בית הדין: ״בנק לאומי יוכל לבצע את ההתקשרות עם חברה חיצונית, תוך התחייבות המנכ״ל שהדבר לא יחזור״

נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, השופטת הדס יהלום, הורתה לעובדי בנק לאומי לשתף פעולה עם ההנהלה לצורך ביצוע פעולות גיבוי באמצעות חברה חיצונית. יחד עם זאת קבעה יהלום שההתקשרות עם החברה נעשתה באופן חד צדדי, ובניגוד לכללים המקובלים המחייבים את ההנהלה במשא ומתן.

ההנחייה לעובדים ניתנה בכפוף להצהרת מנכ"ל הבנק שלא יעשה בעתיד שימוש נוסף בחברה חיצונית לפגיעה בצעדים הארגוניים של העובדים.

יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר-טל בוועידת הסתדרות המעו"ף, 27 במאי 2019 (צילום באדיבות אגף הדוברות בהסתדרות)

״המנכ״ל פועל באופן חד צדדי שלא מקובל עלינו״, אומר ל׳דבר׳ גיל בר-טל, ״אנחנו נכבד כמובן את החלטת בית הדין ונשתף פעולה באשר להוראת בית הדין כמתחייב מההחלטה. יחד עם זאת, הכרזנו סכסוך עבודה, ולאור המהלכים החד צדדיים, ההתקפיים והמידיים של הנהלת הבנק, איננו רואים את עצמנו מחויבים לתקופת צינון טרם נקיטת צעדים ארגוניים.
דבר העובדים בארץ ישראל
כל בוקר אצלך במייל

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

״נשקול את צעדינו בהתאם להתנהלות הנהלת הבנק. אני מקווה שמנכ"ל הבנק אשר הביא עימו אווירה לעומתית, ידע לחשב מסלול מחדש בקשר עם ועדי העובדים והעובדים״.

ההליך בעניין בנק לאומי נידון בדלתיים סגורות, אבל ההחלטה וכתבי הבקשה והתגובות פורסמו בהסכמת הצדדים. הפרטים הרגישים המהווים סודות מסחריים של הבנק הושחרו, ביניהם גם זהות החברה עימה התקשר הבנק, ואופי הפעולות המדויקות.

על פי הפרטים שהותרו לפרסום, מדובר בביצוע עבודות גיבוי למערכות מחשוב שונות בבנק, למקרה של השבתת המערכות בשל השלכות משבר הקורונה.

בית הדין האזורי לעבודה בת"א (צילום: יאיר ויטמן)

״מסקנתנו, נכון לשלב זה של ההליך היא כי הסוגיה העומדת על הפרק הינה בעלת משמעות ניכרת על עובדי הבנק, בין בעת הנוכחית ובין לטווח הארוך" נכתב בפסק דינה של השופטת יהלום. "מדובר במקרה שבו הבנק מתפרק ממידע שהיה נתון, עד עתה, בידי עובדי הבנק המקצועיים.

״למהלך כזה עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת בעתיד, אם יידרשו העובדים לנקוט בשביתה או בצעדים ארגוניים. בנוסף, לימוד עובדים… [מושחר] ללא שמגדירים מראש את המקרים שבהם יוכלו עובדים אלה להכנס לפעילות, עלול ליצור מצב שבו הבנק יגדיר מצבים שונים כמצבי קיצון, שעה שלא כך הדבר בהכרח, באופן שיאפשר… [מושחר] באמצעות עובדים שאינם עובדי הבנק״.

עוד ציינה השופטת שסירובם של העובדים לשתף פעולה עם הנחיות הבנק לא היתה בגדר שביתה, כי אם ״סירוב לבצע מטלה חדשה, אשר באה לעולם ללא היוועצות עם ארגון העובדים. מטלה שאינה חלק מהעבודה השגרתית ואשר יש בה – כאמור – כדי להביא לפגיעה משמעותית בעובדים".

לדבריה, האופי החד צדדי של פעולת ההנהלה אשר העמידה את העובדים בפני מציאות מוגמרת, לא אפשרו לוועד העובדים להכריז סכסוך עבודה טרם נקיטת הצעדים הארגוניים, ולכן נקיטתם מהרגע להרגע נעשתה "בלית ברירה ונוכח התנהלות חד צדדית של הבנק".

עם זאת, הורתה השופטת לעובדים לשתף פעולה עם ההנהלה והחברה החיצונית לצורך ביצוע הגיבוי, שכן לדבריה הנזק הצפוי לבנק כתוצאה מאי הכשרת עובדי החברה החיצונית, עשוי לעלות על הנזק שיגרם לעובדים כתוצאה ממתן צו זה. השופטת ציינה שהצו ניתן בכפוף להתחייבות מנכ"ל הבנק שהמהלך "לא מחליף אף עובד", והתחייבות בא כוח הבנק לפרוטוקול כי "לא נפעיל את העובדים האלה כדי לחבל בצעדים או לשבור שביתה״.

בהודעת הבנק לבורסה בדבר סכסוך העבודה שהוכרז, כתבה ראש חטיבת משאבי אנוש בבנק הילה ערן-זיק כי "לעמדת הבנק ההודעה על השביתה והנימוקים לסכסוך אינם מוצדקים ומכל מקום החוק מחייב מתן הודעה של 15 ימים ממועד ההכרזה בטרם תנקט שביתה".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website