בין אדם לחברו: כל מה שצריך לדעת על בית המשפט לתביעות קטנות

קרה לכם פעם שרכשתם מוצר פגום מעל 50 שקלים והמוכר סירב להחליפו או לבטל את העסקה לבקשתכם? חברת תקשורת גבתה מכם כסף בניגוד למוסכם ביניכם וללא הרשאה? השכן גרם לכם נזק מינורי ולא מוכן לשלם? כלום לא אבוד. באפשרותכם להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות על מנת לברר את המחלוקת ביניכם ולהגיע להכרעה.

לפי נתוני הנהלת בתי המשפט, מאז שנת 2011 מוגשות מידי שנה בישראל כ-40 אלף תביעות קטנות לבתי משפט השלום ברחבי הארץ.

פטיש בית משפט (צילום אילוסטרציה: publicdomainpictures.net)

בית המשפט לתביעות קטנות הינו מוסד שמטרתו להקל על האזרח הקטן ולאפשר לו לברר את תביעתו בנוגע לסכומים נמוכים יחסית או בנוגע לסכסוך על רקע צרכני ומתן שירותים  וכל זאת בדרך צודקת, מהירה, קצרה ומועילה. יצוין כי מס’ התביעות שרשאי אדם להגיש בשנה עומד על 5 תביעות בלבד. בטור השבוע נסקור בקצרה מי רשאי להגיש תביעה בערכאה זו, עד איזה סכום ניתן לתבוע ובגין מה.

מהי סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות?

בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות על רקע סכסוכים אזרחיים שהגיש אדם יחיד נגד אדם אחר או נגד חברה, לתשלום סכום שאינו עולה על 33,900 ש"ח (נכון לינואר 2019) או למתן צו לביטול עסקה / החלפת מוצר / תיקונו ששווים אינו עולה על סכום זה.

האם יש צורך לקחת עורך דין על מנת להגיש תביעה קטנה?

ככלל, התשובה היא לא! ההליך בבית משפט לתביעות קטנות לא מצריך ידע משפטי ולפיכך בעלי הדין בבית משפט זה אינם מיוצגים בידי עורכי דין, אלא ברשות בית המשפט. כמו כן ניתן לבקש את אישורו של בית המשפט לייצוג בידי ארגון או בידי אדם אחר מיופה כוחו של התובע/הנתבע ובתנאי שהמייצג אינו עושה זאת דרך קבע, שלא במהלך עסקיו הרגיל וללא תמורה.

אז תכלס, איך עושים את זה?

במזכירות בית המשפט לתביעות קטנות וכן באתר של הרשות השופטת ניתן לקבל/להדפיס טופס כתב תביעה בו יש למלא בדייקנות את פרטיהם המלאים של התובע והנתבע לרבות מספרי זיהוי, כתובות עדכניות ומספרי טלפון, אם הנתבעת הינה חברה יש להקפיד לציין את שמה המלא לרבות מס’ ח.פ. ורצוי לתבוע בנוסף גם את בעל העסק באותו כתב תביעה.

את סכום התביעה יש לציין ולפרט את מרכיביו. תיאור התביעה (בעמוד השני לכתב התביעה) ינוסח בקצרה ובאופן ענייני ותמציתי ויכללו בו את כל הטענות והעובדות הרלוונטיות הנוגעות לתביעה. בנוסף יצורפו לכתב התביעה העתקי מסמכים / קבלות / התכתבויות / חוזים / צילומים / חוות דעת או כל ראיה אחרת התומכת בטענות שבכתב התביעה.

כדאי להקליד את כתב התביעה על מנת שיהיה קריא וברור אך ניתן גם להגישו בכתב יד. את כתב התביעה על נספחיו יש להגיש למזכירות בית המשפט ב-3 העתקים ככל והמדובר בנתבע אחד. עבור כל נתבע נוסף יש לצרף עותק תביעה נוסף.

איפה מגישים את התביעה?

