בושה של וילון

במבחן קבלה בלעדי
ל-OECD
קיבלתי ציון נון
על שהות במיון.
המתנתי שעות ארוכות
משלא היו מיתות פנויות
הגיעו לתובנה
שאני ממתין זמן מיותר
לכן הובלתי אחר כבוד
על ידי סניטר
לשכב ליד אשה
זקנה מאוד
במסדרון.
כאשר ביני לבין הבושה
מפריד וילון.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website