בחזרה לכנסת? העליון דחה בקשה לשנות את המיסוי על רכב ממקום העבודה

מקבלים רכב צמוד ממקום העבודה? ודאי הבחנתם שבחישוב גובה השכר שלכם לצורכי מס נכללת תוספת בשם שווי שימוש’, תוספת שעלולה להגדיל את מס ההכנסה שלכם במאות שקלים בחודש במקרים מסוימים. השבוע, לאחר מאבק ארוך לשינוי אופן החישוב של שווי שימוש ברכב, בית המשפט העליון דחה את הערעור של משרד עורכי הדין ‘חכם את אור-זך’ ושל קבלן השיפוצים ‘אור חי הנדסה בע"מ’ על שומות המס שנפסקו להם בגין שווי שימוש ברכב, והחזיר את הדיון בנושא למגרש החקיקה.

מזה מספר שנים מתנהל מהאבק על אופן החישוב של שווי שימוש ברכב המוצמד לעובד, לצורכי מס. נכון להיום שווי השימוש ברכב צמוד מחושב באופן סכמתי כ 2.48% משווי הרכב כשהוא חדש. כלומר שלצורך חישוב מס, לשכרו של העובד מצטרף שווי שימוש הנגזר מסוג הרכב שברשותו ומחירו כשהוא חדש מבלי להתחשב בכמות הנסועה, אופי השימוש, גיל הרכב שהעובד ביצע באותו החודש. במקביל רכב עבודה יחשב רק ככב שעליו מותקן ציוד לביצוע עבודה ואין בו אפשרות להסיע נוסעים. (מערבל בטון, טרקטור, משאית גרר וכו’). מצב זה ייצר לעיתים עיוות כשרכבים משפחתיים המוצמדים כהטבה לעובדים עומדים באותה השורה כמו טנדר המשמש אינסטלטור בעבודתו. מצד שני ברשות המיסים ביקשו לקבוע נוסחת חישוב פשוטה ואחידה על מנת לייעל את תהליך חישוב המס ולהופכו לאחיד.

במסגרת העתירה דן בית המשפט העליון בשני תיקים שחוברו. בראשון מדובר בחברת עורכי דין שהצמידה שני רכבים לעובדים בחברה וטענה כי שיטת החישוב האחיד פוגעת בהם. השניה נוגעת לחברת שיפוצים המספקת טנדרים לעובדיה וגורסת כי מדובר ברכבי עבודה ולא ברכבים מוצמדים. שני התיקים נידונו בבתי המשפט המחוזיים (בתל אביב ובקרית מוצקין) ונדחו.

שופט בית המשפט העליון דוד מינץ שכתב את פסק הדין בתיק, קבע כי יש לדחות את שתי העתירות שאוחדו מאחר ועמדת המחוקק כפי שהיא מנוסחת בתקנות של רשות המיסים אינה משאירה מקום לפרשנות וקובעת את הנוסחה לחישוב שווי שימוש ברכב ואת המקרים שבהם רכב יוגדר כרכב עבודה (בניגוד לרכב צמוד). בנוסף קיבל השופט מינץ את עמדת רשות המיסים כי הצדקת היעילות בחישוב וגביית המס מקובלת על בית המשפט גם במקרה שבו היא מייצרת חשש לפגיעה בעיקרון של ‘מס אמת’.

השופט מינץ דחה את העתירה ופסק למערערות תשלום הוצאות משפט בסך 40,000 שקלים לכל אחת. השופטים עמית ווילנר אישרו את פסק הדין של מינץ.

יש לציין כי במקביל לפניה להליך המשפטי, מתנהל בשנים האחרונות ניסיון לשנות את החקיקה בנושא דרך ועדות הכנסת. ועדת הכספים ניהלה כבר כמה דיונים בנושא בשנתיים האחרונות ובמסגרתן נראה שיו"ר הוועדה משה גפני מאיץ באנשי רשות המיסים לשנות את שיטת חישוב שווי השימוש ברכב או לפחות להקטין את נוסחת החישוב.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website