ביהמ”ש אישר את מכירת חברת האבטחה “אבידר” לג’י וואן שהתחייבה לקלוט את כל העובדים

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר אתמול (שלישי) את מכירת חברת האבטחה "ביטחון שירותים אבידר" לג’יי וואן, ב-3 מיליון שקלים. ההצעה, שזכתה גם לתמיכת עובדי החברה, אושרה בהתאם לבקשת הנאמנים שהוגשה בדו"ח הנאמנים בשבוע שעבר, וזאת למרות שהתקבלה הצעה גבוהה יותר מחברת "ר.ג.א". כעת, משבקשת הנאמנים אושרה, נותר רק לחכות לאישורו של הממונה על התחרות. עם קבלת אישור הממונה על התחרות, יגישו הנאמנים את הוראות המכירה לאישור בית המשפט.

השופטת בטינה טאובר הסבירה את היעתרותה לבקשת הנאמנים בכך ש"מחזור ההכנסות הקיים וכמות העובדים המצויים כיום אצל חברת ג’י וואן מצביעים על יתרון ברור מצדה ביחס ליכולת קליטת העובדים, רובם ככולם, בתנאי שכרם, סוגיה שללא ספק הינה בעלת משמעות".

לאחר דיון בנוכחות הצדדים, קבע בית המשפט כי "אבידר" תמכר לחברת ג’י וואן בעבור 3 מיליון שקלים + מע"מ ו-1.8% ממחזור ההכנסות בשנתיים הראשונות. שבועיים לאחר מינויים, ב-23 בינואר, הגישו נאמני החברה, עו"ד ד"ר שלמה נס ורו"ח שלומי פילבה, דו"ח נאמנים ראשון, ובו ביקשו את אישור בית המשפט למכור את החברה לג’יי וואן ב-3 מיליון שקלים בלבד, למרות הערכתו של נס, רק שבועיים קודם, כי הרווח הנקי של החברה בשנת 2018 עמד על 10 מיליון שקלים. כזכור, החברה, שמעסיקה 1,600 עובדים, צברה חובות על סך 74 מיליון שקלים, כך שמכירת החברה ב-3 מיליון שקלים לא תכסה אותם אפילו במעט.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

נאמני "אבידר" הסבירו את החלטתם בדו"ח כי "ניתנה בכורה לשיקול האיתנות הפיננסית של המציעים ויכולתם לקלוט את העובדים ופעילות החברה". עוד הוסיפו כי הם סבורים שיש לתת משקל "לשיקולי שמירת מקומות עבודה וזכויות העובדים, וכן להבטחת המשך העבודה התקינה מול הלקוחות ובפרט לקוחות בעלי חשיבות לאומית כגון חברת החשמל, נמלים וכיוצ"ב".

הנאמנים הסבירו את החלטתם לקבל הצעה נמוכה מהערכתם המקורית שלא תכסה את החובות, בכך שענף השמירה והאבטחה בו פועלת החברה "מאופיין במחזורים גבוהים ובשולי רווח נמוכים". עוד הוסיפו הנאמנים כי הם סבורים שהמקור העיקרי לפירעון חובות החברה יגיע מתוך סכומים שייגבו מלקוחותיה והחזר ערבויות בנקאיות בהיקף של מיליוני שקלים.

חברת ר.ג.א שהצעתה נדחתה, הציעה לרכוש את מניות החברה בלבד תמורת 5 מיליון שקלים במזומן ו-% 1.2 מהתקבולים העתידיים לתקופה של שנתיים. למרות זאת, העדיפו הנאמנים את הצעתה של ג’יי וואן, חברה מוכרת ומנוסה בתחום, המעסיקה 5,000 עובדים. בהחלטת בית הדין נכתב כי הנאמנים שקלו בין השאר, מלבד הצעת המחיר, גם יכולת יישום מהיר של הליך המכירה בהתחשב בתנאי ההפעלה הקיימים והקשיים בשימור הלקוחות, יכולת כניסה מהירה לניהול והפעלת פעילות החברה, הבטחת קליטתם של עובדי החברה והבטחת ושמירת זכויותיהם, לרבות ותק ותנאים סוציאליים, עמידה בתנאי הסף הקיימים במכרזים של חלק מלקוחותיה הגדולים של החברה, מעמד ויכולת מוכחת בתחום השמירה והאבטחה שיש בהם כדי להבטיח את שמירת לקוחות החברה ואיתנות פיננסית.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website