בית המשפט ידון היום (ג’) בהצעת המדינה למתחמי חמץ ייחודיים בבתי החולים

בית המשפט העליון ידון היום (שלישי) בעתירה נגד איסור הכנסת חמץ לבתי חולים במהלך חג הפסח. זאת, לאחר שהמדינה הציעה חלופה פשרה חדשה, לפיה אכילת חמץ תותר במתמחים ייחודיים, בכניסה לבתי החולים בלבד, ובנוכחות בודק.

בית החולים מאיר (Ranbar/wikimedia)

המדינה הגישה לבג"ץ לפני כשבוע הודעת עדכון במסגרת העתירות נגד נוהל הרבנות הראשית האוסר הכנסת מזון לבתי החולים בפסח. בהודעה נאמר, כי בתום ישיבה בה השתתפו, בין היתר, היועץ המשפטי לממשלה והרב הראשי לישראל, הוסכמה חלופה חדשה שתאפשר הכנסת חמץ לבתי החולים בתנאים ייחודיים.

לפי הצעת המדינה הנוכחית, ייוחדו מתחמים בשטחי בתי החולים, אליהם תותר הכנסת מוצרי חמץ, ואליהם לא יוכנסו כלי אוכל של בית החולים. זאת, רק בבתי חולים בהם בכניסה לכל מבנה שבו נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים, מוצב בודק בטחוני, אשר יוכל, אגב הבידוק הביטחוני, לשקף את המדיניות בנוגע להכנסת מזון בחג הפסח לבית החולים. הבודק יסב את תשומת לב המבקרים לקיומם של אזורים בכניסה לבניין אליו הם נכנסים, בהם יוכלו להפקיד את המזון שברשותם ולקבלו בצאתם מבית החולים. בנוסף, יוצב שילוט אשר יבהיר את הכללים אשר גובשו במתווה זה.

לפי הצעת המדינה, מתחמי החמץ יוקמו מחוץ למבנים אלה, באופן שלא יפגע בפיקוח על הכשרות בבתי החולים. עוד הדגישה המדינה כי במקרים בהם הבידוק מצוי אך ורק בכניסה למתחם בית החולים כולו, ואין בידוק נוסף בכניסה למבנים בהם נעשה שימוש בכלי אוכל של בית החולים כאמור, חלופת מתחמי החמץ לא תהיה אפשרית. באותם מקרים יידרשו המבקרים להפקיד את המזון שברשותם במקומות שיוצבו בכניסה לבית החולים ויוכלו לקבלו בצאתם. עוד ציינה המדינה כי בחינת ההיתכנות המעשית של השימוש בחלופת מתחמי החמץ נדרשת ביחס לכל בית חולים באופן פרטני, בהתאם למאפייניו של כל בית החולים.

הצעה שמבזה את החולים, המבקרים, והעובדים הערבים

כזכור, בדיון קודם שהתקיים בעתירות כנגד איסור הכנסת החמץ הביעו השופטים מורת רוח מהנוהל הקיים ומכך שאינו מאזן בין זכויות שומרי הכשרות לבין זכויותיהם של מי שאינם שומרי כשרות, וכן העלו הערות וקשיים שונים. בעקבות זאת, הציגה המדינה לביהמ"ש חלופה שלפיה יוקמו מתחמי החמץ הייעודיים בשטח בית החולים. אלא שסמוך למועד שהיה קבוע לדיון בעתירות, ולאחר בחינה מחדש של הסוגיה ברבנות הראשית, בעקבות פניות רבות שהתקבלו מגורמים שונים, הודיעה הרבנות כי היא חוזרת בה מהסכמתה לחלופת מתחמי החמץ.

העתירות בנושא הוגשו על ידי ארגון ‘עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל’, יחד עם עתירת ‘הפורום החילוני’, נגד איסור הכנסת חמץ לבתי חולים במהלך חג הפסח.

על הצעת המדינה הנוכחית, אמר מרכז עדאלה כי "מדובר בהצעה שמבזה את החולים, המבקרים, העובדים והסטודנטים הערבים שאינם מחויבים על פי דתם באכילת חמץ. ההצעה גם מנוגדת לחוק זכויות החולה המחייב לשמר את כבודו ופרטיותו של החולה, שכן המדינה מציעה לחייב את החולים שאינם מבקשים לאכול אוכל כשר לקום ממיטותיהם ולנוע אל מתחמים סגורים אלו, ובכך היא מעבירה מסר לחולים הערבים ומבקריהם כי הם נחותים עד כדי שיש לבודד אותם במתחמים נפרדים".

Leave a Reply

Name *
Email *
Website