תביעה קטנה יש להגיש בבית משפט השלום אשר באזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:

  • מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, למשל – אם התביעה מוגשת נגד חברה שמשרדיה בתל אביב, ניתן להגיש את התביעה בבית משפט השלום בתל אביב.
  • מקום בו נוצרה ההתחייבות או המקום בו נועדה להתבצע, למשל – אם התביעה מוגשת נגד מכון קוסמטיקה שמשרדו בתל אביב אך העסקה בוצעה בסניף בבאר שבע, ניתן להגיש את התביעה בבית משפט השלום בבאר שבע.
  • מקום המסירה של הנכס/מוצר, למשל – אם סופק מטהר מים למשרד באילת, ניתן להגיש את התביעה בבית משפט השלום באילת.
  • מקום המעשה / המחדל שבגינו מוגשת התביעה;
  • בתביעות שעניינן פרסום/סחר באינטרנט – במקום מגוריו / עסקו של התובע או הנתבע. למשל – אדם המתגורר בחיפה רכש מוצר חשמלי / אלקטרוני באמצעות האינטרנט, ניתן להגיש את התביעה בבית משפט השלום בחיפה גם אם באתר האינטרנט של החברה מצוין כי כתובת משרדה בקרית שמונה.

כמה זה עולה?

בתביעה עד לסך 5,000 ₪ – יש לשלם אגרה ע"ס 50 ₪. בתביעה מעל 5,001 ₪ ועד 33,900 ₪  – האגרה ע"ס 1% משווי התביעה. את האגרה יש לשלם בבנק הדואר במזומן או במזכירות בית המשפט בכרטיס אשראי ע"ש התובע או ע"ש מיופה כוחו המגיש את התביעה. יצוין כי אגרה זו לא תוחזר לתובע באם יחליט למשוך את התביעה הגם אם בית המשפט טרם דן בה.

התביעה הוגשה, מה עכשיו?

המזכירות שולחת לכל נתבע עותק מכתב התביעה וכן טופס הזמנה לדין בו מוזמן/ים הנתבע/ים להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום המצאת ההזמנה ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בה.

יש לוודא מסירת כתבי הטענות לצד השני במזכירות בית המשפט או באתר האינטרנט נט המשפט וזאת 60 יום לפני הדיון, שאם לא הומצאו כתבי הטענות, על התובע להמציאם לנתבע/ים עד 40 יום לפחות לפני הדיון.

המלצה שלנו: אל תסתמכו רק על בית המשפט ואל תמתינו לרגע האחרון. שלחו ליתר בטחון את כתב התביעה לנתבע/ים בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית בסמוך לאחר הגשתו בבית המשפט, זאת על מנת שלא יידחה מועד הדיון בשל אי המצאת כתב התביעה לנתבע/ים במועד.

לאחר המצאת כתב התביעה, על הנתבע בתביעה קטנה לצרף לכתב הגנתו כל מסמך התומך בטענותיו ולהגישו למזכירות בית המשפט (בו הוגשה התביעה) ב-3 העתקים, אם יש יותר מתובע אחד עליו ליתן עותק נוסף לכל תובע. יצוין כי נתבע רשאי להוסיף לכתב ההגנה תביעה שכנגד כלפי התובע ואם עשה כן, על התובע להגיש כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד בתוך 30 יום מקבלתו.

נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מצד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי.

במידה ולא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, זכאי התובע לקבל פסק דין על יסוד כתב התביעה, אולם רשאי בית המשפט לזמן את הנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו גם אם לא הגיש כתב הגנתו.

אם הגיעו הצדדים להסדר לפני מועד הדיון, עליהם להגיש הודעה משותפת לבית המשפט בצירוף ההסדר לצורך אישורו, אך אם לא כן, תוכרע התביעה לאחר הדיון אליו מזומנים הצדדים.

מניסיוננו בשטח, תביעה קטנה מוכרעת בתוך דיון אחד שאורכו כרבע שעה עד חצי שעה ובסופו ניתן פסק דין, אולם רשאי בית המשפט שלא ליתן פסק דין בתום הדיון אלא לדחותו לתקופה שלא תעלה על 7 ימים. אם בכל זאת לא ניתן פסק דין וחלף די זמן ממועד הדיון, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה למתן פסק דין.

לא מרוצים מפסק הדין?

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי בתוך 15 יום ממתן פסק הדין ולשלם אגרה ע"ס 499 ₪.  אם נתן בית המשפט רשות לערער, אזי תידון בקשת רשות הערעור ככתב ערעור.

___________________________________________________________

רבקה הינמן היא עו"ד במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד". לסיוע במימוש זכויות חברתיות וכלכליות ניתן לפנות לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313

Leave a Reply

Name *
Email *
Website