בית הדין הוציא צו מניעה זמני על עיצומי המורים כנגד מבחני המיצ”ב

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הוציא צו מניעה זמני כנגד העיצומים שבהם פתחה הסתדרות המורים במטרה לבטל את מבחני המיצ"ב. במקביל, משרד החינוך הכריז שהוא מתכוון להשהות את פרסום תוצאות המבחן בציבור ולהעביר את את התוצאות ישירות למנהלי בתי הספר. "עמדת משרד החינוך היא שיש צורך במיצ"ב, שכן אין מערכת ציבורית שאינה עוברת מדידה והערכה, אולם את נתוני בתי הספר יש להעביר ישירות למנהלים" נמסר ממשרד החינוך.

יפה בן דוד (צילום באדיבות הסתדרות המורים).

חודש של דיונים בין משרד החינוך להסתדרות המורים החל לאחר שהסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה במטרה לבטל את מבחני המיצ"ב במתכונתם הנוכחית. היום (שני) פסקה כב’ השופטת עידית איצקוביץ’, הדנה בעניין, כי הסתדרות המורים צריכה להפסיק את העיצומים שכן מדובר ב’שביתה פוליטית’ המנסה לשנות את מדיניות הממשלה. השופטת איצקוביץ’ אף הורתה על הפסקתה של מדיניות אי-שיתוף הפעולה עם משרד החינוך בה החלה הסתדרות המורים.

"אין לבית הדין הידע, המומחיות והסמכות כדי לקבוע אם מבחני המיצ"ב מהווים כלי מדידה מתאים וראוי. זה תחום הסמכות של משרד החינוך" נכתב בפסיקה. "מאחר שקבענו שההחלטה לגבי קיום המבחנים ודרך עריכתם היא החלטה של מדיניות משרד החינוך, ולא הוכחה פגיעה בזכויות העובדים.. אנו סבורים שהאמצעים של אי שיתוף פעולה עם משרד החינוך ועם ראמ"ה בכל הנוגע ל לעריכת המבחנים.. מהווים אמצעי כוח לא לגיטימיים – שביתה בלתי מוגנת ועל כן, יש הצדקה לתת צו מניעה זמני כמבוקש".

בית המשפט התייחס לכך משרד החינוך ציין שהמבחן המיצ"ב הקרוב ייערך ב-5 למרץ ולגביו נעשו כל הערכות המנהליות והכלכליות. "אם לא יינתן הצו סביר להניח כי המבחן לא יתקיים, נוכח סירוב הסתדרות המורים לשיתוף פעולה עם ראמ"ה. כתוצאה מכך תיגרם פגיעה כלכלית.. בנוסף לפגיעה בסמכויות המדינה". בתגובה לכך משרד החינוך מסר שהוא ימשיך להפעיל את המיצ"ב ככלי לניטור ובקרת המערכת בתור "כלי שמשקף את תמונת מערכת החינוך, ומורה היכן יש להקצות משאבים לאומיים".

במסקנות הפסיקה, בית המשפט בירך את משרד החינוך על כך שבחר להשהות את פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב ולהעבירם למנהלי בתי הספר ועל כך שהוא הולך להקים ועדה מקצועית שתבחן הן את אופן היערכות המבחנים והן את אופן פרסום התוצאות. בנוסף לכך המליץ בית המשפט לכלול אנשי חינוך ומנהלי בתי ספר בוועדה שתוקם. זאת לאור תחושות העלבון והפקרות שהרגישו מנהלים רבים, כך לדברי בית המשפט, נוכח הפרסומים על הטיית תוצאות המבחן על ידי מנהלי בתי ספר. בית המשפט חזר על כך שמצופה ממשרד החינוך לתת את מלוא הגיבוי והתמיכה למנהלי בתי הספר.

בסוף החודש שעבר הכריזה הסתדרות המורים על סכסוך עבודה כחלק ממאבקה למען ביטולם של מבחני המיצ"ב, שלטענתה מהווים נטל בלתי סביר על עובדי ההוראה, פוגעים בתנאי העבודה שלהם ובתהליך החינוכי אותו הם מובילים בכיתות. ההכרזה על סכסוך העבודה באה בעקבות החלטת משרד החינוך, דאז לפחות, להמשיך ולקיים את המבחנים, תוך כדי הצהרה שהמשרד ינסה למצוא פתרון משפטי שיאפשר לא לפרסם את תוצאותיהם, מה שאמור להשקיט את הרעש הציבורי שנוצר ולעודד את תיקון הכשלים.

בפסיקת בית המשפט לענייני עבודה בתל אביב בתחילת החודש, כתבה השופטת איצקוביץ’ שבית הדין לא יכול לקבל את הבקשה לצו מניעה, שכן לא ניתן לסיים את הדיון בגלל "צורך להשלמת ראיות, חקירות ושאלות עובדתיות" ועל כן נקבע המשך לדיון ב-18 לחודש. עד אז השופטת דרשה מהצדדים להיכנס למשא ומתן.

במכתב שנשלח לפני חודש לשר החינוך, נפתלי בנט, עת התפוצצה הפרשה על הטיית המבחנים, מנתה יו"ר הסתדרות המורים יפה בן דוד את הטענות המרכזיות כנגד המיצ"ב והן: פגיעה בזכויות ותנאי העבודה של מורות ומנהלות בתי הספר על ידי יצירת עומס יתר, פגיעה בתהליך החינוכי של התלמידים, הטלת האחריות המלאה לתוצאותיהם האמפיריות של התלמידים על סגל ההוראה ועוד. לצד הסתדרות המורים עצמה הצטרפו לביקורת גם מורים, מנהלים ומומחים לחינוך.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website