

עוד יקבע כי פיגומים לגובה של מעל 20 מטרים, פיגומים המוקמים על משטח משופע וכן כל פיגומים העשויים עץ – יחויבו בתכנון על ידי מתכנן הקמת פיגומים, והוגדרה ההכשרה וההשכלה הנדרשת מבעל תפקיד זה.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website