בית המשפט ביטל נוהל שמנע מאמהות חד הוריות זכאות לדיור ציבורי

בית המשפט ביטל נוהל שקבע שנשים המקבלות קצבת מזונות במקום הבטחת הכנסה לא יכולות לקבל דיור ציבורי. דבורה אלבז, שבשמה הוגשה העתירה: "יום מרגש, מקווה שהעתירה שלי תעזור לאימהות נוספות שכמוני נמצאות יום יום במלחמת קיום לקורת גג".

דבורה אלבז (קרדיט: אריאל בשור)

השופטת מיכל אגמון-גונן, בבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעה בפסק הדין כי מדיניות משרד השיכון אינה שוויונית כלפי נשים הזכאיות לדיור ציבורי, וכי יש לבטל את הנוהל הקובע כי נשים שמקבלות קצבת מזונות במקום קצבת הבטחת הכנסה לא יהיו זכאיות לדירה בדיור הציבורי. ההחלטה ניתנה היום במסגרת פסק דין שדן בעתירה שהגיש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, בשמה של דבורה אלבז, אם חד הורית לשלושה ילדים, בעתירה עקרונית נגד משרד השיכון, בדרישה לבטל את הנוהל האמור.

בבסיס העתירה שהוגשה על ידי עו"ד דקלה צרפתי-דלג’ו ועו"ד איילת הלברשטט מהסיוע המשפטי, נמצאת החלטת משרד השיכון לדחות את זכאותה של אלבז על הסף לדיור ציבורי, מכיוון שהיא לא מקבלת השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה אלא קצבת מזונות מביטוח לאומי. אבל הסיוע המשפטי בחרו ל"השתמש" בעתירה של אלבז בכדי לתקוף את המדיניות של משרד האוצר, שנותנת זכאות לדיור רק לאימהות חד הוריות לשלושה ילדים המתקיימות מקצבת הבטחת הכנסה, ושוללת באופן אוטומטי את הזכאות לדיור ציבורי של אימהות חד הוריות לשלושה ילדים שמתקיימות מקצבת מזונות.

גם ככה אנחנו תלויות בקצבאות שלא מאפשרות לנו לצאת לעבוד ולהרוויח משכורת מכובדת

פסק הדין של השופטת מיכל אגמון-גונן נפתח במילים: "עתירה זו מפנה את הזרקור לחסמים הרבים העומדים בפני דבורה אלבז, כמו בפני אנשים אחרים החיים בעוני, למיצוי זכויותיהם, בין היתר בכל הנוגע לדיור הציבורי. הנהלים המסורבלים, חוסר הידע וחוסר הנגישות לרשויות המנהל ולבית המשפט, העומדים בין דבורה אלבז ואחרות במצבה לזכויות המוקנות לה". השופטת התייחסה בפסק הדין בהרחבה לסיפורה האישי של אלבז, "כדי להדגיש את הקושי שלה, כמו רבות במצבה, לקבל את הסיוע המגיע לה במסגרת התקציב והקריטריונים שנקבעו; להדגים, באמצעות סיפורה של דבורה אלבז, את הקשיים במיצוי הזכויות הנתונות לזכאים במסגרת מדיניות הרווחה; לגרום לכך שדבורה אלבז ואחרות במצבה ידעו כי יש מי ששומע את קולן, ולהביא לכך שדבורה תדע, ותוכל לומר בלב שלם לילדיה, כי עשתה הכל כדי להשיג להם קורת גג".

בנוסף התייחסה השופטת לחשיבות של קורת גג לכל אדם, והדגישה שבמשפט הישראלי, הזכות לדיור נאות לא מעוגנת ברובה בחקיקה ראשית, אלא בנהלים של משרד השיכון, שהם מורכבים, ואף סותרים זה את זה במקרים מסוימים. בהתייחסה למשמעות של קורת גג עבורה אמר אלבז ל’דבר ראשון’, "המשמעות של בית זה לישון בלילה בנחת. לגדל את הילדים בכבוד כמו כל אחד לא כי הוא בא מהורים גרושים הוא צריך לחיות בלי בית. אני חוויתי את זה שלא יכולתי להשכיר דירות כי הייתי בפשיטת רגל בגלל נישואים קשים, גרתי אצל ההורים שלי שלוש שנים, כל מקום שהתקדמתי הלכתי אחורה כי כל הזמן עצרו אותי כי אמרו לי זה החוק, אמא בלי הסדרי ראיה בלי מזונות זה מאוד מפחיד אז לדירה יש משמעות מאוד גדולה".

