בית הדין מתח ביקורת על הנהלת נמל אשדוד, והחזיר את הצדדים לבירור פנימי

הנהלת נמל אשדוד וועדי העובדים בסקטורים מינהל ומנהלי עבודה ידרשו לכנס מועצת ייצור לקביעת התגמול בגין עבודות נוספות שהטילה הנהלת הנמל על העובדים, כך קבע היום (ראשון) בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. במידה ולא יגיעו במועצת הייצור להסכמות, יוכלו הצדדים לפנות לבוררות. לצד זאת, מתח בית הדין ביקורת קשה על התנהלות הנמל, לפיה הבקשה לצו מניעה הוגשה "בחוסר תום לב".

השופטת יעל אנגלברג שוהם הטילה 15 אלף שקלים הוצאות משפט על חברת נמל אשדוד, לאחר שלדבריה טענה כי העובדים שובתים שלא כחוק – אך נמנעה מלציין שברקע לאירועים החלטת הדירקטוריון שלא לאשר את הסכם התגמול שנחתם מולם, לאחר מו"מ ממושך. "די היה בכך כדי לקבוע שהבקשה הוגשה בחוסר תום לב" כתבה, והוסיפה כי על פניו ראוי היה לדחות את הבקשה על הסף, אולם נוכח ההשלכות החמורות של אי ביצוע העבודות האמורות על הנמל ועל צדדים שלישיים, הסתפקה בפסיקת ההוצאות.

"מצד אחד, ההחלטה מצדדת בעמדתנו, ומצד שני מחזירה אותנו לתחילתו של המו״מ" מסר לדבר העובדים יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי. "בפסק הדין יש מסר ברור לכל מעסיק שיש לעמוד מאחרי הסכמות".
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפני כשבועיים הודיעה הנהלת הנמל לועדי העובדים כי ההסכם שנחתם עימם לאחר מו"מ ממושך, נדחה בדירקטוריון. זאת באשר לשלושה פרוייקטים בנמל שכבר החלו – העמסה של ארבעה או חמישה מכולות זו על זו בשטחי הנמל, הפעלת מנוף חדש ופרוייקט המציע שירותים ללקוחות הנמל בשעות הלילה. בתגובה, הודיעו ועדי העובדים כי בהיעדר יישום צד ההנהלה בהסכם, העובדים שבים לעבוד במתכונת בה עבדו טרם חתימתו.

בית הדין נמנע במסגרת ההליך הזמני מלקבל את בקשת הנהלת הנמל ולקבוע בפירוש כי מדובר בצעדים ארגוניים. "שקלנו היטב את טענות הצדדים והגם שסברנו שהתנהלות החברה אינה תמת לב, לא מצאנו כי ניתן לקבל טענותיו של אף צד במלואן" הבהיר. עם זאת, חידד כי ההסכמים הקיבוציים בנמל כוללים מנגנון יישוב חילוקי דיעות באמצעות הקמת מועצת ייצור, כשבמהלך כינונה וישיבותיה נדרשים העובדים להמשיך ולבצע את העבודה שבמחלוקת. "ככל שצדדים מצליחים להגיע להסכמות החוסכות את הליך יישוב חילוקי הדעות, הרי שהדבר מבורך. ואולם, ככל שהצדדים אינם מצליחים להגיע להסכמות שכאלה, לכך בדיוק נועד מנגנון יישוב חילוקי הדעות. מכאן, כי הליך יישוב חילוקי הדעות היא דרך המלך (במקרה של מחלוקות) ולא ניתן לסטות ממנה אלא במקרים חריגים אשר המקרה דנן, אינו נמנה עימם. העובדה שהצדדים הגיעו להסכמה וזו לא אושרה על ידי הדירקטוריון אינה מאיינת את הליך יישוב חילוקי הדעות אלא רק מדגישה את העובדה כי קיימות חילוקי דעות וכי יש לבררן בדרך המוסכמת".

מועצות ייצור הינן גוף פריטטי, שבו יושבים כמות שווה של נציגי הנהלה ועובדים, אשר נועד לקביעת הנורמות מהן נגזר שכר העידוד – כלומר קובעות את העבודה בגינה זכאים העובדים לתשלום פרמיות. השופטת הבהירה, כי העובדה שדירקטריון החברה דחה את דרישות העובדים אינה מהווה סוף פסוק, וכי העובדים רשאים להביא בפני מועצת הייצור שתכונס את העובדה שהנהלת הנמל הגיעה עימם להסכם – כראיה המחזקת את עמדתם כי גם לשיטת ההנהלה, הם זכאים לתוספת. במידה ומועצת הייצור לא תגיע להסכמה, יוכלו העובדים לדרוש הבאת הנושא לבוררות, בהתאם להסכמים הקיבוציים.

מהנהלת נמל אשדוד נמסר: "בית הדין קיבל את טענות החברה וקבע שלא הוכרז סכסוך עבודה, לא ניתנו לשיבושים שננקטו על ידי הועד  אישור ההסתדרות ולכן העבודה תמשיך להתבצע על ידי העובדים באופן מלא עד להכרעה במחלוקת לגבי התוספת לפרמיה שתשולם לעובדים על ידי מועצת ייצור, בהתאם להסכם מועצת ייצור החל בנמל. בית הדין שגה, להבנתנו בקובעו כי החברה לא ציינה באופן מפורש את ההסכם אליו הגיעו הצדדים ואת סירוב הדירקטוריון לאשרו שכן עניין זה הוזכר 4 פעמים בבקשה. בכוונתנו להגיש ערעור לבית הדין הארצי".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website