ביה”ד הארצי לעבודה הגדיל ל-250 אלף ש”ח קנס על חברה שפגעה בהתארגנות עובדיה

בית הדין הארצי לעבודה דחה את ערעורה של חברת אמברוזיה המייצרת תוספי תזונה וקבע כי החברה פגעה בזכות עובדיה במפעל סופהרב להתארגן, ותשלם פיצויים בסך 250 אלף שקלים. עוד הבהיר בית הדין כי המפעל מהווה יחידת מיקוח הנפרדת מיתר מפעלי החברה, לצורך התארגנות העובדים, וכי הנהלת החברה מחוייבת לשאת ולתת עם ההסתדרות ונציגות העובדים.

עובדי מפעל סופהרב שבבעלות חברת אמברוזיה, התאגדו בסוף שנת 2018, כשלמעלה ממחציתם הצטרפו להסתדרות. בעקבות סירוב החברה להכיר בהסתדרות כארגון היציג ומעורבותה בביטולי חברות של עובדים בהסתדרות – פנתה ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת שם קיבל בחודש יוני 2019 כבוד השופט מוסטפא קאסם את טענות ההסתדרות וקבע כי המפעל מהווה יחידת מיקוח עצמאית וכי ההסתדרות היא הארגון היציג בו. בית הדין גם חייב את החברה בפיצויים בסך 75,000 שקלים בשל הפגיעה בהתארגנות העובדים.

החברה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וההסתדרות מצידה ערערה על סכום הפיצויים הנמוך שהושת על החברה. פסק דינו הנוכחי של בית הדין הארצי אישר פה אחד את קביעות בית הדין האזורי בנצרת מיוני 2019, על פיהן פעלה הנהלת המפעל לסיכול התארגנות העובדים, בין היתר תוך שימוש במנהלים, הפעלת לחץ למניעת הצטרפות עובדים להסתדרות ולהחתמת עובדים על ביטול חברותם בה. בית הדין הארצי אף הגדיל את סכום הפיצויים כאמור, מ-75 אלף ל-250 אלף שקלים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בהסתדרות הוסיפו כי בתקופת ההמתנה לפסק דינו של בית הדין הארצי, המשיכה החברה במאמציה הפסולים נגד ההתארגנות, לרבות ביטול הטבות לעובדים בהן נסיעה שנתית לחו"ל, הסתה כנגד נציגות העובדים, התנכלות לחבר ועד ואף זימונו לשימוע. בגין פגיעות אלה פנתה ההסתדרות בשנית לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.

ההסתדרות יוצגה בהליך על-ידי עו"ד ורד ויץ ועו"ד מור ארזי גלבוע מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. יו"ר מרחב עמקים צפוני בהסתדרות, לאון פרץ התייחס לפסיקה והודה ללשכה המשפטית על עבודתם. פרץ הביע תקווה כי מעסיקים יכבדו את בחירתם של עובדיהם להתארגן במסגרת ההסתדרות "ולא יתערבו בהליכי התארגנות".

מחברת אמברוזיה טרם נמסרה תגובה וזו תפורסם לכשתתקבל.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website