פסק הדין מבקר את משרד השיכון שטען שאין בידיו את הכלים לבחון האם העותרת, ואחרות במצבה, עומדות במבחן תעסוקה על פי הנוהל הקיים. השופטת קבעה כי דברי משרד השיכון סותרים נוהל אחר, של סיוע בשכר דירה, במסגרתו נקשר המשרד עם חברות שמטרתן לבחון האם הפונים עומדים במבחנים שנקבעו בנהלים. "משרד השיכון, על אף החלטתי המפורשת כי עליו להתייחס לעניין המכרז וההסכם לפיו על החברות שנבחרו לבחון מיצוי כושר השתכרות של הפונים, לא עשה כן ולו בחצי מילה.. הדבר אומר דרשני. ככל הנראה משרד השיכון, כפי שטען, אינו עומד בהוראות הנוהל, ועל אף שחברות שזכו במכרז התחייבו, כנגד תשלום, לערוך בחינת מיצוי כושר השתכרות, הן אינן עושות כן".

בסיכום פסק הדין הורתה השופטת על ביטול ההוראה בנוהל הקובעת את ההפליה האמורה. "סעיף 2.12 לנוהל יבוטל, כך שהמבקשים דיור ציבורי, לרבות נשים המקבלות קצבת מזונות, יוכלו להוכיח מיצוי יכולת השתכרות שלא רק באמצעות קבלת קצבת הבטחת הכנסה. התנאים הקבועים היום בסעיף זה, לרבות קבלת קצבת הבטחת הכנסה כאמור בנוהל, יהווה את אחת הדרכים להוכחת מיצוי כושר השתכרות אך לא הדרך הבלעדית", כתבה השופטת אגמון-גונן, ואף חייבה את משרד השיכון לשאת בהוצאות משפט ושכר טרחה של העותרת בסכום של 25,000 שקלים, במטרה לעודד עותרים עתידיים להגיש עתירות מסוג זה. את פסק הדין סיימה השופת כשכתבה "אני תקווה כי בעקבות פסק הדין יתוקנו כלל הנהלים, כך שדבורה אלבז וילדיה, יחד עם נשים אחרות במצבה, יתעוררו לבוקר חדש עם תחושה חדשה".

בנוסף לביטול הנוהל, ביקרה השופטת את עניין ההנמקה של ועדת החריגים, שמתנהלת בחוסר שקיפות, והקריטריונים על פיהם היא מקבלת או לא מקבלת בקשות אינם ידועים. עו"ד דקלה צרפתי-דלג’ו, אמרה ל’דבר ראשון’: "הסיוע המשפטי בהחלט ישתמש בפסק הדין הזה בעתירות שנוגעות לוועדת החריגים".

עו"הד דקלה צרפתי-דלג’ו ואיילת הלברשטט מהסיוע המשפטי במשרד המשפטים: "מדובר בפסק דין משמעותי במיוחד שמותיר חותם בתחום ‘משפט ועוני’ ובזכות לקורת גג, ומהווה בשורה לאימהות חד הוריות. ניכר כי בית המשפט מכיר במורכבות של אנשים החיים בעוני. בית המשפט נחשף ומבין את המכשולים והחסמים שחווים אנשים בעוני במיצוי זכויות ובפרט נשים חד הוריות החיות בעוני במאבקן לקבל קורת גג לילדיהן. כפי שהשופטת ציינה, יש לקוות שפסק דין ייתן לאנשים האלה אופק ועתיד חדש".

דבורה אלבז: "אני מאד מתרגשת, אני לא מעכלת ומקווה שאני עזרתי לאימהות נוספות במצבי שנמצאות במלחמה יום יום לקיים את הילדים שלהן, לתת להם גג בכבוד, שיוכלו לגדול כמו ילדים רגילים עם אפשרויות שעומדות בפני ילדים רגילים. המצב שלי ושל אימהות נוספות הוא בלתי אפשרי, גם ככה אנחנו תלויות בקצבאות שלא מאפשרות לנו לצאת לעבוד ולהרוויח משכורת מכובדת והפחד התמידי מפינוי דירות הוא משתק. אני מחכה ליום שאני וילדיי נזכה לדירה משלנו".

 

Leave a Reply

Name *
Email *
Website