ביה”ד הארצי לעבודה ביטל שימוע לפני פיטורים ל-70 עובדי עיריית קרית גת

בית הדין הארצי לעבודה הורה לעיריית קריית גת לעצור את כוונתה לערוך שימועים לפני פיטורים לכ-70 עובדים במסגרת צעדי התייעלות. על-פי ההוראה נקבע כי הפיטורים לא יצאו לפועל עד למיצוי מו"מ קיבוצי עם הוועד, ובמידת הצורך – שימוש במנגנון יישוב חילוקי דעות הקבוע בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

"קודם שרשות מקומית מפעילה תכנית הבראה, עליה למצות את המשא ומתן לגיבוש התכנית אל מול נציגות העובדים", הבהיר בית הדין. "רק לאחר מיצוי המשא ומתן כאמור, ניתן לפנות ליישום התוכנית ובכלל זה קיום שימועים לפני פיטורים ככל שתכנית ההבראה כוללת פיטורי צמצום".

אין כל טעם בקיום השימועים הפרטניים במקום שלא נדונו אל מול נציגות העובדים עצם הצורך בפיטורים, מספר המפוטרים וזהותם

עוד התייחס בית הדין לעובדה כי לעירייה מונה לאחרונה חשב מלווה וכי בימים הקרובים עתידה להיחתם תכנית הבראה בינה לבין משרד הפנים, וקבע כי לאחר חתימתו של הסכם כזה יהיה מקום לנהל מו"מ קיבוצי בהתחשב בו.

בית הדין הורה לעירייה לעדכן בתוך 48 שעות את העובדים שזומנו לשימועים כי אלה מבוטלים, והדגיש כי על הצדדים לפעול בתום לב ובזריזות לגיבוש תכנית ההבראה, אך הדגיש כי במידת הצורך עומד לצדדים גם מנגנון ליישוב חילוקי הדעות. המנגנון, המעוגן בחוקת העבודה ברשויות המקומיות, קובע לוחות זמנים ברורים למו"מ בין הצדדים, שבמידה ואינם עומדים בו – רשאי כל אחד מהצדדים לדרוש את הכרעת המחלוקת באמצעות בוררות מוסכמת. "יש לקוות כי הצדדים יפעלו בהתאם ובכלל זה ימסרו אחד לשני את כל המידע הדרוש לשם קידומו של המשא ומתן במהירות וביעילות", חידד בית המשפט.

קרית גת (צילום: ארכיון קרית גת, מתוך אתר פיקיויקי)

בהחלטתו, הפך בית הדין הארצי לעבודה את החלטת בית הדין האזורי לעבודה באר שבע מינואר השנה. בית הדין האזורי ביקש לקבוע כי עריכת שימוע לפני פיטורין טרם קיום מו"מ מול נציגות העובדים אינה סותרת את חוקת העבודה, שכן "ייתכן והשימוע ייתר את חובת המשא ומתן עם העובדים". כעת, במסגרת הערעור שהגישו ההסתדרות וועד העובדים, הבהיר בית הדין הארצי וקבע להלכה כי "אין כל טעם בקיום השימועים הפרטניים במקום שלא נדונו אל מול נציגות העובדים עצם הצורך בפיטורים, מספר המפוטרים וזהותם".

ההסתדרות וועד העובדים יוצגו בהליך על-ידי עו"ד מרדכי לוין, ואילו עיריית קריית גת על ידי עו"ד וורוד סלמאן.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website